.( – + 300% ) Hjerne, Fysikk

Posts tagged ‘Hukommelse’

Hukommelse

Hukommelse :  Alzheimer

Samtidighet : partikler i ro og i bevegelse.

Hippocampus er en struktur medialttinninglappenstorehjernen, som har funksjoner knyttet til hukommelse og romlig orientering. Navnet er fra latin, og betyr sjøhest, hvilket gjenspeiler hippocampus’ utseende når en ved disseksjon lager horisontale snitt. Dersom hippocampus skades, f.eks ved Alzheimers sykdom, mister man evnen til å huske nye «episoder av livet» (amnesi), selv om minner fra lengre tid tilbake huskes som normalt.

takk

Stikkordsky