.( – + 300% ) Hjerne, Fysikk

Posts tagged ‘Formulering’

Formuleringsevnen

Dyret lukter ergo smak

Mennesket smaker ergo språk :

Tale og språk er hovedsakelig tilskrevet deler av hjernebarken, som er i overflaten av storehjernen. Motoriske egenskaper ved språket, som formuleringsevnen, tilskrives Brocas områdepannelappen. Taleevnen tilskrives Wernickes område på grensen mellom isse– og tinninglappen.

< > < > < > < > < >

Som formuleringsevnen : Isaac Newton var den som først formulerte loven om tyngdekraft.

Lyset : 3

Elektrisitet

Solen

«Cogito ergo sum» (fransk: «Je pense, donc je suis»; norsk: Jeg tenker, derfor er jeg),

takk

Stikkordsky