.( – + 300% ) Hjerne, Fysikk

Posts tagged ‘Underbevissthet’

Underbevissthet

Hjernen 300% + ånd er en innvending,siden språket er hjernen ?
Hvilket dyr bøyer hodet sitt skjev :

watch?v=p6Hy5HW1y6Y

takk

Stikkordsky