.( – + 300% ) Hjerne, Fysikk

Posts tagged ‘Innbyrdes’

Innbyrdes = Hjernen styrer øynene 75 %…

Likhetstegn, symbol =, er i hovedsak et matematisk tegn som betyr er lik.

Praktisk kan den forklares ved at det som står til venstre for likhetstegnet har like stor verdi som det som står til høyere for likhetstegnet.

…det som står til sør for likhetstegnet har like stor verdi som det som står til nord for likhetstegnet =,konstantccc

takk

Stikkordsky