.( – + 300% ) Hjerne, Fysikk

Posts tagged ‘Mikrotron’

Mikrotron

Isaac Newton var den som først formulerte loven om tyngdekraft. Det var et stort vitenskapelig gjennombrudd da han kunne forklare at himmellegemene holdt seg i banene sine ved hjelp av den samme kraften som får et eple til å falle mot bakken.

< >  < >  < >  < > < >

( Smakssans )

( Syn, Hørsel, Lukt, Følesans) : Siden solen slår automatisk vel, tyngdekraften har en bestemt retning. … ?

Samtidighet : Partikler i bevegelse.

( I kampen for tilværelsen ) :  Det å tie

takk

Stikkordsky