.( – + 300% ) Hjerne, Fysikk

Posts tagged ‘?’

Energi ?

Hjernen 300% + ånd

Lysets forplantning er rettlinjet med meget stor hastighet, 299 792 458 m/s (ca. 300 000 km/s) i vakuum

Hjernen styrer øynene : 75% og resten går på

Hørsel, lukt, smak og følesansen…

takk

Stikkordsky