.( – + 300% ) Hjerne, Fysikk

Posts tagged ‘Imitasjon’

Imitasjon : Du er falsk

Jeg sier «Cogito ergo sum» (fransk: «Je pense, donc je suis»; norsk: Jeg tenker, derfor er jeg)

Darwins bidrag til biologien kan knapt overvurderes. Evolusjonslæren ga endelig denlinneiske systematikken et teoretisk fundament, og gjorde det for første gang mulig med en vitenskapelig teori på dyrs og planters tilpasninger og deres utrolige biologiske mangfold. I dag er Darwins lære om naturlig utvalg det helt grunnleggende fundamentet for all biologisk forskning, og finner stadig nye anvendelsesområder, blant annet innen medisin ogernæring.

takk

Stikkordsky