.( – + 300% ) Hjerne, Fysikk

Posts tagged ‘Nullpunktet’

Nullpunktet

Nullpunktet :

kompassen alltid hadde en bestemt retning. … ?

Siden solen slår automatisk vel, tyngdekraften har en bestemt retning. …

Det absolutte nullpunkt i fysikken er den laveste temperatur som er mulig, og den er på -273,15°C, eller 0 K. Selve det absolutte nullpunkt kan ikke nås, men det er en meget viktig teoretisk og eksperimentell grense.

takk

Stikkordsky