.( – + 300% ) Hjerne, Fysikk

Posts tagged ‘Lede’

Energi : NH3

Hjernen flyter i vann :

En viktig egenskap ved vann er dets polare egenskap. Vannmolekylet H2O er vinklet, med oksygen i spissen og hydrogenatomer ytterst. Siden oksygen har høyere elektronegativitet enn hydrogen, har oksygenatomets side delvis negativ ladning i forhold til hydrogensiden. Et molekyl med en slik ladningsforskjell kalles en dipol.   Vann

Hjernestammen

Storehjernen er inndelt i «lapper», på denne skissen markert med forskjellige farger (pannelappen– rødt,tinninglappen – grønt,isselappen – oransje,bakhodelappen – gult).Lillehjernen ses i blått.Hjernestammen ses i sort.  Hjerne

Gud jeg elsker deg med alle mine sanser

takk

zohre

Stikkordsky