.( – + 300% ) Hjerne, Fysikk

Posts tagged ‘Avtrykk’

Særpreg : 3

Karakteristisk preg :

Elektron   Nitrogen  Nøytron

Høyre gjøre oppmerksom på venstre og venstre påpeker på NORD så SØR .

Venstre gjøre oppmerksom på høyre : Reposting

Jeg ser derfor er jeg :

Høyre gjøre oppmerksom på venstre og venstre påpeker på NORD så SØR .

Nullpunktet :

kompassen alltid hadde en bestemt retning. … ?

takk

Stikkordsky