.( – + 300% ) Hjerne, Fysikk

Posts tagged ‘Kjennskap’

Kjennskap er likevekt

Lillehjernen (latin: cerebellum) er en del av hjernen, beliggende ibakre skallegrop. Lillehjernen er blant annet sentral i regulering av bevegelser.

< > < >

Kjemisk likevekt er en tilstand for reversible (at de to motsatte reaksjonene er spontane samtidig.) kjemiske reaksjoner der reaksjonshastigheten for stoffene som reagerer er like stor i begge retninger. Konsentrasjonen av stoffene i en kjemisk likevekt er like stor mens bindingene endres.

takk

Stikkordsky