.( – + 300% ) Hjerne, Fysikk

Posts tagged ‘Transkripsjon’

Hjernen er fullkommen

Transkripsjon (genetikk), «avskrift»

Transkripsjon er en biologisk prosess der et gen – det vil si en sammenhengende del avDNAetcellekjernen – «omskrives» til RNA-molekyler. Disse vandrer ut av kjernen og brukes videre i produksjon av proteiner. Et protein består av ett eller flere polypeptider bundet sammen med ulike kjemiske bindinger. Hvert gen inneholder koden for ett polypeptid.

takk

Stikkordsky