.( – + 300% ) Hjerne, Fysikk

Posts tagged ‘a2 + b2 = c2’

Hastigheten : a2 – b2 = c2

Jeg kan ikke tenke fordi avstanden mellom hjernen 300 % og ånd

er uendelig så er det nødt til en induksjon :

a2  –  b2 = c2

takk

zohre

a2 + b2 = c2

a2 + b2 = c2

Hjernen 300% + ånd

«Cogito ergo sum» Jeg tenker, derfor er jeg

takk

zohre

Stikkordsky