.( – + 300% ) Hjerne, Fysikk

Posts tagged ‘Rekognoseringsrunde’

Rekognoseringsrunde

Rekognoseringsrunde

Jeg ser derfor er jeg :

Overgangen mellom isselappen og tinninglappen.

( Syn, Smak, Hørsel, Lukt, Følesans) : Siden solen slår automatisk vel, tyngdekraften har en bestemt retning. … ?

Samtidighet : Partikler i bevegelse.

takk

Stikkordsky