.( – + 300% ) Hjerne, Fysikk

Posts tagged ‘Kjernen : 3’

Kjernen : 3

Amygdala er en mandelformet struktur i tinninglappenehjernen. Navnet stammer fra gresk (αμύγδαλα) og betyr mandel. Den er sentral i opplevelse og uttrykking av emosjoner, og involvert i motivasjon, aggresjon, spising, og langtidshukommelse. Amygdala består av omtrent et dusin distinkte nukleuser, også kjent som kjerner som betyr ansamlinger av nervecellelegemer i sentralnervesystemet (hjernen og hjernestammen) [[1]

Studier har vist at amygdala spiller en nøkkelrolle i formidlingen av frykt.

< >

Dvergen :  Solen står for mer enn 99 % av solsystemets masse og energien…så ender kjernen som en hvit dvergsom gradvis avkjøles over milliarder av år.

< >

Kjernen ergo nøytron,nøytron som spalter kjernen så hvorfor kjernen og spaltes ?

< >

takk

Stikkordsky