.( – + 300% ) Hjerne, Fysikk

Posts tagged ‘( 300 % )’

Hjernen uten hjernebjelken ( 300 % )

Venstre side   =   Høyre side

Hjernehalvdelene i storehjernen er forbundet med hverandre med hjernebjelken ( Corpus callosum ) en struktur bestående av hvit substans.

Hjernen 300% + ånd er en innvending,siden språket er hjernen ?

Hvilket dyr bøyer hodet sitt skjevt :

http://www.youtube-nocookie.com/v/p6Hy5HW1y6Y&hl=nb_NO&fs=1&color1=0xe1600f&color2=0xfebd01&border=1

takk

zohre

Stikkordsky