.( – + 300% ) Hjerne, Fysikk

Posts tagged ‘Ego’

Er du blind : Mitt annet jeg

Thalamus er en subcorticalt beliggende struktur i hjernen.

Thalamus er involvert i bearbeiding av sanseinntrykk og styrer sensorisk integrering (syn og hørsel – NB! Ikke lukt).

< > < > < > < > < >

Jeg ser derfor er jeg :

Overgangen mellom isselappen og tinninglappen.

takk

Stikkordsky