.( – + 300% ) Hjerne, Fysikk

Posts tagged ‘Taleevnen’

Taleevnen

<<Fart>> er en størrelse som beskriver hvor langt en gjenstand beveger seg i løpet av en bestemt tidsenhet.

matematikk er proporsjonalitet når to størrelser varierer slik at forholdet mellom størrelsene er konstant.

omvendt proporsjonal :

Taleevnen : Språklig forståelse

takk

Stikkordsky