.( – + 300% ) Hjerne, Fysikk

Posts tagged ‘Energi’

Bevissthetsnivå ( 3 )

Energi :

Hjernen 300 % + ånd :

Hvorfor sa du så høyt :

«Cogito ergo sum» Jeg tenker,derfor er jeg  :

Det vil si kattepusen imiterer men, ikke den blinde lamme apen  : NH3

Siden tyngdekraften har en bestemt retning vel,  avstanden det er konstant :

( Å tenke, Syn, Smak, Hørsel, Lukt, følesans…) : Siden solen slår automatisk vel, tyngdekraften har

en bestemt retning. ? ?

takk

zohre

Energi#Konstant ?

Konstant

Hjerte slår automatisk

Solen slår automatisk

takk

Stikkordsky