.( – + 300% ) Hjerne, Fysikk

English: Orbital gyrus. 日本語: 眼窩回。前頭葉にある脳回のひとつ。

«0»  «Æ»

Les ( Eghra )

Vi mennesker er født med ca. 130 milliarder hjerneceller…

300 000 km/s

Relativitetsteorien bygger på et postulat om at lysets hastighet skal være konstant for alle observatører og uforanderlig under enhver koordinattransformasjon…

0=0
1=1
+=?
-=-

Hva er skjønnhet? Dvergen

Hjernens egen skjønnhetsflekk er funnet.

Dette et vakkert sted i hjernen ( medial orbitofrontal cortex ):

http://www.nrk.no/vitenskap-og-teknologi/1.7710630

Siden skjønnhetsflekken er funnet i hjernen så kan denne flekken kalles for referanse såkalt referansesystem ( kardinalvokal ).

 
 
 
takk
zohre

 

 

 

 

Hvordan skrev hjernen E ? Teorien om alt

Siden Z er tyngdekraften :

 

 

 
takk
zohre
 

Teorien om alt

Totalt er det omtrent 100 milliarder nerveceller i hjernen og et betydelig større antall gliaceller («støtteceller»).

«0» og «E»

300 000 km/s


Albert Einstein : Det finnes ingen momentane vekselvirkninger i naturen…

Fundamentalkraft eller
vekselvirkninger i naturen :

Gravitasjon
Elektromagnetisme
Svak kjernekraft
Fargekraften med sterk kjernekraft (nukleon-til-nukleon-kraft).

takk
zohre

?

.( 0 – + )300%

Hjernen 300% + ånd

Elektroner betyr fargene men, en underskudd på intellekt erstattes kun med den hvite fargen.

Siden konglekjertelen ,“tredje øyet” eller epifysen ( corpus pineale ) har ikke noe særlig funksjon i hjernen og i tillegg fungerer hjernen uten hjernebjelken ( Corpus callosum ) som den skal så en hjerneforskning er forgjeves liksom hjernen gradvis avkjøles.

«The 3rd I» KAMERA I HODET: Kunstneren har operert en titaniumplate inn i bakhodet. Kameraet festes på med en magnet. Et bilde i minuttet blir direkte overført til monitorer på et museum.her-faar-han-oeye-i-nakken-3356988.html


Bakhodelapp, eller occipitallobe, Lat. lobus occipitalis, strukturelt område i hjernen. En av fire hjernelapper i storehjernen. Lokalisert bakerst i hjernen. Inneholder funksjoner for synsprossessering, synsbarken (visuell cortex) er i hjernebarken på bakhodelappen…


takk
zohre

Energiloven

Høyre hemisfære  100%
Venstre hemisfære  100%
Hjernebjelken (corpus callosum) 100%

Denne blinde lamme apen ,

Blind 100%

Lam 100%

Ape 100%

Debatten pågår fortsatt det vil si alle er under 300% :

Det finnes formelsamlinger som omfatter matematikk , fysikk, kjemi …

takk
zohre

Hjernen og energi :

Tyngdekraften har en bestemt retning.
Du kan høre alt, og du kan se alt, men du kan ikke bevege en eneste del av kroppen din.
Hvis du er heldig, kan du blunke med øynene.

* ?

( Corpus pineale ) “tredje øyet”
( Corpus callosum ) “Hjernebjelken”
3+7=10

*H2O , et molekyl vann består av to hydrogenatomer og et oksygenatom.

*Stephen Hawking: – Universet ble ikke skapt av Gud

Hvem argumenterer en med ?

takk
zohre

null

.( 0 – + )300%

Hjernen 300% + ånd

Cogito ergo sum,Corpus pineale

takk

zohre

Energi ( C * C * C )

C*C*C = Corpus callosum

C*C = Ekspressiv og Impressiv

C = Lysets hastighet

takk

zohre

Konstant  ( C * C * C ) : Konstant

Konstant  ( C * C ) : Konstant

Konstant  ( C ) :       ?

Energi 3

 

 

 

takk

zohre

Energi ( 3 )

Energi ( 3 )  ?

Energi ( 2 )

Energi ( 1 )

takk

zohre

Energi ( 2 )

Hjernen konstant flyter i vann :

Homeostase (homøostase) (av gresk homeo, gjøre lik med) betegner den tendensen enorganisme har til å opprettholde en konstant, indre likevekt for temperatur, blodtrykk,væskevolum, konsentrasjon av salter og lignende, til tross for at de ytre påkjenninger er varierende.

Energi   ( 1 )

E = mc² :

E er masseenergi

M er gjenstandens masse

C, en konstant

² betyr(c×c)

Solen er bygd opp av 74 % hydrogen, 25 % helium, mens resten er spor av tyngre grunnstoffer. Solen er ca. 4,6milliarder (109) år gammel og omtrent midt ihovedserien.[4] Ved fusjon gjøres omtrent 700 mill tonn hydrogen om til 695 mill tonn helium i sekundet, mens 5 mill tonn blir omgjort til elektromagnetiske bølger, i hovedsak gammastråling.

Hjernen 300 % + ånd :

Hvorfor sa du så høyt :

«Cogito ergo sum» Jeg tenker,derfor er jeg  :

Det vil si kattepusen imiterer men, ikke den blinde lamme apen  : NH3

Siden tyngdekraften har en bestemt retning vel,  avstanden det er konstant :

( Å tenke, Syn, Smak, Hørsel, Lukt, følesans…) : Siden solen slår automatisk vel, tyngdekraften har

en bestemt retning. ? ?

takk

zohre

Energi ( 1 )

Energi   ( 1 )  Energi   ( 2 )   Energi   ( 3 )

3+7=10

E = mc² :

E er masseenergi

M er gjenstandens masse

C, en konstant

² betyr(c×c)

Energi :

Hjernen 300 % + ånd :

Hvorfor sa du så høyt :

«Cogito ergo sum» Jeg tenker,derfor er jeg  :

Det vil si kattepusen imiterer men, ikke den blinde lamme apen  : NH3

Siden tyngdekraften har en bestemt retning vel,  avstanden det er konstant :

( Å tenke, Syn, Smak, Hørsel, Lukt, følesans…) : Siden solen slår automatisk vel, tyngdekraften har

en bestemt retning. ? ?

takk

zohre

Energi : NH3

Hjernen flyter i vann :

En viktig egenskap ved vann er dets polare egenskap. Vannmolekylet H2O er vinklet, med oksygen i spissen og hydrogenatomer ytterst. Siden oksygen har høyere elektronegativitet enn hydrogen, har oksygenatomets side delvis negativ ladning i forhold til hydrogensiden. Et molekyl med en slik ladningsforskjell kalles en dipol.   Vann

Hjernestammen

Storehjernen er inndelt i «lapper», på denne skissen markert med forskjellige farger (pannelappen– rødt,tinninglappen – grønt,isselappen – oransje,bakhodelappen – gult).Lillehjernen ses i blått.Hjernestammen ses i sort.  Hjerne

Gud jeg elsker deg med alle mine sanser

takk

zohre

Energi :

Hjernen 300 % + ånd :

Hvorfor sa du så høyt :

«Cogito ergo sum» Jeg tenker,derfor er jeg  :

Det vil si kattepusen imiterer men, ikke den blinde lamme apen  : NH3

Siden tyngdekraften har en bestemt retning vel,  avstanden det er konstant :

( Å tenke, Syn, Smak, Hørsel, Lukt, følesans…) : Siden solen slår automatisk vel, tyngdekraften har

en bestemt retning. ? ?

takk

zohre

Kraften som får et eple til å falle mot bakken.

Hvorfor sa du så høyt :

«Cogito ergo sum» Jeg tenker,derfor er jeg  :

Det vil si kattepusen imiterer men, ikke den blinde lamme apen  : NH3

Siden tyngdekraften har en bestemt retning vel,  avstanden det er konstant :

( Å tenke, Syn, Smak, Hørsel, Lukt, følesans…) : Siden solen slår automatisk vel, tyngdekraften har

en bestemt retning. ? ?

takk

zohre

Hvorfor sa du så høyt :

«Cogito ergo sum» Jeg tenker,derfor er jeg  :

Det vil si kattepusen imiterer men, ikke den blinde lamme apen  : NH3


Hjernestamme

Hjernestammens og lillehjernens funksjoner er relativt lik hos mennesker og dyr. Både lillehjernen og hjernestammen arbeider under vår bevissthetsnivå ved hjelp av reflekser. De mottar sensorisk informasjon om temperatur, trykk, stilling eller smerte fra sensoriske reseptorer spredt rundt i hele kroppen. De overfører deretter passende reaksjoner tilbake, for eksempel til muskler i blodkar om å endre blodtrykket eller til en arm om å endre stilling.

Ammoniakk


takk

zohre

Bevissthetsnivå

Hjernestammen er en del av hjernen som forbinder storehjernen med ryggmargen :

Altså hjernen uten hjernebjelken ( Corpus callosum ) fungere som skal :

konstant (C*C*C)

Det vil si kattepusen imiterer men, ikke den blinde lamme apen.

Siden tyngdekraften har en bestemt retning vel,  avstanden det er konstant :

( Å tenke, Syn, Smak, Hørsel, Lukt, følesans…) : Siden solen slår automatisk vel, tyngdekraften har

en bestemt retning. ? ?

takk

zohre

Altså hjernen uten hjernebjelken ( Corpus callosum ) fungere som den skal :

Hjernen uten hjernebjelken ( 300 % )

Det vil si kattepusen imiterer men, ikke den blinde lamme apen.

Siden tyngdekraften har en bestemt retning vel,  avstanden det er konstant :

( Å tenke, Syn, Smak, Hørsel, Lukt, følesans…) : Siden solen slår automatisk vel, tyngdekraften har

en bestemt retning. ? ?  Kunsten å navigere

takk

zohre

Altså hjernen uten hjernebjelken ( Corpus callosum ) fungere som den skal :

Hjernen uten hjernebjelken ( 300 % )

Det vil si kattepusen imiterer men, ikke den blinde lamme apen.

Siden tyngdekraften har en bestemt retning vel,  avstanden er det konstant :

( Å tenke, Syn, Smak, Hørsel, Lukt, følesans…) : Siden solen slår automatisk vel, tyngdekraften har

en bestemt retning. ? ?  Kunsten å navigere

takk

zohre

Venstre side   =   Høyre side

Hjernehalvdelene i storehjernen er forbundet med hverandre med hjernebjelken ( Corpus callosum ) en struktur bestående av hvit substans.

Hjernen 300% + ånd er en innvending,siden språket er hjernen ?

Hvilket dyr bøyer hodet sitt skjevt :

http://www.youtube-nocookie.com/v/p6Hy5HW1y6Y&hl=nb_NO&fs=1&color1=0xe1600f&color2=0xfebd01&border=1

takk

zohre

Hvorfor sa du så høyt :

«Cogito ergo sum» Jeg tenker, derfor er jeg  : NH3

Siden tyngdekraften har en bestemt retning vel,  avstanden det er konstant :

( Å tenke, Syn, Smak, Hørsel, Lukt, følesans…) : Siden solen slår automatisk vel, tyngdekraften har

en bestemt retning. ? ?

takk

zohre

**Ord og bilde

*Bilde

Hvorfor sa du så høyt :

«Cogito ergo sum» Jeg tenker, derfor er jeg

Nervus opticus

synsnervekrysningchiasma opticorum, sted på hjernens underside, like foran hypofysen, hvor synsnervene fra høyre og venstre øye møtes, og delvis krysser hverandre, på sin vei mot hjernens bakre del. Nervetrådene fra de to netthinnenes indre halvdeler (nærmest nesen) krysser over til den andre siden, mens nervetrådene fra de ytre netthinnehalvdelene ikke krysser. Fra synsnervekrysningen fortsetter nervene, som nå betegnes synsbanene, til et område i mellomhjernen (corpus geniculatum laterale). Hvis den ene synsnerven skades foran synsnervekrysningen, mister man synet på det aktuelle øyet. Hvis den ene sides synsbane skades bakenfor krysningen, får man et utfall i synsfeltet til samme side på begge øynene. Se også syn(Synsbanene)

takk

zohre

Utgangspunktet

Med stedsangivelsen da hastigheten som det er siktet så utgangspunktet fortsatt det er å sikte .

Overbevissthet

Fusjon : H2O

Fisjon : Oksygen

Taleren avrundet innlegget elegant ved å vende tilbake til utgangspunktet.

Hvorfor sa du så høyt :
«Cogito ergo sum» Jeg tenker, derfor er jeg

takk
zohre

http://www.youtube-nocookie.com/v/dGY6Y9rDT7s&hl=nb_NO&fs=1&color1=0xe1600f&color2=0xfebd01&border=1

takk
zohre

Hjernen kommanderer :

Det vil si kattepusen imiterer men, ikke den blinde lamme apen.

Siden tyngdekraften har en bestemt retning vel,  avstanden det er konstant :

( Å tenke, Syn, Smak, Hørsel, Lukt, følesans…) : Siden solen slår automatisk vel, tyngdekraften har

en bestemt retning. ? ?

takk

zohre

Fisjon : Oksygen

Fusjon : H2O

Siden tyngdekraften har en bestemt retning vel,  avstanden det er konstant :

( Å tenke, Syn, Smak, Hørsel, Lukt, følesans…) : Siden solen slår automatisk vel, tyngdekraften har

en bestemt retning. ? ?

takk

zohre

Fusjon : H2O

Fusjon : H2O  : Vann

Kjernen ergo nøytron,nøytron som spalter kjernen så hvorfor kjernen og spaltes.

Albert Einstein : Det finnes ingen momentane vekselvirkninger i naturen…

Siden tyngdekraften har en bestemt retning vel,  avstanden det er konstant :

fisjon ?

takk

zohre

H2O : Tiltrekningskraften  : H2O

Siden tyngdekraften har en bestemt retning vel,  avstanden det er konstant :

( Å tenke, Syn, Smak, Hørsel, Lukt, følesans…) : Siden solen slår automatisk vel, tyngdekraften har

en bestemt retning. ? ?

takk

zohre

Hjernen 300 % og ånd :   ( 3 +1 )  ( 3 + 1 )

Hjernen  ( 4 – 1 )  ( 4 – 1 )

Siden tyngdekraften har en bestemt retning  så avstanden er konstant :

Hastigheten : a2 – b2 = c

Så energien ?

takk

zohre

Hjernen 300% +  ånd   :   a2 + b2 = c2

Hjernen 300%  –  ånd  :    a2  – b2 = c2

Hjernen 300 % og ånd :   ( 3 +1 )  ( 3 + 1 )

( Å tenke, Syn, Smak, Hørsel, Lukt, følesans…) : Siden solen slår automatisk vel, tyngdekraften har

en bestemt retning. ? ?

takk

zohre

Jeg kan ikke tenke fordi avstanden mellom hjernen 300 % og ånd

er uendelig så er det nødt til en induksjon :

a2  –  b2 = c2

takk

zohre

a2 + b2 = c2

a2 + b2 = c2

Hjernen 300% + ånd

«Cogito ergo sum» Jeg tenker, derfor er jeg

takk

zohre

Hat : Spalt

Hjernen  har  ( 5 )  lapper og flyter i vann :  Somatosensoriske system : Smerte , Behag

a2 + b2 = c2

Siden hjernen er smerte og behag så smerte det er den tredje og behag det er den andre :

fisjon  /  fusjon

takk

zohre

Jeg tenker, derfor er jeg

Jeg ikke ønsker å tenke, derfor er jeg

Jeg tenker, derfor det finnes Gud

Jeg ikke ønsker å tenke, derfor det finnes ikke Gud

Arv / Miljø   Hjernen,ånd

Forbindelse av nitrogen og hydrogen :

takk

zohre

Arv

Miljø

Forbindelse av nitrogen og hydrogen :

Hjernehalvdelene i storehjernen er forbundet med hverandre med hjernebjelken ( Corpus callosum ) en struktur bestående av hvit substans. Corpus Callosum .

Hjernen  har  ( 5 )  lapper : pannelappen-  , tinninglappen – , isselappen – , bakhodelappen – , Lillehjernen – ,  Arv og Miljø

takk

zohre

Arv og miljø

Hjernen  har  ( 5 )  lapper

takk

zohre

Likhetstegn, symbol =, er i hovedsak et matematisk tegn som betyr er lik.

Praktisk kan den forklares ved at det som står til venstre for likhetstegnet har like stor verdi som det som står til høyere for likhetstegnet.

…det som står til sør for likhetstegnet har like stor verdi som det som står til nord for likhetstegnet =,konstantccc

takk

Dette innlegget kapasitethastighet kanskje er feil : Hvorfor

Luft består normalt av 78 % nitrogen, 21 % oksygen og 1 % andre stoff.

…. Men jeg tror nok “statuene” trenger en matpause en gang i blant. 😉

takk

Evolusjonstanken

Solen er bygd opp av 74 % hydrogen, 25 % helium, mens resten er spor av tyngre grunnstoffer.

( Å tenke, Syn, Smak, Hørsel, Lukt, følesans…) : Siden solen slår automatisk vel, tyngdekraften har en bestemt retning. … ?

Luft består normalt av 78 % nitrogen, 21 % oksygen og 1 % andre stoff.

takk

Utåndede

Luft består normalt av 78 % nitrogen, 21 % oksygen og 1 % andre stoff.

Med kroppstemperatur er utåndet luft nesten helt i likevekt med vanndamp. I kald luft vil den utåndede dampen raskt kondensere, og vise seg som en liten sky av små vanndråper som kondenserer eller fryser på overflater.

takk

lyden-3

Elektrisitet

Solen

«Cogito ergo sum» (fransk: «Je pense, donc je suis»; norsk: Jeg tenker, derfor er jeg) :

Å kjenne andre

Jeg tenker, derfor er jeg) :

Hvis du ikke ønsker å tenke, tenker du likevel først, for å tenke ut ønsket ditt, så derfor kan vi vel være enige om at Descartes hadde et poeng? :o)

takk

Nervespråket

1164182194.79

En magnet er et objekt som har et magnetfelt…

Nåla i et kompass er en permanent magnet.

< > < > < > < > < >

Høysinnet :  Av praktiske grunner blir friksjonen som regel sett på som en egen kraft ,

Ett eksempel er kraftvirkningen fra jordas gravitasjon på f.eks. et eple. Kraften som eplet trekkes mot jorden med er uavhengig av om eplet henger høyere eller lavere, og kraftvirkingen er også den samme om eplet er i bevegelse ved at det faller mot bakken.

takk

Energisk

Hjernen 300 % + ånd

3+7=10

3+3+3+1=10

Hjernebjelken ( Corpus callosum ) konstantccc

( Å tenke, Syn, Smak, Hørsel, Lukt, følesans…) : Siden solen slår automatisk vel, tyngdekraften har en bestemt retning. … ? underbevissthet

takk

Blindvei

Hjernen ( 1 % ) hjertet

kraft som et legeme i likevekt virker på et underlag med,

En vekt er et instrument som kan måle (veie) et legemes masse eller tyngde.

Vekt er også resultatet av denne målingen. Vekten uttrykker hvor mye normalkraft som virker på legemets masse.

Hat og kjærlighet er fellesnevner med dyret siden troen på en kraft utenfor mennesket er en fellesnevner for de fleste religioner

takk

hinode_1106.html

( Å tenke, Syn, Smak, Hørsel, Lukt, følesans…) : Siden solen slår automatisk vel, tyngdekraften har en bestemt retning. … ?

Albert Einstein :

Det å tenke , det er å se

Det å se , det er å tenke

takk

Varm eller kald.
Høyre gjøre oppmerksom på venstre så den er den største
mulige hastigheten liksom lav temperatur : Venstre gjøre
oppmerksom på høyre : Reposting
( Å tenke, Syn, Smak, Hørsel, Lukt, følesans…) : Siden solen slår automatisk vel, tyngdekraften har en bestemt retning. … ?

Samtidighet : Partikler i bevegelse.

Samtidighet : Partikler i ro.

Samtidighet : Partikler i ro og bevegelse

( evnen til å kjenne/føle ) og språkforståelse :


Mistanken går i en bestemt retning

kompassen alltid hadde en bestemt retning. … ?

takk

Varm eller kald

Varm eller kald

Temperatur er den fysiske egenskapen som er det viktigste grunnlaget for om en gjenstand oppfattes som varm eller kald.

lyset-3

Elektrisitet

Solen

«Cogito ergo sum» (fransk: «Je pense, donc je suis»; norsk: Jeg tenker, derfor er jeg)

takk

Mistanken går i en bestemt retning

Somatosensoriske system :
Smerte , Behag

Det å tenke altså det er automatisk .

( Å tenke, Syn, Smak, Hørsel, Lukt, følesans…) : Siden solen slår automatisk vel, tyngdekraften har en bestemt retning. … ?

takk

Det å tenke altså det er automatisk .

( Syn, Smak, Hørsel, Lukt, følesans…) : Siden solen slår automatisk vel, tyngdekraften har en bestemt retning. … ?


Descartes‘ feiltakelse  produkt.do?produktId=120910 av António Rosa Damásio professor i nevrologi minner oss om renessansen.

takk

Det å tenke altså det er automatisk .

( Syn, Smak, Hørsel, Lukt, følesans…) : Siden solen slår automatisk vel, tyngdekraften har en bestemt retning. … ?


Descartes‘ feiltakelse  produkt.do?produktId=120910 av António Rosa Damásio professor i nevrologi minner oss om renessansen.

takk

Likning

Hjernen 300 %  :  underbevissthet

<

Hjernen ( 1 % ) hjertet  : hjernen-1-hjertet

<

Hjernen styrer øynene : 75 %  :  lydlys

<

Hjernen styrer smak, lukt, hørsel, følelse… 25 %  :  lydlys

<

Hvit dverg : 3 : hvit-dverg-3

<

Solen står for mer enn 99 % … :  intuisjon-99

<

takk

Ignoranse

Somatosensoriske system :
Smerte , Behag
Hjernen 300 %
Hvit dverg : 3
takk

Hvit dverg : 3

Samtidighet : Partikler i bevegelse.

Samtidighet : Partikler i ro.

Samtidighet : Partikler i ro og bevegelse

( evnen til å kjenne/føle ) og språkforståelse :


Mistanken går i en bestemt retning

kompassen alltid hadde en bestemt retning. … ?

Somatosensoriske system :
Smerte , Behag

Hjernen 300 %

takk

Isselappen, eller parietallappen, Lat. lobus parietalis, strukturelt område i hjernen. En av fire hjernelapper.

Lokalisert  øverst i hjernen,

Inneholder funksjoner for sensorisk perspsjon (evnen til å kjenne/føle) og språkforståelse : Somatosensoriske system

Føttene kan være i ro men, ansiktsuttrykket avslører så
gjenspeiler…Hvit dverg : 3

( Følesans )

( Syn, Smak, Hørsel, Lukt, ) : Siden solen slår automatisk vel, tyngdekraften har en bestemt retning. … ?

takk

Paralyse

( Følesans )

( Syn, Smak, Hørsel, Lukt, ) : Siden solen slår automatisk vel, tyngdekraften har en bestemt retning. … ?

Følelse Berøringssansen er over hele kroppen, mens de andre sansene er på et spesielt sted. Man kan f.eks kjenne det hvis man får et vepsestikk, da blir det sendt signaler til hjernen, og man kjenner smerte.

Tyngdekraften gjør at vi faller til bakken. Slår det deg ? 300 % ?

Hvis en faller til bakken vel, ikke kan klage på noen enn seg selv eller så den er 1 % .

takk

Reflektere

Hvit dverg : 3

Samtidighet : Partikler i bevegelse.

Samtidighet : Partikler i ro.

Samtidighet : Partikler i ro og bevegelse.

( Syn, Smak, Hørsel, Lukt, Følesans) : Siden solen slår automatisk vel, tyngdekraften har en bestemt retning. … ?

takk

Hjernen er 300 % pga. hjernehalvdelene i storehjernen er forbundet med hverandre med hjernebjelken                          (  Corpus callosum  ) en struktur bestående av hvit substans.

Blodet får sin karakteristiske rødfarve fra det jernholdigeproteinet hemoglobin i blodcellene.

takk

1 %

Beskjeftige

Underbevissthet

Mistanken går i en bestemt retning

takk

Beskjeftige

Solen står for mer enn 99 %  av solsystemets masse og energien… så ender kjernen som en

hvit dverg som gradvis avkjøles over milliarder av år. 

Solen : hvit dverg

Hvit løgn for å spare andre for en ubehagelig sannhet

Blått er uendelighetens farge. Den står for stabilitet, troverdighet, tro, ro og uforanderlighet.

Gult forbinder vi gjerne med lykke, glede, visdom, framtid, forandring, men også med svik og surhet.

takk

Mistanken går i en bestemt retning

Kompassen alltid hadde en bestemt retning.

Solen står for mer enn 99 % av solsystemets masse og energien som den utstråler støtter nesten alt liv på Jorden gjennomfotosyntese siden starten på alt liv på Jorden. Varmen som solen genererer styrer klimaet ogværet vi har på Jorden.

takk

Inkarnere

Går det bra med deg

Hvis ja

Det er vel ikke mer å si

Tegnspråk er språk som er basert på visuell kommunikasjon. Det finnes mange forskjellige tegnspråk i verden.

Grammatikken i tegnspråk er like komplekse som i talespråk og baseres på å kombinere håndformer, plasseringen og bevegelsen til hendene, armene eller kroppen og ansiktsuttrykk.


takk

Thalamus er en subcorticalt beliggende struktur i hjernen.

Thalamus er involvert i bearbeiding av sanseinntrykk og styrer sensorisk integrering (syn og hørsel – NB! Ikke lukt).

< > < > < > < > < >

Jeg ser derfor er jeg :

Overgangen mellom isselappen og tinninglappen.

takk

Vitalitet

( Syn, Smak, Hørsel, Lukt, Følesans) : Siden solen slår automatisk vel, tyngdekraften har en bestemt retning. … ?

Samtidighet : Partikler i bevegelse.

Samtidighet : Partikler i ro.

Samtidighet : Partikler i ro og bevegelse.

takk

Rekognoseringsrunde

Jeg ser derfor er jeg :

Overgangen mellom isselappen og tinninglappen.

( Syn, Smak, Hørsel, Lukt, Følesans) : Siden solen slår automatisk vel, tyngdekraften har en bestemt retning. … ?

Samtidighet : Partikler i bevegelse.

takk

Overgangen mellom isselappen og tinninglappen.

 

 

Akkomodasjon

 

takk

Amygdala er en mandelformet struktur i tinninglappenehjernen.

Amygdala og frykt :

Brocas område : Språklig formuleringsevne

Wernickes område : Språklig forståelse

takk

Grunnstoffene er svært ulike i sin form og beskaffenhet. Til grunnstoffene hører stoffer som spiller en viktig rolle i naturens prosesser, for eksempel hydrogenoksygennitrogen ogkarbon.

Oversetter – Google Translate

kompassen alltid hadde en bestemt retning. … ?

takk

Transkripsjon (genetikk), «avskrift»

Transkripsjon er en biologisk prosess der et gen – det vil si en sammenhengende del avDNAetcellekjernen – «omskrives» til RNA-molekyler. Disse vandrer ut av kjernen og brukes videre i produksjon av proteiner. Et protein består av ett eller flere polypeptider bundet sammen med ulike kjemiske bindinger. Hvert gen inneholder koden for ett polypeptid.

takk

Matt.

Hjernen 300% + ånd er en innvending,siden språket er hjernen ?
Hvilket dyr bøyer hodet sitt skjev :

takk

Erverve

Deduksjon

Induksjon

Sammenhengende

Anerkjennelse

Resultat av tankemessig bearbeiding av erfaringer komme til sannhets erkjennelse

Høyre gjøre oppmerksom på venstre og venstre påpeker på NORD så SØR .

Venstre gjøre oppmerksom på høyre : Reposting

Jeg ser derfor er jeg :

Høyre gjøre oppmerksom på venstre og venstre påpeker på NORD så SØR .

Nullpunktet :

kompassen alltid hadde en bestemt retning… ?

takk

Matematikk (fra gresk μαθηματική, kunsten å lære)

( Syn, Smak, Hørsel, Lukt, Følesans) : Siden solen slår automatisk vel, tyngdekraften har en bestemt retning. … ?

Samtidighet : Partikler i bevegelse.

Deduksjon :

Ofte er deduksjon en metode for å trekke logiske slutninger om enkeltting ut fra allmenne observasjoner – det motsatte av induksjon.

Newton mente at Gud blir synlig for oss gjennom vår iakttagelse av verden.

takk

Gjennomsiktig

Stillhet er et totalt eller relativt fravær av lyd.

Stillhet er et totalt eller relativt fravær av lys.

Energi : transparent (  av trans- og lat. parere ‘være synlig’ )

takk

Iakttagelse

«et tenkende vesen» :

Brocas områdepannelappen.

Wernickes område på grensen mellom isse– og tinninglappen.

Newton mente at Gud blir synlig for oss gjennom vår iakttagelse av verden.

takk

Taleevnen

<<Fart>> er en størrelse som beskriver hvor langt en gjenstand beveger seg i løpet av en bestemt tidsenhet.

matematikk er proporsjonalitet når to størrelser varierer slik at forholdet mellom størrelsene er konstant.

omvendt proporsjonal :

Taleevnen : Språklig forståelse

takk

Dyret lukter ergo smak

Mennesket smaker ergo språk :

Tale og språk er hovedsakelig tilskrevet deler av hjernebarken, som er i overflaten av storehjernen. Motoriske egenskaper ved språket, som formuleringsevnen, tilskrives Brocas områdepannelappen. Taleevnen tilskrives Wernickes område på grensen mellom isse– og tinninglappen.

< > < > < > < > < >

Som formuleringsevnen : Isaac Newton var den som først formulerte loven om tyngdekraft.

Lyset : 3

Elektrisitet

Solen

«Cogito ergo sum» (fransk: «Je pense, donc je suis»; norsk: Jeg tenker, derfor er jeg),

takk

Mikrotron

Isaac Newton var den som først formulerte loven om tyngdekraft. Det var et stort vitenskapelig gjennombrudd da han kunne forklare at himmellegemene holdt seg i banene sine ved hjelp av den samme kraften som får et eple til å falle mot bakken.

< >  < >  < >  < > < >

( Smakssans )

( Syn, Hørsel, Lukt, Følesans) : Siden solen slår automatisk vel, tyngdekraften har en bestemt retning. … ?

Samtidighet : Partikler i bevegelse.

( I kampen for tilværelsen ) :  Det å tie

takk

Overvinne

( Smakssans )

( Syn, Hørsel, Lukt, Følesans) : Siden solen slår automatisk vel, tyngdekraften har en bestemt retning. … ?

Samtidighet : Partikler i bevegelse.

( I kampen for tilværelsen ) :  Det å tie

< > < > < > < > < >

takk

Demens

Demens er ikke bare Alzheimer

Alzheimers sykdom (lat. Morbus Alzheimer) er en nevrodegenerativ sykdom som leder til demens.

Tilbøyeligheten :

Det onde ( Svikt )

som er selvsagt : Kattepusen stoler på meg.

( Smakssans )

( Syn, Hørsel, Lukt, Følesans) : Siden solen slår automatisk vel, tyngdekraften har en bestemt retning. … ?

Samtidighet : Partikler i bevegelse.

takk

Hevnen er søt

Det å gjespe :


Hjernestammens og lillehjernens funksjoner er relativt lik hos mennesker og dyr. Både lillehjernen og hjernestammen arbeider under vår bevissthetsnivå ved hjelp av reflekser. De mottar sensorisk informasjon om temperatur, trykk, stilling eller smerte fra sensoriske reseptorer spredt rundt i hele kroppen. De overfører deretter passende reaksjoner tilbake, for eksempel til muskler i blodkar om å endre blodtrykket eller til en arm om å endre stilling.

takk

Nullpunktet

Nullpunktet :

kompassen alltid hadde en bestemt retning. … ?

Siden solen slår automatisk vel, tyngdekraften har en bestemt retning. …

Det absolutte nullpunkt i fysikken er den laveste temperatur som er mulig, og den er på -273,15°C, eller 0 K. Selve det absolutte nullpunkt kan ikke nås, men det er en meget viktig teoretisk og eksperimentell grense.

takk

Ondt

Blått er uendelighetens farge. Den står for stabilitet, troverdighet, tro, ro og uforanderlighet. Konservative partier velger gjerne blått som sin farge.

Du er nødt til å begrunne for meg og bare fortsett med grunngivingene slik som er troverdigheten.

Språk er makt men, kunnskap kun er bekvemmeligheter

takk

Bunn : Grunn

En overflate som reflekterer alle bølgelengder like mye, oppleves somhvit, mens en mørk svart overflate absorberer alle bølgelengder.

hvit løgn for å spare andre for en ubehagelig sannhet

Bunn : Grunn

takk

Gjennomsyn

Hjernen 300% + ånd

takk

Det å tie

Lyden 3

Dvergen

Dyret

Språk og kommunikasjon [rediger]

Tale og språk er hovedsakelig tilskrevet deler av hjernebarken, som er i overflaten av storehjernen. Motoriske egenskaper ved språket, som formuleringsevnen, tilskrives Brocas områdepannelappen. Taleevnen tilskrives Wernickes område på grensen mellom isse– ogtinninglappen. Disse to områdene er forbundet med hverandre via et system av hvit substans, arcuate fasciculus. Skader på Brocas område fører til ekspressiv afasi (Brocas afasi), der pasienten forstår tale og tekst utmerket, men har problemer med selv å produsere ord. Skader på Wernickes område fører til reseptiv afasi (Wernickes afasi), der pasienten har problemer med å motta informasjon. Han snakker flytende og grammatisk riktig, men det han sier gir ingen mening.

takk

Overlegenhet

kjennskap er likevekt og Kjemisk likevekt er en tilstand for reversible (at de to motsatte reaksjonene er spontane samtidig.


Konsentrasjonen av stoffene i en kjemisk likevekt er like stor mens bindingene endres.
< > < > < >
takk

Lillehjernen (latin: cerebellum) er en del av hjernen, beliggende ibakre skallegrop. Lillehjernen er blant annet sentral i regulering av bevegelser.

< > < >

Kjemisk likevekt er en tilstand for reversible (at de to motsatte reaksjonene er spontane samtidig.) kjemiske reaksjoner der reaksjonshastigheten for stoffene som reagerer er like stor i begge retninger. Konsentrasjonen av stoffene i en kjemisk likevekt er like stor mens bindingene endres.

takk

Kommandosenteret

Tilbøyeligheten :

Det onde ( Svikt )

som er selvsagt : Kattepusen stoler på meg.

( Smakssans )

( Syn, Hørsel, Lukt, Følesans) : Siden solen slår automatisk vel, tyngdekraften har en bestemt retning. … ?

Lillehjernen (latin: cerebellum) er en del av hjernen, beliggende i bakre skallegrop. Lillehjernen er blant annet sentral i regulering av bevegelser.

takk

Redegjørelse

Det onde ( Svikt )

som er selvsagt : Kattepusen stoler på meg.

Hjerne erstattes

etter den kolossale intelligensen (IQ). 

( Smakssans )

( Syn, Hørsel, Lukt, Følesans) : Siden solen slår automatisk vel, tyngdekraften har en bestemt retning. … ?

Hjerte slår automatisk og erstattes med kunstig hjerte, hjertetransplantasjon…overføring av hjerte fra en død person til et levende individ som har en dødelig hjertelidelse.

Blod erstattes slik som frakter oksygen med blodstrømmen i mennesket og andre vertebrater.

takk

Synsprosessering

takk

Særpreg : 3

Karakteristisk preg :

Elektron   Nitrogen  Nøytron

Høyre gjøre oppmerksom på venstre og venstre påpeker på NORD så SØR .

Venstre gjøre oppmerksom på høyre : Reposting

Jeg ser derfor er jeg :

Høyre gjøre oppmerksom på venstre og venstre påpeker på NORD så SØR .

Nullpunktet :

kompassen alltid hadde en bestemt retning. … ?

takk

Bevissthet

Overbevissthet

Underbevissthet

Dyp bevisstløshet

takk

( Smakssans )

( Syn, Hørsel, Lukt, Følesans) : Siden solen slår automatisk vel, tyngdekraften har en bestemt retning. … ?

Hva er koma?

Koma betyr dyp bevisstløshet. Det er ikke mulig å vekke en som ligger i koma. Ved koma er hjernen skadet.

En komatøs lever fordi han får næring gjennom en slange ned i magen, og væske gjennom en nål rett inn i blodet.

takk

( Smakssans )

( Syn, Hørsel, Lukt, Følesans) : Siden solen slår automatisk vel, tyngdekraften har en bestemt retning. … ?

Thalamus er en subcorticalt beliggende struktur i hjernen. Strukturen ligger i diencephalon i bakre (posterior) del av forhjernen og består av ca. 22 kjerner. Thalamus er involvert i bearbeiding av sanseinntrykk og styrer sensorisk integrering (syn og hørsel – NB! Ikke lukt). Mottar for eksempel synsinntrykk (Nucleus geniculate laterale) og auditive inntrykk (Nucleus geniculate mediale). Projiserer fibre til cortex cerebri.

takk

Tid, Rom : 3

Tid og rom er relativt, konstant, absolutt :

Observatørene er relative til den røde kjempen.

Observatørene er konstante til den hvite dvergen.

Observatørene er absolutte til Lydens hastighet.

Samtidighet : Partikler i bevegelse.

takk

Kjernen : 3

Amygdala er en mandelformet struktur i tinninglappenehjernen. Navnet stammer fra gresk (αμύγδαλα) og betyr mandel. Den er sentral i opplevelse og uttrykking av emosjoner, og involvert i motivasjon, aggresjon, spising, og langtidshukommelse. Amygdala består av omtrent et dusin distinkte nukleuser, også kjent som kjerner som betyr ansamlinger av nervecellelegemer i sentralnervesystemet (hjernen og hjernestammen) [[1]

Studier har vist at amygdala spiller en nøkkelrolle i formidlingen av frykt.

< >

Dvergen :  Solen står for mer enn 99 % av solsystemets masse og energien…så ender kjernen som en hvit dvergsom gradvis avkjøles over milliarder av år.

< >

Kjernen ergo nøytron,nøytron som spalter kjernen så hvorfor kjernen og spaltes ?

< >

takk

Likesæl

Høyre gjøre oppmerksom på venstre og venstre påpeker på NORD så SØR .

Venstre gjøre oppmerksom på høyre : Reposting

Jeg ser derfor er jeg :

Høyre gjøre oppmerksom på venstre og venstre påpeker på NORD så SØR .

Nullpunktet :

kompasset alltid hadde en bestemt retning… ?

takk

Sunn sans

( Smakssans )

< > < > < > < > < >   ?

( Syn, Hørsel, Lukt, Følesans) : Siden solen slår automatisk vel, tyngdekraften har en bestemt retning. … ?

Hjerte slår automatisk og erstattes med kunstig hjerte, hjertetransplantasjon…

Blod erstattes slik som frakter oksygen med blodstrømmen i mennesket og andre vertebrater.

takk

Blodet får sin karakteristiske rødfarve fra det jernholdigeproteinet hemoglobin i blodcellene.

Homeo, gjøre lik med

Den hippokratiske lære om væskebalansen i kroppen satte blodet og hjertet i forbindelse med varme og kjærlighet, i motsetning til hjernen som var forbundet med kjølig fornuft.

takk

Hukommelse

Hukommelse :  Alzheimer

Samtidighet : partikler i ro og i bevegelse.

Hippocampus er en struktur medialttinninglappenstorehjernen, som har funksjoner knyttet til hukommelse og romlig orientering. Navnet er fra latin, og betyr sjøhest, hvilket gjenspeiler hippocampus’ utseende når en ved disseksjon lager horisontale snitt. Dersom hippocampus skades, f.eks ved Alzheimers sykdom, mister man evnen til å huske nye «episoder av livet» (amnesi), selv om minner fra lengre tid tilbake huskes som normalt.

takk

Vitnesbyrd

Smakssans :

Tungen og munnhulen kjenner fem forskjellige smaker; salt, søtt, surt, bittert og umami. Disse smakene til sammen forteller deg hva du spiser eller drikker. Vi smaker bittert best, fordi vi har en fortid som samlere. Giftige ting smaker som oftest bittert eller vondt, og dette gjør at vi spytter det ut. Tungekartet som mange har lært om på skolen er feil.

<><><><>

( Syn, Hørsel, Lukt, Følesans) : Siden solen slår automatisk

vel, tyngdekraften har en bestemt retning. … ?

takk

Smak og følesansen…

Dyret ( Luktesans ) dvs.  Å gjenkjenne

Mennesket ( Smakssans ) dvs.  Å gjenkalle

følesansen ( Smerte ,  Behag )

Berøringssansen er over hele kroppen, mens de andre sansene er på et spesielt sted. Man kan f.eks kjenne det hvis man får et vepsestikk, da blir det sendt signaler til hjernen, og man kjenner smerte.

( Syn, Hørsel, Lukt ) : Siden solen slår automatisk vel, tyngdekraften har en bestemt retning. … ?

takk

Energi ?

Hjernen 300% + ånd

Lysets forplantning er rettlinjet med meget stor hastighet, 299 792 458 m/s (ca. 300 000 km/s) i vakuum

Hjernen styrer øynene : 75% og resten går på

Hørsel, lukt, smak og følesansen…

takk

Evolusjon

Evolusjonsfaktorer :

Man regner vanligvis med at mennesket har fem sanser; Syn, hørsel, lukt, smak og følesansen. I tillegg benyttes begreper som dynamisk sanskinestetisk sans(bevegelsessans) og statisk sans (balanse) :

(Syn).

< >< >< >< >

(Hørsel, lukt, smak og følesansen) : Siden solen slår automatisk vel, tyngdekraften har en bestemt retning… ?

takk

Jeg sier «Cogito ergo sum» (fransk: «Je pense, donc je suis»; norsk: Jeg tenker, derfor er jeg)

Darwins bidrag til biologien kan knapt overvurderes. Evolusjonslæren ga endelig denlinneiske systematikken et teoretisk fundament, og gjorde det for første gang mulig med en vitenskapelig teori på dyrs og planters tilpasninger og deres utrolige biologiske mangfold. I dag er Darwins lære om naturlig utvalg det helt grunnleggende fundamentet for all biologisk forskning, og finner stadig nye anvendelsesområder, blant annet innen medisin ogernæring.

takk

Siden solen slår automatisk vel, tyngdekraften har en bestemt retning… ?

Homeostase (homøostase) (av gresk homeo, gjøre lik med) betegner den tendensen enorganisme har til å opprettholde en konstant, indre likevekt for temperaturblodtrykk,væskevolum, konsentrasjon av salter og lignende, til tross for at de ytre påkjenninger er varierende.

takk

Naturen#Solen

kompassen alltid hadde en bestemt retning… ?

Siden solen slår automatisk vel, tyngdekraften har en bestemt retning… ?

Hastighet er i fysikk definert som endring av posisjon per tid og dvs. at «hastighet» beskriver både «fart» og «retning» selvom «hastighet» normalt tillegges samme betydning som «fart » i dagligtalen.

takk

Hørsel er en sans og kalles derfor også hørselssans. Den registrerer lydbølger, og selve sansecellene for dette sitter hos mennesket i sneglehuset som ligger i det indre øret.

Lyden : 3

takk

Lyden : 3

Dvergen

Dyret

?

Lyset : 3

 

Elektrisitet

Solen

«Cogito ergo sum» (fransk: «Je pense, donc je suis»; norsk: Jeg tenker, derfor er jeg)

takk

Det onde som er selvsagt, dyret leser så avansert språket :

Aminosyre

RNA koder for 20 aminosyrer direkte, pluss at det finnes noen modifiserte utgaver av enkelte aminosyrer (somselenocystein og pyrrolysin). Vi deler dem gjerne inn i essensielle og ikke-essensielle aminosyrer. De essensielle er de som mennesker må ha tilført gjennom kostholdet og ikke kan produsere selv. De ikke-essensielle kan kroppen lage selv.

takk

Overbevissthet

RNA, en forkortelse for «Ribo Nucleic Acid» (eller ribonukleinsyre på norsk). RNA er molekyler satt sammen av de fire ribonukleinsyrene adenosin (A), cytosin (C), guanin (G) oguracil (U). RNAet er en kopi av DNAet som brukes til å lage proteiner av aminosyrer etter DNAets oppskrift.

takk

Overbevissthet

RNA, en forkortelse for «Ribo Nucleic Acid» (eller ribonukleinsyre på norsk). RNA er molekyler satt sammen av de fire ribonukleinsyrene adenosin (A), cytosin (C), guanin (G) oguracil (U). RNAet er en kopi av DNAet som brukes til å lage proteiner av aminosyrer etter DNAets oppskrift.

takk

Hjerneceller

Antall hjerneceller ergo bevissthet :

<<Fart>> er en størrelse som beskriver hvor langt en gjenstand beveger seg i løpet av en bestemt tidsenhet.

Jeg sier «Cogito ergo sum» (fransk: «Je pense, donc je suis»; norsk: Jeg tenker, derfor er jeg)

«Hastighet» beskriver både «fart» og «retning» selvom «hastighet» normalt tillegges samme betydning som «fart » i dagligtalen.

takk

Kjernen

Kjernen ergo nøytron,nøytron som spalter kjernen så hvorfor kjernen og spaltes.

Solen er bygd opp av 74 % hydrogen, 25 % helium, mens resten er spor av tyngre grunnstoffer…

Så ender kjernen som en hvit dvergsom gradvis avkjøles over milliarder av år…

Samtidighet : partikler i ro og i bevegelse.

takk

Lyset : 3

Elektrisitet

Solen

«Cogito ergo sum» (fransk: «Je pense, donc je suis»; norsk: Jeg tenker, derfor er jeg),

takk

Mørket : Solen

Elektrisitet er fysiske fenomener knyttet til negativt eller positivt ladde partikler i ro eller i bevegelse.

Samtidighet : partikler i ro og i bevegelse.

takk

Assimilasjon

Kjernen ergo nøytron,nøytron som spalter kjernen så hvorfor kjernen og spaltes.

Vel,en deduksjon på hvit dverg er eksisterende enn på Gud :

konglekjertelen : var stedet der den tenkende personligheten og den utstrakte kroppen hang sammen sa René Descartes (latinif. Cartesius)

takk

Akkomodasjon

Occipitallobe, Lat. lobus occipitalis, eller bakhodelapp strukturelt område i hjernen . En av fire hjernelapper i storehjernen. Lokalisert bakerst i hjernen. Inneholder funksjoner for synsprosessering, synsbarken (visual cortex) er i hjernebarken på bakhodelappen. :

<><><>

Blodet får sin karakteristiske rødfarve fra det jernholdige proteinet hemoglobin i blodcellene.

takk

Tidsperspektiv

Det er en følge av tanken om at tyngde og treghet er en og samme ting : Jeg tenker, derfor er jeg : (E = mc²) :

Ordet ubevissthet danner begrepene ydmykhet og styrke :

takk

Solen står for mer enn 99 % av solsystemets masse og energien….

så ender kjernen som en hvit dvergsom gradvis avkjøles over milliarder av år. Solen

takk

Dvergen

Ordet skjønnhet danner begrepene subjektiv  og objektiv :

Solen er bygd opp av 74 % hydrogen, 25 % helium, mens resten er spor av tyngre grunnstoffer.

Dvergen er energien : innsatsvilje

takk

Tyngdekraften

FølelseBerøringssansen er over hele kroppen, mens de andre sansene er på et spesielt sted. Man kan f.eks kjenne det hvis man får et vepsestikk, da blir det sendt signaler til hjernen, og man kjenner smerte.

<><><>

I følge Einsteins generelle relativitetsteori er tyngdekraften forårsaket av rommets krumning. Det er en følge av tanken om at tyngde og treghet er en og samme ting.

takk

Lyd , Lys :

Lydens hastighet og lysets hastighet ,samtidigheten er den største mulige hastigheten :

Hjernen styrer øynene : 75% og resten går på smak,lukt,hørsel,følelse…

Ordet skjønnhet danner begrepene subjektivt og objektivt og ubevissthet danner begrepene ydmykhet og styrke :

takk

Naturen#solen

Mennesket ( Synssans ) gjenkjenner seg med naturen,

Dyret ( Hørselssans ) gjenkjenner seg med naturen,

Så naturen gjenkjenner seg ikke med solen ?

takk

Konstant

Hjerte slår automatisk

Solen slår automatisk

takk

Ånd,legeme,sjel

Høyre gjøre oppmerksom på venstre og venstre påpeker på NORD så SØR .

Nullpunktet :

kompassen alltid hadde en bestemt retning… ?

takk

Synkronisere

Konstant

CERN :  Starter opp atomknuseren på ny

Occipitallobe, Lat. lobus occipitalis, eller bakhodelapp strukturelt område i hjernen . En av fire hjernelapper i storehjernen. Lokalisert bakerst i hjernen. Inneholder funksjoner for synsprosessering, synsbarken (visual cortex) er i hjernebarken på bakhodelappen.

takk

Ånd300%hjernen

300%(C*C*C) er tregheten en egenskap ved all materie som gjør at legemer motsetter seg endringer av bevegelsestilstanden.

takk

Underbevissthet

Hjernen 300% + ånd er en innvending,siden språket er hjernen ?
Hvilket dyr bøyer hodet sitt skjev :

watch?v=p6Hy5HW1y6Y

takk

Overbevissthet

Det onde som er selvsagt : Kattepusen stoler på meg

Bevissthet Fusjon : Nitrogenbase

Fisjon : Aminosyre

Er dette ,siste innlegget mitt ?

takk

Bevissthet

Hjernebjelken (corpus callosum) :

Hjernehalvdelene i storehjernen er forbundet med hverandre med hjernebjelken ( Corpus callosum ) en struktur bestående av hvit substans.

Jeg tenker, derfor er jeg

Jeg ikke ønsker å tenke, derfor er jeg

Fusjon : Nitrogenbase

nitrogen base

takk

Kjernen

Hjernen,naturen ( 300% )

Kopi ; lim

Stedsans sans, evne til å orientere seg

Molecular basis of water homeostasis in brain

http://www.legeforeningen.no/id/59853.0

antonio_damasio.html

Og etc …

takk

Intelligens

Intelligen’s -en (gj ty. fra lat., av intelligere ‘forstå’)

Alzheimers sykdom (lat. Morbus Alzheimer) er en nevrodegenerativ sykdom som leder til demens.

Å oppdage alzheimers sykdommen er åndsevner :

takk

Relativt

Hjernen,naturen ( 300% ) er fellesnevner så tiden ikke er relativt  ?

Albert Einstein :

Det finnes ingen momentane vekselvirkninger i naturen…

 

 

takk

zohre

Balanse

Ubalanse

konstant (C*C*C)

Albert Einstein : Største mulige hastigheten er lysets hastighet (solen).

takk

konstant (C*C*C)

Hjernebjelken (corpus callosum) :

Hjernehalvdelene i storehjernen er forbundet med hverandre med hjernebjelken ( Corpus callosum ) en struktur bestående av hvit substans.


Hjernen (gresk: encephalon, «i hodet»)

3+7=10

E = mc² :

E er masseenergi

M er gjenstandens masse

C, en konstant

² betyr(c×c)

takk

Ubalanse

3+7=10

E = mc² :

E er masseenergi

M er gjenstandens masse

C, en konstant

² betyr(c×c)

Skjønnlitteratur,faglitteratur

Nevrovitenskap

takk

zohre

Kommentarer (0)

Descartes‘ feiltakelse av António Rosa Damásio professor i nevrologi minner oss om renessansen.

Gud jeg elsker deg med alle mine sanser :

takk

Corpus pineale : konglelegemet; lite organ i hjernens midtlinje; ofte forkalket og synlig ved røntgenundersøkelse; «pinus» lat. furu, pinje

«Cogito ergo sum» Jeg tenker, derfor er jeg

Corpus pineale ergo Cogito ergo sum

Cogito ergo sum,Corpus pineale ergo

Hjernen 300% + ånd:

takk

Kjernen ergo nøytron,nøytron som spalter kjernen så hvorfor kjernen og spaltes.

Albert Einstein : Det finnes ingen momentane vekselvirkninger i naturen…

takk

Hjertet slår automatisk men,det slår
uvisnet på VGB : Hjernen 300% + ånd

takk
zohre

Stikkordsky