.( – + 300% ) Hjerne, Fysikk

Posts tagged ‘Holdepunkt’

Kjernen

Hjernen,naturen ( 300% )

Kopi ; lim

Stedsans sans, evne til å orientere seg

Molecular basis of water homeostasis in brain

http://www.legeforeningen.no/id/59853.0

antonio_damasio.html

Og etc …

takk

Stikkordsky