.( – + 300% ) Hjerne, Fysikk

Posts tagged ‘Kapabel’

Du er kapabel : Å kjenne andre

lyden-3

Elektrisitet

Solen

«Cogito ergo sum» (fransk: «Je pense, donc je suis»; norsk: Jeg tenker, derfor er jeg) :

Å kjenne andre

Jeg tenker, derfor er jeg) :

Hvis du ikke ønsker å tenke, tenker du likevel først, for å tenke ut ønsket ditt, så derfor kan vi vel være enige om at Descartes hadde et poeng? :o)

takk

Stikkordsky