.( – + 300% ) Hjerne, Fysikk

Posts tagged ‘Fisjon : Oksygen’

Fisjon : Oksygen

Fusjon : H2O

Siden tyngdekraften har en bestemt retning vel,  avstanden det er konstant :

( Å tenke, Syn, Smak, Hørsel, Lukt, følesans…) : Siden solen slår automatisk vel, tyngdekraften har

en bestemt retning. ? ?

takk

zohre

Stikkordsky