.( – + 300% ) Hjerne, Fysikk

Posts tagged ‘Ærlighet’

Kjølig fornuft : Ærlighet

Blodet får sin karakteristiske rødfarve fra det jernholdigeproteinet hemoglobin i blodcellene.

Homeo, gjøre lik med

Den hippokratiske lære om væskebalansen i kroppen satte blodet og hjertet i forbindelse med varme og kjærlighet, i motsetning til hjernen som var forbundet med kjølig fornuft.

takk

Stikkordsky