.( – + 300% ) Hjerne, Fysikk

Posts tagged ‘Vekt’

Blindvei

Hjernen ( 1 % ) hjertet

kraft som et legeme i likevekt virker på et underlag med,

En vekt er et instrument som kan måle (veie) et legemes masse eller tyngde.

Vekt er også resultatet av denne målingen. Vekten uttrykker hvor mye normalkraft som virker på legemets masse.

Hat og kjærlighet er fellesnevner med dyret siden troen på en kraft utenfor mennesket er en fellesnevner for de fleste religioner

takk

Stikkordsky