.( – + 300% ) Hjerne, Fysikk

Posts tagged ‘Legg til nytt stikkord’

Underbevissthet

Hjernen 300% + ånd er en innvending,siden språket er hjernen ?
Hvilket dyr bøyer hodet sitt skjev :

watch?v=p6Hy5HW1y6Y

takk

Relativt

Hjernen,naturen ( 300% ) er fellesnevner så tiden ikke er relativt  ?

Albert Einstein :

Det finnes ingen momentane vekselvirkninger i naturen…

 

 

takk

zohre

Stikkordsky