.( – + 300% ) Hjerne, Fysikk

Posts tagged ‘Treghet’

Ånd300%hjernen

300%(C*C*C) er tregheten en egenskap ved all materie som gjør at legemer motsetter seg endringer av bevegelsestilstanden.

takk

Stikkordsky