.( – + 300% ) Hjerne, Fysikk

Posts tagged ‘Å protestere’

Det å tie

Lyden 3

Dvergen

Dyret

Språk og kommunikasjon [rediger]

Tale og språk er hovedsakelig tilskrevet deler av hjernebarken, som er i overflaten av storehjernen. Motoriske egenskaper ved språket, som formuleringsevnen, tilskrives Brocas områdepannelappen. Taleevnen tilskrives Wernickes område på grensen mellom isse– ogtinninglappen. Disse to områdene er forbundet med hverandre via et system av hvit substans, arcuate fasciculus. Skader på Brocas område fører til ekspressiv afasi (Brocas afasi), der pasienten forstår tale og tekst utmerket, men har problemer med selv å produsere ord. Skader på Wernickes område fører til reseptiv afasi (Wernickes afasi), der pasienten har problemer med å motta informasjon. Han snakker flytende og grammatisk riktig, men det han sier gir ingen mening.

takk

Stikkordsky