.( – + 300% ) Hjerne, Fysikk

Posts tagged ‘Fusjon : H2O’

Fusjon : H2O

Fusjon : H2O  : Vann

Kjernen ergo nøytron,nøytron som spalter kjernen så hvorfor kjernen og spaltes.

Albert Einstein : Det finnes ingen momentane vekselvirkninger i naturen…

Siden tyngdekraften har en bestemt retning vel,  avstanden det er konstant :

fisjon ?

takk

zohre

Stikkordsky