.( – + 300% ) Hjerne, Fysikk

Posts tagged ‘Språket’

Essens : Språket

Det onde som er selvsagt, dyret leser så avansert språket :

Aminosyre

RNA koder for 20 aminosyrer direkte, pluss at det finnes noen modifiserte utgaver av enkelte aminosyrer (somselenocystein og pyrrolysin). Vi deler dem gjerne inn i essensielle og ikke-essensielle aminosyrer. De essensielle er de som mennesker må ha tilført gjennom kostholdet og ikke kan produsere selv. De ikke-essensielle kan kroppen lage selv.

takk

Stikkordsky