.( – + 300% ) Hjerne, Fysikk

Posts tagged ‘Sol’

Naturen#solen

Mennesket ( Synssans ) gjenkjenner seg med naturen,

Dyret ( Hørselssans ) gjenkjenner seg med naturen,

Så naturen gjenkjenner seg ikke med solen ?

takk

Stikkordsky