.( – + 300% ) Hjerne, Fysikk

Posts tagged ‘Likning’

Likning

Hjernen 300 %  :  underbevissthet

<

Hjernen ( 1 % ) hjertet  : hjernen-1-hjertet

<

Hjernen styrer øynene : 75 %  :  lydlys

<

Hjernen styrer smak, lukt, hørsel, følelse… 25 %  :  lydlys

<

Hvit dverg : 3 : hvit-dverg-3

<

Solen står for mer enn 99 % … :  intuisjon-99

<

takk

Stikkordsky