.( – + 300% ) Hjerne, Fysikk

Teorien om alt

Totalt er det omtrent 100 milliarder nerveceller i hjernen og et betydelig større antall gliaceller («støtteceller»).

«0» og «E»

300 000 km/s


Albert Einstein : Det finnes ingen momentane vekselvirkninger i naturen…

Fundamentalkraft eller
vekselvirkninger i naturen :

Gravitasjon
Elektromagnetisme
Svak kjernekraft
Fargekraften med sterk kjernekraft (nukleon-til-nukleon-kraft).

takk
zohre

Comments on: "Teorien om alt" (239)

 1. Teorien om alt brukes om en framtidig teori innen hjernen,fysikk.

  takk
  zohre

 2. ?
  .( 0 – + )300%
  Hjernen 300% + ånd

  Teorien om alt brukes om en framtidig teori innen hjernen,fysikk.

  takk
  zohre

 3. Jo mer kompleks en art er, jo flere gliaceller er det for hver nervecelle. Mennesket er den art som har forholdsvis flest…

  takk
  zohre

 4. Vi vet at hjernen vår inneholder store mengder vannkanaler, og vi vet hvor i hjernen de er lokalisert. Men det er ennå et mysterium hvilken nytte de har der, …

  Bevissthetens mysterium ,
  Det er færre koblinger til å sende synsinntrykkene til hjernebarken, enn det er koblinger fra hjernebarken og tilbake i synsbanen…

  ?

  takk
  zohre

 5. Bevissthetens mysterium ,
  Det er færre koblinger til å sende synsinntrykkene til hjernebarken, enn det er koblinger fra hjernebarken og tilbake i synsbanen…

  takk
  zohre

 6. «0» og «1»
  300 000 km/s

  Vi vet at hjernen vår inneholder store mengder vannkanaler, og vi vet hvor i hjernen de er lokalisert. Men det er ennå et mysterium hvilken nytte de har der, …

  Bevissthetens mysterium ,
  Det er færre koblinger til å sende synsinntrykkene til hjernebarken, enn det er koblinger fra hjernebarken og tilbake i synsbanen…

  ?

  takk
  zohre

 7. Fundamentalkraft eller
  vekselvirkninger i naturen :

  Gravitasjon
  Elektromagnetisme
  Svak kjernekraft
  Fargekraften med sterk kjernekraft (nukleon-til-nukleon-kraft).

  «0» og «1»
  300 000 km/s

  Vi vet at hjernen vår inneholder store mengder vannkanaler, og vi vet hvor i hjernen de er lokalisert. Men det er ennå et mysterium hvilken nytte de har der, …

  Bevissthetens mysterium ,
  Det er færre koblinger til å sende synsinntrykkene til hjernebarken, enn det er koblinger fra hjernebarken og tilbake i synsbanen…

  ?

  takk
  zohre

 8. Glutamat er en nyttig eksitatorisk nevrotransmitter i nervesystemet men store mengder i hjernen kan føre til celledød gjennom en prosess som kalles eksitotoksisitet som består av overstimulering av glutamatreseptorer…

  takk
  zohre

 9. Gravitasjon
  Elektromagnetisme

  «0» og «1»
  300 000 km/s

  Svak kjernekraft
  Fargekraften med sterk kjernekraft (nukleon-til-nukleon-kraft).

  takk
  zohre

 10. Det er to hovedtyper synaptiske effekter når en transmittersubstans bindes til en postsynaptisk reseptor :

  eksitatorisk (aktiverende)

  inhibitorisk (hemmende)

  takk
  zohre

 11. Hva som skjer i øyet når vi famler i halvmørket.

  Hjernecellene opererer både som mottakere og sendere.

  Gravitasjon
  Elektromagnetisme

  «0» og «1»
  300 000 km/s

  Svak kjernekraft
  Fargekraften med sterk kjernekraft (nukleon-til-nukleon-kraft).

  takk
  zohre

 12. Hjernecellene opererer både som mottakere og sendere.

  «0» og «1»
  300 000 km/s

  takk
  zohre

 13. Ionekanaler er helt spesielle proteiner med en innebygd kanal som brukes til å justere den elektrokjemiske likevekten i cellene.

  Gravitasjon
  Elektromagnetisme

  «0» og «1»
  300 000 km/s

  Svak kjernekraft ,
  fargekraften med sterk kjernekraft (nukleon-til-nukleon-kraft).

  takk
  zohre

 14. Hjernen kommuniserer på ulike frekvenser ,

  Hjernecellene opererer både som mottakere og sendere.

  «0» og «1»
  300 000 km/s

  takk
  zohre

 15. Fargekraften ,
  det er den langt sterkeste fundamentalkraften, og på avstander innen f.eks et proton er den typisk 60 ganger sterkere enn elektomagnetisme.

  takk
  zohre

 16. Fra farge til bokstav :

  Elektroner betyr fargene men, en underskudd på intellekt erstattes kun med den hvite fargen.

  takk
  zohre

 17. Kvantemekanikk er den grenen av fysikken som beskriver atomer, molekyler, og oppbygningen av disse.

  Fra farge til bokstav :

  Elektroner betyr fargene men, en underskudd på intellekt erstattes kun med den hvite fargen.

  takk
  zohre

 18. Teorien om alt brukes om en framtidig teori innen hjernen,fysikk

  («støtteceller»).
  «0» og «1»
  300 000 km/s

  Fra farge til bokstav :

  Elektroner betyr fargene men, en underskudd på intellekt erstattes kun med den hvite fargen.

  Kvantemekanikk er den grenen av fysikken som beskriver atomer, molekyler, og oppbygningen av disse.

  takk
  zohre

 19. I parkinsonspasienter er hjernecellene i den sorte substansen (den sorte substans (latin: substantia nigra – forkortet SN ) er et område i hjernen, der især et involveret i dopamin-systemet ) skadet, mens støttecellene i samme område ser upåvirket ut,…

  takk
  zohre

 20. Mikrogliaceller, minste gliaceller i sentralnervesystemet, utgjør 5–20 % av alle gliaceller og er jevnt fordelt i hele nervesystemet. Cellene er små og mobile, med avlang kjerne og lite cytoplasma med mange forgrenete utløpere…

  takk
  zohre

 21. Fra farge til bokstav :

  Elektroner betyr fargene men, en underskudd på intellekt erstattes kun med den hvite fargen.

  Kvantemekanikk er den grenen av fysikken som beskriver atomer, molekyler, og oppbygningen av disse…

  Mikrogliaceller, minste gliaceller i sentralnervesystemet, utgjør 5–20 % av alle gliaceller og er jevnt fordelt i hele nervesystemet. Cellene er små og mobile, med avlang kjerne og lite cytoplasma med mange forgrenete utløpere…

  takk
  zohre

 22. ,Å overføre dopamin til striatum, og man antar at denne transmittoren spiller en viktig rolle for læring ,

  ( Corpus pineale ) “tredje øyet”

  ( Corpus callosum ) “hjernebjelken”

  ( Corpus striatum ) «stripete legeme»

  takk
  zohre

 23. Basalgangliene ,
  «hjernens mørke kjeller» er ansamlinger av nerveceller som ligger i dypt i begge hjernehalvdelene i storehjernen…

  Substantia nigra pars compacta (SNc) overfører dopamin til striatum, og man antar at denne transmittoren spiller en viktig rolle for læring ,

  takk
  zohre

 24. ( Corpus pineale )
  “tredje øyet”

  ( Corpus callosum )
  “hjernebjelken”

  ( Corpus striatum )
  “stripete legeme”

  takk
  zohre

 25. :Fra farge til
  bokstav

  («støtteceller»)
  «0» og «1»
  300 000 km/s

  ( Corpus pineale )
  “tredje øyet”

  ( Corpus callosum )
  “hjernebjelken”

  ( Corpus striatum )
  “stripete legeme”

  takk
  zohre

 26. Avbrudd i produksjon eller overføring av dopamin kan føre til alvorlige motoriske og kognitive forstyrrelser, for eksempel Parkinsons sykdom…

  Hjernen kommuniserer på ulike frekvenser ,

  Hjernecellene opererer både som mottakere og sendere.

  «0» og «1»
  300 000 km/s

  takk
  zohre

 27. Elektromagnetisk signal ,

  Basalgangliene (de basale hjernekjernene) er ansamlinger av nerveceller som ligger i dypt i begge hjernehalvdelene i storehjernen…

  Hjernen kommuniserer på ulike frekvenser ,

  Hjernecellene opererer både som mottakere og sendere.

  «0» og «1»
  300 000 km/s

  takk
  zohre

 28. En tenker på å tenke men , du tenker på hjernen 300% + ånd :

  ?
  .( 0 – + )300%

  Elektromagnetisk signal ,

  Basalgangliene (de basale hjernekjernene) er ansamlinger av nerveceller som ligger i dypt i begge hjernehalvdelene i storehjernen…

  Avbrudd i produksjon eller overføring av dopamin kan føre til alvorlige motoriske og kognitive forstyrrelser, for eksempel Parkinsons sykdom…

  Hjernen kommuniserer på ulike frekvenser ,

  Hjernecellene opererer både som mottakere og sendere.

  «0» og «1»
  300 000 km/s

  takk
  zohre

 29. : mottakere og sendere

  «0» og «1»
  300 000 km/s

  takk
  zohre

 30. Fra farge til bokstav

  ,mottakere og sendere

  «0» og «1»
  300 000 km/s

  takk
  zohre

 31. Da sa Gud: Det bli lys! Og det ble lys.

  Eksempler på
  nevrotransmitter

  Serotonin
  Dopamin
  Noradrenalin
  GABA
  Glutamat
  Acetylkolin

  Nevrotransmittere, også kalt transmittersubstanser, er kjemiske forbindelser som overfører en nerveimpuls fra en nervecelle til en annen nervecelle i koblingen/synapsen mellom to nerveceller. Enzymer bygger opp nivået av transmittersubstans på den ene siden av synapsen…

  takk
  zohre

 32. NH3
  NH2-CHR-COOH
  NH4+

  takk
  zohre

 33. Hvorfor sa du så høyt :
  «Cogito ergo sum» Jeg tenker,derfor er jeg :

  Da sa Gud: Det bli lys! Og det ble lys.

  Eksempler på
  nevrotransmitter

  Serotonin
  Dopamin
  Noradrenalin
  GABA
  Glutamat
  Acetylkolin

  Nevrotransmittere, også kalt transmittersubstanser, er kjemiske forbindelser som overfører en nerveimpuls fra en nervecelle til en annen nervecelle i koblingen/synapsen mellom to nerveceller. Enzymer bygger opp nivået av transmittersubstans på den ene siden av synapsen…

  NH3
  NH2-CHR-COOH
  NH4+

  takk
  zohre

 34. ;mottakere og sendere

  «0» og «1»
  300 000 km/s

  NH2-CHR-COOH

  takk
  zohre

 35. ;Fra farge til bokstav

  Hvorfor sa du så høyt :
  «Cogito ergo sum» Jeg tenker,derfor er jeg :

  Da sa Gud: Det bli lys! Og det ble lys.

  1.Ild , Vann , Venstre
  4.Vann , Høyre

  1.Ild

  2.Jord
  3.Luft
  4.Vann

  takk
  zohre

 36. 1.Ild , Vann , Venstre
  4.Vann , Høyre

  1.Ild

  2.Jord
  3.Luft
  4.Vann

  ;Fra farge til bokstav

  takk
  zohre

 37. Vannkanaler ,
  AQP0 , AQP1 , AQP2 , AQP3, AQP4 , AQP5 , AQP6 , AQP7 , AQP8 , AQP9, AQP10 , AQP11 , …

  1.Ild , Vann , Venstre
  4.Vann , Høyre

  1.Ild

  2.Jord
  3.Luft
  4.Vann

  ;Fra farge til bokstav

  takk
  zohre

 38. ;Fra farge til bokstav

  Ved hjelp av to-foton lasermikroskopi er det mulig å studere vannkanalenes funksjon i den intakte hjerne.

  Vannkanalene er ekstremt viktige i hjernen, et organ som er avhengig av et regulert og konstant stabilt miljø…

  takk
  zohre

 39. Ved hjelp av to-foton lasermikroskopi er det mulig å studere vannkanalenes funksjon i den intakte hjerne.

  Vannkanalene er ekstremt viktige i hjernen, et organ som er avhengig av et regulert og konstant stabilt miljø…

  takk
  zohre

 40. Ved hjelp av to-foton lasermikroskopi ,

  mottakere og sendere

  «0» og «1»
  300 000 km/s

  NH2-CHR-COOH

  takk
  zohre

 41. Akronym ,
  «øverst», «ytterst» «navn»

  Initialis , som betyr «står i begynnelsen».

  1.Ild , Vann , Venstre
  4.Vann , Høyre

  1.Ild

  2.Jord
  3.Luft
  4.Vann

  ;Fra farge til bokstav

  takk
  zohre

 42. Ved å sammenlikne transgene mus, med vanlige mus, så festepunktet har fått det kryptiske navnet : ?

  Akronym ,
  «øverst», «ytterst» «navn»

  Initialis , som betyr «står i begynnelsen».

  1.Ild , Vann , Venstre
  4.Vann , Høyre

  1.Ild

  2.Jord
  3.Luft
  4.Vann

  ;Fra farge til bokstav

  takk
  zohre

 43. ;Ved hjelp av to-foton lasermikroskopi er det mulig å studere vannkanalenes funksjon i den intakte hjerne ,

  mottakere og sendere ,

  Ved å sammenlikne transgene mus, med vanlige mus, så festepunktet har fått det kryptiske navnet : ?

  Akronym ,
  «øverst», «ytterst» «navn»

  Initialis , som betyr «står i begynnelsen».

  takk
  zohre

 44. Hjernen konstant flyter i vann , kunsten å navigere.

  kallesignal
  Se

  Ved hjelp av to-foton lasermikroskopi er det mulig å studere vannkanalenes funksjon i den intakte hjerne ,

  mottakere og sendere ,

  Akronym ,
  «øverst», «ytterst» «navn»

  Initialis , som betyr «står i begynnelsen».

  takk
  zohre

 45. تئوری همه چیز
  Teorien om alt

  kunsten å navigere.

  kallesignal
  Se

  Ved hjelp av to-foton lasermikroskopi er det mulig å studere vannkanalenes funksjon i den intakte hjerne ,

  mottakere og sendere ,

  Akronym ,
  «øverst», «ytterst» «navn»

  Initialis , som betyr «står i begynnelsen».

  takk
  zohre

 46. تئوری همه چیز
  Teorien om alt

  kunsten å navigere :
  Å lese fra høyre til venstre.
  Å lese fra venstre til høyre.

  kallesignal
  Se

  takk
  zohre

 47. Hunder er også høyre- eller venstrehendte. Eller skal vi si høyre- eller venstrepotede?

  Hunder logrer mot høyre når de ser noe de har lyst til å nærme seg, og mot venstre når de ser noe de vil bort fra,…

  takk
  zohre

 48. Språk er makt :

  Monoaminer, aminer som bare inneholder en aminogruppe.

  En rekke monoaminer dannes i organismen fra aminosyrer, og flere av disse såkalte biogene aminer spiller en fundamental rolle som transmitterstoffer, dvs. stoffer som overfører nerveimpulser…

  takk
  zohre

 49. تئوری همه چیز
  Teorien om alt

  kunsten å navigere :
  Å lese fra høyre til venstre.
  Å lese fra venstre til høyre.

  kallesignal
  Se

  Språk er makt :

  Monoaminer, aminer som bare inneholder en aminogruppe.

  En rekke monoaminer dannes i organismen fra aminosyrer, og flere av disse såkalte biogene aminer spiller en fundamental rolle som transmitterstoffer, dvs. stoffer som overfører nerveimpulser…

  takk
  zohre

 50. Nevrologiske sykdommer :
  Hjerneslag , Hjernesvulst ,Hjernehinnebetennelse , Epilepsi ,…
  Alzheimers sykdom , Demens ,…
  Nevrologiske sykdommer Også inkluderer blant annet:
  Multippel sklerose
  Hydrocephalus (vannhode)
  Parkinsons sykdom
  Infeksjonssykdommer i nervesystemet, f.eks. Borreliose
  Døgnrytmeforstyrrelser
  Sykdommer i det perifere nervesystemet
  Muskelsykdommer
  Migrene

  Språk er makt :
  monoaminer

  takk
  zohre

 51. Debatten pågår fortsatt det vil si alle er under 300% :

  Det finnes formelsamlinger som omfatter matematikk , fysikk, kjemi …

  takk
  zohre

 52. @Carpe50

  Eksempel på demenssykdommer:
  Alzheimer
  Vaskulær demens
  Sekundær demens

  En lang rekke ulike årsaker kan gi demens.

  Et protein (beta amyloid) avleires mellom hjernecellene og medfører at disse dør. Kjemiske stoffer som knytter cellene
  sammen reduseres.

  Redusert blodsirkulasjon til hjernen som følge av blodkarsykdom, blødninger eller små drypp (herav navnet åreforkalkning).

  Alkoholisme, mangelsykdommer, hormonforstyrrelser, hodeskader, vannhode med mer. Depresjon kan i enkelte tilfeller gi et demenslignende uttrykk.

  Gliacelle og Multippel skelose er mest relatert.

  takk
  zohre

 53. uten gliacellene utvikler vi demens, har jeg hørt.. hva vet Zohre om det?

 54. @Carpe50

  Gliaceller er ikke en årsak til demens.

  takk
  zohre

 55. takk for godt svar. Ja, jeg kjenner til de forskjellige typer demens. Den typen jeg tenkte på er vel den type demens som er sakte utviklende og som kanskje har noe til felles med MS? Altzhemers demens forskes det på om har denne mangelen på gliaceller… mener jeg å huske fra et foredrag jeg har hørt!?

 56. Fisjon og fusjon ved transmittersubstanser,

  Eksempler på nevrotransmitter

  Serotonin
  Dopamin
  Noradrenalin
  GABA
  Glutamat
  Acetylkolin

  Debatten pågår fortsatt det vil si alle er under 300% :

  Det finnes formelsamlinger som omfatter matematikk , fysikk, kjemi …

  takk
  zohre

 57. Storehjernen deles inn i fire «lapper» som skilles av hjernens furer.

  Pannelappen
  Tinninglappen
  Isselappen
  Bakhodelappen

  Lillehjernen
  Hjernestamme

  Fisjon og fusjon ved transmittersubstanser,

  Eksempler på nevrotransmitter

  Serotonin
  Dopamin
  Noradrenalin
  GABA
  Glutamat
  Acetylkolin


  تئوری همه چیز
  Teorien om alt

  kunsten å navigere :
  Å lese fra høyre til venstre.
  Å lese fra venstre til høyre.

  kallesignal
  Se

  Språk er makt :

  Monoaminer, aminer som bare inneholder en aminogruppe.

  En rekke monoaminer dannes i organismen fra aminosyrer, og flere av disse såkalte biogene aminer spiller en fundamental rolle som transmitterstoffer, dvs. stoffer som overfører nerveimpulser…

  takk
  zohre

 58. Ikke-kodende DNA (også kalt søppel-DNA) er de delene av DNA i en celle som ikke koder for protein-sekvenser.

  Andelen av DNA som er ikke-kodende varier mye mellom ulike organismer. Mer enn 98% av det humane genomet koder ikke for proteinsekvenser…

  http://no.wikipedia.org/wiki/Ikke-kodende_DNA

  takk
  zohre

 59. Jeg synes stoffet om hjernen er vanskelig, men innlegget og kommentartråden ser helt fin ut.

  Hjernen er jo selve sentralen for mennesket.

  Når hjernen er død, er mennesket dødt, selv om hjertet banker og man klarer å holde åndedrettet i gang.

 60. @Starlett

  Hjernen er altfor enkel men, derimot ånden er vanskelig.

  Ved klinisk undersøkelse av personer som er hjernedøde, vil alle hjernereflekser være ugjendrivelig opphørt.

  Ved åndedrett opprettholdes mekanisk i respirator og annen kunstig behandling gis for opprettholde funksjonen til kroppens øvrige indre organer.

  takk
  zohre

 61. @Starlett

  Hvis refererer jeg nå til en konkret person angående hjernedød så er jeg selv den døde.

  takk
  zohre

 62. @Starlett

  Ved hjernedød, vil alle hjernereflekser være ugjendrivelig opphørt.

  Så reflekser er det materielle som en hjernedød ikke reagerer til.

  takk
  zohre

 63. @Starlett

  Refleksene som er ment med hjernen når det gjelder den friske hjerne og den hjernedøde.

  Uvilkårlig bevegelse eller kjertelsekresjon framkalt gjennom en sansepåvirkning :

  takk
  zohre

 64. Ja, det med ånd er vanskeligere enn hjernen.

  Og sant: Når åndedrettet opprettholdes mekanisk i en hjernedød person, kan man opprettholde funksjonen til kroppens indre organer slik at mennesket rent biologisk kan sies å være i livet, men i realiteten er man død når hjernen er død.

  De som definerer at døden inntrår når hjernen er død, (som MÅ være det riktige), kan bruke organene, også hjertet, til å hjelpe andre mennesker, organdonasjon.

  Men hvis man kun definerer hjertedød som død, kan man ikke bedrive hjertetranplantasjon.

  Jeg synes du har stelt fint med kommentaren min. Synes den ser ut som da jeg skrev den. 🙂

 65. Nei, du lever jo.

  Med hjernedød mener jeg ikke noe sjikanerende om levende mennesker, men den tilstand som inntreffer når hjernen f.eks har vært så lenge uten surstoff at den er sluttet å fungere og personen er ugjenkallelig død.

  http://no.wikipedia.org/wiki/Hjernedød

  Er hjernen død, er man død, og det er irreversibelt.

 66. the Ultimate Answer to the Ultimate Question of Life, The Universe, and Everything: 42

  takk
  adolph

 67. @Adolph

  Hjernen,fysikk

  Siden hjernen kun er språk så en fusjon og en fisjon må ha en fellesnevner.

  takk
  zohre

 68. @Adolph

  Siden språk er makt så en fusjon og en fisjon må ha en fellesnevner.

  Konstant ergo.

  takk
  zohre

 69. @Adolph

  «0» og «1»

  300 000 km/s

  takk
  zohre

 70. Refleks er flere fenomener i kroppen som ikke er viljestyrt. Den blir styrt av stimulus som for eksempel smerte eller slag mot kroppen…

  De vanlige muskler/steder man tester slik refleks er biceps og triceps i overarmen, patellar,(kneskålsenen) og akillessenen i benet…

  http://no.wikipedia.org/wiki/Refleks

  takk
  zohre

 71. Liker bloggen din, den er lærerik og spennende.
  Det med hundene’s loggring til høyre og venstre visste jeg ikke. Artig..
  Ha en riktig God Helg Zohre. 🙂

 72. @Erta-Berta

  Refleks er flere fenomener i kroppen som ikke er viljestyrt. Den blir styrt av stimulus som for eksempel smerte eller slag mot kroppen…

  Ha en fin dag
  Erta-Berta

  takk
  zohre

 73. Jeg ser derfor er jeg :
  Høyre gjøre oppmerksom på venstre og venstre påpeker på NORD så SØR

  takk
  zohre

 74. Hjernen og energi
  .(0 – +)300%
  3+7=10

  Jeg ser derfor er jeg :
  Høyre gjøre oppmerksom på venstre og venstre påpeker på NORD så SØR

  takk
  zohre

 75. «0» og «1»
  300 000 km/s
  3+7=10

  Jeg ser derfor er jeg :
  Høyre gjøre oppmerksom på venstre og venstre påpeker på NORD så SØR

  takk
  zohre

 76. 300 000 km/s
  3+7=10

  Jeg ser derfor er jeg :

  7 : ?

  Bidra med en bedre oversettelse:

  Brocas område : Språklig formuleringsevne

  Wernickes område : Språklig forståelse

  takk
  zohre

 77. Siden hjernen kun er språk så en fusjon og en fisjon må ha en fellesnevner.

  Siden språk er makt så en fusjon og en fisjon må ha en fellesnevner.

  Konstant ergo.

  300 000 km/s
  3+7=10

  Jeg ser derfor er jeg :

  7 : ?

  Bidra med en bedre oversettelse:

  Brocas område : Språklig formuleringsevne

  Wernickes område : Språklig forståelse

  takk
  zohre

 78. 3+7=10

  Jeg ser derfor er jeg :

  7 : ?

  takk
  zohre

 79. Nitrogen eller kvelstoff er et grunnstoff med kjemisk symbol N og atomnummer 7.

  Nitrogen (fra latin nitrogenium, der nitrum (fra gresk nitron) betyr salpeter, og genium betyr «å danne»)

  takk
  zohre

 80. 3+7=10

  Siden hjernen kun er språk så en fusjon og en fisjon må ha en fellesnevner.

  Siden språk er makt så en fusjon og en fisjon må ha en fellesnevner.

  Konstant ergo.

  300 000 km/s
  3+7=10

  Jeg ser derfor er jeg :

  7 : ?

  Bidra med en bedre oversettelse:

  Brocas område : Språklig formuleringsevne

  Wernickes område : Språklig forståelse

  Nevrologiske sykdommer :

  Hjerneslag , Hjernesvulst , Hjernehinnebetennelse , Epilepsi ,…
  Alzheimers sykdom , Demens ,…
  Nevrologiske sykdommer Også inkluderer blant annet:
  Multippel sklerose
  Hydrocephalus (vannhode)
  Parkinsons sykdom
  Infeksjonssykdommer i nervesystemet, f.eks. Borreliose
  Døgnrytmeforstyrrelser
  Sykdommer i det perifere nervesystemet
  Muskelsykdommer
  Migrene

  takk
  zohre

 81. Et lite tips til deg:

  Kanskje du burde slå sammen noen flere setninger til en lengre kommentar i stedet for mange små?

  Da blir det ikke så mange av dem. Dessuten noen færre å svare på.

 82. @Marita_Synnestvedt

  Å debattere hjernen,fysikk,
  matematikk,kjemi og etc. gjør setningene som det algebraiske språket.

  Språk er krevende ellers.

  takk
  zohre

 83. «0» og «1»
  Denne blinde lamme apen ,
  Blind 100%
  Lam 100%
  Ape 100%

  0=Vann
  1= ?

  takk
  zohre

 84. Adenin (8H-purin-6-amin) er en av nitrogenbasene som inngår i nukleotidene som bygger opp DNA og RNA (adenin (A), tymin (T) (uracil (U) i RNA), cytosin (C) og guanin (G))…

  takk
  zohre

 85. 0=Vann
  1= ?
  «0» og «1»
  Denne blinde lamme apen ,
  Blind 100%
  Lam 100%
  Ape 100%

  Adenin (8H-purin-6-amin) er en av nitrogenbasene som inngår i nukleotidene som bygger opp DNA og RNA (adenin (A), tymin (T) (uracil (U) i RNA), cytosin (C) og guanin (G))…

  takk
  zohre

 86. تئوری همه چیز
  Teorien om alt

  0=Vann
  1= ?

  takk
  zohre

 87. 0=Vann
  1= ?
  Ennå kjenner forskerne bare til de negative effektene av vannkanalene vi alle har i hjernen.

  -Vi ønsker å få en bedre forståelse av det som kalles nevrodegenerative lidelser. Dette inkluderer både vanlige lidelser som rammer hjernen, Alzheimers sykdom og Parkinsons sykdom, men også akutte sykdommer slik som hjerneslag,…

  takk
  zohre

 88. Hei Zohre.

  Jeg synes det er forsket for lite på ADHD kontra MBD. MBD er jo en skade på forlappen i hjernen som hemmer menneskets samvittighetfølelse.

  Det norske helsevesenet har byttet ut diagnosen MBD – og i stedet kalles alt ADHD – til tross for at dette er to forskjellige lidelser. ADHD er forstyrelse i hejrnen som hindrer synapsene og kommunisere med hjernesentret – mens MBD er en alvorlig hjerneskade – men som har mange symptomer som ADHD. Men i motsetning til personer med ADHD så kan personer med skade på forlappen altså MBD være farlige i det de mangler den innebygde frykten(samvittigheten) for å gjøre noe galt mot andre.

  Har du forsket noe på ADHD – MBD Zohre? Jeg vil gjerne vite mer – om du har noen forskniongsresultater.

  mvh Anita Horn 🙂

 89. @Anitahorn

  Hei Anita

  Takk for din kommentar.

  Nevrologi (av nevro- og -logi) er den læren i legekunsten (av lat. medicina) som omhandler nervesystemet.

  Nevropsykologi er en vitenskapelig disiplin som studerer relasjonen mellom hjernens struktur og funksjon og atferd ved å anvende presise psykologiske metoder.
  Nevropsykologi befinner seg altså i skjæringspunktet mellom biomedisinsk vitenskap og kognitiv psykologisk vitenskap.

  Jeg forsker innen Nevrologi.

  Nevrologiske sykdommer :
  Hjerneslag , Hjernesvulst , Hjernehinnebetennelse , Epilepsi ,…
  Alzheimers sykdom , Demens ,…
  Nevrologiske sykdommer Også inkluderer blant annet:
  Multippel sklerose
  Hydrocephalus (vannhode)
  Parkinsons sykdom
  Infeksjonssykdommer i nervesystemet, f.eks. Borreliose
  Døgnrytmeforstyrrelser
  Sykdommer i det perifere nervesystemet
  Muskelsykdommer
  Migrene

  Språkområdene i hjernen :
  Brocas område : Språklig formuleringsevne

  Wernickes område : Språklig forståelse

  takk
  zohre

 90. @Anitahorn

  MBD , (forkortelse for Minimal Brain Dysfunction, det vil si «ytterst liten funksjonsforstyrrelse i hjernen»),

  Tillit er det beste medikamentet.

  takk
  zohre

 91. Hjernen og energi ,

  Å lokalisere energien i hjernen ,

  Energiloven ,

  Teorien om alt

  0=Vann
  1= ?

  takk
  zohre

 92. 0=Vann
  1= ?

  takk
  zohre

 93. Vi ønsker å få en bedre forståelse av det som kalles nevrodegenerative lidelser.

  0=Vann
  1= ?

  takk
  zohre

 94. @LYSVING

  0=Vann

  Det vil si alt.

  1= ?

  takk
  zohre

 95. Gliaceller er celler som danner gliavevet, også kalt nevroglia, sammen med nervecellene. Dette er et støttevev som bare finnes både i sentralnervesystemet og i det perifere nervesystemet. Målt i volum fyller gliacellene over halvparten av menneskehjernen, med 9-10 gliaceller for hver nervecelle…

  takk
  zohre

 96. Da finnes ikke 1

 97. @LYSVING

  0, null er tyngdekraften det vil si vann så 1, en er hjernen, språket men, ennå kjenner jeg ikke godt til dette.

  takk
  zohre

 98. Nå er jeg fullstendig forelsket i 0

 99. @LYSVING

  0 er vann men, fortsatt makter til 1 ?

  Sov godt.

  takk
  zohre

 100. Ja makter til 1 🙂 Takk sove godt.

 101. 1 finnes ikke?

 102. Jo hvis 1 finnes da er den hellig.

 103. @LYSVING

  Jeg ønsker å finne 1 siden 0 er vann.

  Vi hører vann men, hvordan så vi script.

  川chuānرودخانه雨yǔباران

  takk
  zohre

 104. Speculum,
  Lys er en form for elektromagnetisk stråling. Det har både bølgeegenskaper og partikkelegenskaper. Lys består av fotoner. Synlig lys er visse bølgelengder av elektromagnetisk stråling som forårsaker synsinntrykk i det menneskelige øye…

  takk
  zohre

 105. @

  takk
  zohre

 106. @ :

  «0» og «1»
  300 000 km/s

  takk
  zohre

 107. @ :
  «0» og «1»
  300 000 km/s
  Speculum,
  Lys er en form for elektromagnetisk stråling. Det har både bølgeegenskaper og partikkelegenskaper. Lys består av fotoner. Synlig lys er visse bølgelengder av elektromagnetisk stråling som forårsaker synsinntrykk i det menneskelige øye…

  takk
  zohre

 108. Dette nullet altså dette punktet . er dette øyeblikket …
  Newton er rett ? Lyset kommer tvers og går videre mot ? Lyset kommer tvers til mørket ?

  takk
  zohre

 109. @ :

  «0» og «1»
  300 000 km/s

  Speculum,
  Lys er en form for elektromagnetisk stråling. Det har både bølgeegenskaper og partikkelegenskaper. Lys består av fotoner. Synlig lys er visse bølgelengder av elektromagnetisk stråling som forårsaker synsinntrykk i det menneskelige øye…

  Dette nullet altså dette punktet . er dette øyeblikket …

  Newton er rett ? Lyset kommer tvers og går videre mot ? Lyset kommer tvers til mørket ?

  takk
  zohre

 110. Kalsium var kjent så tidlig som i første århundre da romerne fremstilte kalk i form av kalsiumoksid. Det ble isolert og identifisert som grunnstoff av den britiske kjemikeren Sir Humphry Davy i 1808 ved at han utførte elektrolyse på en blanding av kalk og kvikksølvoksid.
  Navnet kommer fra det latinske ordet calx som betyr kalkstein…

  takk
  zohre

 111. http://www.med.uio.no/forskning/formidling/intervju/cmbn.html

  Forskning på nervesystemets mysterier

  Center for Molecular Biology and Neuroscience (CMBN) driver molekylærbiologisk og nevrobiologisk forskning. Målet er å forstå hvordan nerveceller kommuniserer med hverandre og hvilken rolle skader i arvestoffet og andre faktorer spiller for utviklingen av nevrologiske sykdommer og aldring av hjernen…

  takk
  zohre

 112. takk
  zohre

 113. «0» og «1»
  Luft er en samling gasser, partikler og dråper som utgjør i atmosfæren rundt jorden. Menneskene er avhengig av luftens oksygen for å kunne puste, i likhet med andre pattedyr. Planter omsetter luftens karbondioksid i fotosyntese. For de fleste planter er dette den eneste kilden til karbon…

  takk
  zohre

 114. Ennå kjenner forskerne bare til de negative effektene av vannkanalene vi alle har i hjernen.

  -Vi ønsker å få en bedre forståelse av det som kalles nevrodegenerative lidelser. Dette inkluderer både vanlige lidelser som rammer hjernen, Alzheimers sykdom og Parkinsons sykdom, men også akutte sykdommer slik som hjerneslag,…

  http://www.med.uio.no/forskning/formidling/intervju/cmbn.html

  Forskning på nervesystemets mysterier

  Center for Molecular Biology and Neuroscience (CMBN) driver molekylærbiologisk og nevrobiologisk forskning. Målet er å forstå hvordan nerveceller kommuniserer med hverandre og hvilken rolle skader i arvestoffet og andre faktorer spiller for utviklingen av nevrologiske sykdommer og aldring av hjernen…

  takk
  zohre

 115. I øyeblikket denne bloggen er verdens mest avanserte blogg.

  dys, uparet
  lexis, ord

  takk
  zohre

 116. Nå tyder resultatene altså på at lesing er en mer komplisert sak enn vi trodde, og at hjernen ikke nødvendigvis arbeider på samme måte med alle typer skrift. Det trengs nok mer forskning for å komme helt til bunns i både lesningens og dysleksiens hemmeligheter…

  takk
  zohre

 117. Vi hører vann men, hvordan så vi script.

  @ :

  «0» og «1»
  300 000 km/s

  Nå tyder resultatene altså på at lesing er en mer komplisert sak enn vi trodde, og at hjernen ikke nødvendigvis arbeider på samme måte med alle typer skrift. Det trengs nok mer forskning for å komme helt til bunns i både lesningens og dysleksiens hemmeligheter…

  takk
  zohre

 118. Ordblind نارساخوان

  Vi hører vann men, hvordan så vi script.

  @ :

  «0» og «1»
  300 000 km/s

  Nå tyder resultatene altså på at lesing er en mer komplisert sak enn vi trodde, og at hjernen ikke nødvendigvis arbeider på samme måte med alle typer skrift. Det trengs nok mer forskning for å komme helt til bunns i både lesningens og dysleksiens hemmeligheter…

  takk
  zohre

 119. Det trengs nok mer forskning for å komme helt til bunns i både lesningens og dysleksiens hemmeligheter…

  Ennå kjenner forskerne bare til de negative effektene av vannkanalene vi alle har i hjernen.

  takk
  zohre

 120. Ordblind نارساخوان

  Tilstanden innebærer en svekkelse i hjernens evne til å omforme skrift som øynene oppfatter, til meningsfylt språk og motsatt omforme muntlig språk til skrift…

  takk
  zohre

 121. *1000 milliarder (en trillion) hjerneceller

  *100 milliarder er aktive nerveceller (neuroner)

  *900 milliarder er andre celler (gliaceller)

  * corpus collosum (består av 300 millioner aktive hjerneceller/ neuroner).

  takk
  zohre

 122. Ordblind نارساخوان

  Vi hører vann men, hvordan så vi script.

  @ :

  «0» og «1»
  300 000 km/s

  *1000 milliarder (en trillion) hjerneceller

  *100 milliarder er aktive nerveceller (neuroner)

  *900 milliarder er andre celler (gliaceller)

  * corpus collosum (består av 300 millioner aktive hjerneceller/ neuroner).

  takk
  zohre

 123. 300% :
  Lesningen
  Ordblindhet
  Blindhet

  takk
  zohre

 124. Atomets fysikk :
  Siden hjernen konstant flyter i vann og siden lysets hastighet er konstant så egentlig leser vi konstant?

  En fusjon og en fisjon har et fellestrekk her ?

  takk
  zohre

 125. 300% :
  Lesningen
  Ordblindhet
  Blindhet

  Atomets fysikk :
  Siden hjernen konstant flyter i vann og siden lysets hastighet er konstant så egentlig konstant leser vi.
  En fusjon og en fisjon har et fellestrekk her ?

  takk
  zohre

 126. 300% : % ٣..

  Lesningen خواندن Ordblindhet نارساخوان Blindhet کوری

  takk
  zohre

 127. 28 :
  Det arabiske alfabetet er spesielt laget til det arabiske språket, det skrives fra høyre til venstre og består av 28 bokstaver. Varianter av alfabetet utgjør skriftsystemet til flere andre språk…

  takk
  zohre

 128. Zohar ( stråleglans ) er en kommentar til Toráen, de fem Mosebøkene. Zohar, og kabbalistisk tradisjon, baserer seg på at fortellingene i Mosebøkene kan forstås på fire nivå: den faktiske historien, de underliggende betydninger og de allegoriske forklaringene, den religiøse lærdommen og for det fjerde Sod, det hemmelige, esoteriske nivået…

  http://no.wikipedia.org/wiki/Zohar

  takk
  zohre

 129. Zohre, her er jeg, hume, ett råd: Prøv å ta distanse-
  Prøv å se det hele utenfra,… du er midt i noe… jeg fårstår din iver, jeg forstår att du fårstår noe jeg ikke fårstår. Tenk, formuler, si det uten følelser, observer, siter, erfar, ta tilbakemelding, vær klok, man kan ikke banke noe inn i hodet mitt, overtal meg, vær saklig, null følelser, bare fakta. Ikkenoe er bedre enn noe annet, den kunnskap vi har idag er den jeg forholder meg til, prøv å overbevis meg uten hersketeknikker (jeg vet du er flinkere enn meg) si ting jeg fårstår, kort og konsist, i en post, ikke 50. Råd: tenke, formulere, skrive, redigere, poste.

  Takk
  Hume

 130. @Hume

  Du skrev akkurat som meg, alt og det hele og til sist må jeg si hva var det egentlig du skrev som en kommentar.

  takk
  zohre

 131. zohre, jeg er glad i deg,… jeg ville gjerne tatt en kopp kaffe med deg. Tenk gode tanker.

  Hume

 132. @Hume

  Takk i like måte.

  takk
  zohre

 133. =0=lys=energi=

 134. @LYSVING

  0 er tid siden 0 er vann og hjernen konstant flyter i vannet i 24.t.

  takk
  zohre

 135. @LYSVING

  Energi er konstant ergo hjernen konstant flyter i vann altså lys og vann er konstant.

  takk
  zohre

 136. Nervus opticus :
  synsnervekrysning, chiasma opticorum, sted på hjernens underside, like foran hypofysen, hvor synsnervene fra høyre og venstre øye møtes, og delvis krysser hverandre, på sin vei mot hjernens bakre del. Nervetrådene fra de to netthinnenes indre halvdeler (nærmest nesen) krysser over til den andre siden, mens nervetrådene fra de ytre netthinnehalvdelene ikke krysser. Fra synsnervekrysningen fortsetter nervene, som nå betegnes synsbanene, til et område i mellomhjernen (corpus geniculatum laterale). Hvis den ene synsnerven skades foran synsnervekrysningen, mister man synet på det aktuelle øyet. Hvis den ene sides synsbane skades bakenfor krysningen, får man et utfall i synsfeltet til samme side på begge øynene. Se også syn(Synsbanene) http://no.wikipedia.org/wiki/Nervus_opticus

  takk
  zohre

 137. @LYSVING

  Hjernen konstant flyter i vann så oksygen (Dens kjemiske formel er H2O, som betyr at et molekyl vann består av to hydrogenatomer og et oksygenatom. )

  takk
  zohre

 138. 1, 2 elle 3?

 139. DrømmevakkertkjæreZohre:)

 140. @LYSVING

  Ja, to hydrogenatomer og et oksygenatom.

  takk
  zohre

 141. @LYSVING

  Bokstaver jo din skjønne LYSVING

  takk
  zohre

 142. Corpus geniculatum laterale

  ?

  ( Corpus pineale ) “tredje øyet”

  ( Corpus callosum ) “hjernebjelken”

  ( Corpus striatum ) “stripete legeme”

  takk
  zohre

 143. Lateral geniculate nucleus ( LGN )
  eller
  Corpus geniculatum laterale ( CGL )

  LGN er den delen av thalamus, en samling av nerveceller i mellomhjernen, som behandler synsinntrykk.

  matematisk modellering av hvordan øynene og hjernen arbeider sammen.

  hvordan signalene går inn i øyet, blir tatt imot på netthinnen, og sendt via et senter vi kaller LGN til hjernebarken. LGN er den delen av thalamus, en samling av nerveceller i mellomhjernen, som behandler synsinntrykk…

  http://www.forskning.no/artikler/2005/mars/1109598900.83

  takk
  zohre

 144. «matematisk modellering av hvordan øynene og hjernen arbeider sammen».

  «matematisk modellering av hvordan ørene og hjernen arbeider sammen».

  «matematisk modellering av hvordan fingrene og hjernen arbeider sammen».

  takk
  zohre

 145. Og hva hvis øynene er/blir blinde, ørene er døve og fingrene er lamme, hva da Zohre? Hva kan hjernen gjøre for å kompensere det?

 146. @Sirenja

  Locked-in syndrome :
  Du kan høre alt, og du kan se alt, men du kan ikke bevege en eneste del av kroppen din.
  Hvis du er heldig, kan du blunke med øynene. Å være fanget i en dykkerdrakt, mens ånden er fri og flyr avsted som en sommerfugl.

  Totalt låst i syndrom er en versjon av låst-in syndrom der øynene er lammet også. Det er resultatet av en hjernestammen lesjon der ventrale (fremre) del av pons er skadet.

  takk
  zohre

 147. Jeg tenker som vanlig litt metaforisk også 🙂
  Men synes du beskriver godt tilstanden. Den fysiske.
  Jeg tror på noe mer, at hjernen kan kompensere for de fleste mangler.

 148. @Sirenja

  Jeg forstår deg Sirenja.
  Innen forskningen forståelse av tilstanden til en total Locked-in syndrome har ennå ikke kommet så lang.

  Både blinde og lamme ?

  Jeg skal gå gjennom den og gjennom kommunikasjoner.

  Fint med din kommentar som kaster lys som alltid.

  takk
  zohre

 149. Språk er systemer, skrift er uttrykket for et bestemt system.

  Hjernens evne til å oppfatte systemer er knyttet til hva?

  Skrift er grafisk. Å se.

  Hjernefunksjon knyttet til syn, kan man se den? I scanninger? Og knyttet til hva mer?

  Jeg syns det er vanskelig å tenke slik. Jeg ble utmattet!

  Men interessant.

 150. 0=Vann
  1=E

  takk
  zohre

 151. @Deara

  Alle veier fører til bokstav E.

  Og denne både er evnen til å se på grunn av elektroner og på grunn av Koran som betyr å lese altså den første bokstaven i koranen er E.

  El : er arabisk og er Koran.

  El : kortord for elektrisk, elektrisitets-, elektro , elbil, elenergi, elverk ,…

  التوراة ( El torah ) :
  Torah.

  الكتاب المقدس ( El ketab moghaddas ) Den hellige boken , Bibelen.

  القرآن ( El Koran ) Koran.

  El er den første bokstaven altså elektron.

  takk
  zohre

 152. «0» og «E»
  300 000 km/s

  takk
  zohre

 153. :Vi hører vann men, hvordan så vi script.

  «0» og «E»
  300 000 km/s

  takk
  zohre

 154. Jeg telte i går jeg har 101 milliarder celler i hjernen.Jeg ble sliten av å telle:)Lov å spøke litt vel? 🙂

 155. @Shalom01

  Shalom
  التوراة ( El tora ) Torah.

  Helt enig.

  takk
  zohre

 156. Siden hjernen konstant flyter i vann altså 0 så evnen til å lese altså E :

  0=Vann
  1=E

  ?

  takk
  zohre

 157. …Arkimedes er blant folk flest mest kjent å ha oppdaget loven om legemers oppdrift i vann (kjent som Arkimedes’ lov), mens han blant sine etterfølgere innenfor matematikken nok er mest kjent for å ha vært den første som gjorde en summering av en uendelig rekke med en metode som er i bruk fortsatt…

  http://no.wikipedia.org/wiki/Arkimedes

  takk
  zohre

 158. En bølge er et foranderlig felt, som transporterer energi, men ikke materie.

  Siden hjernen konstant flyter i vann altså 0 så evnen til å lese altså E :

  0=Vann
  1=E

  ?

  takk
  zohre

 159. Elektroencefalogram (EEG) er en nevrofysiologisk måling og registrering av hjernens elektriske aktivitet.

  En bølge er et foranderlig felt, som transporterer energi, men ikke materie.

  Siden hjernen konstant flyter i vann altså 0 så evnen til å lese altså E :

  0=Vann
  1=E

  ?

  takk
  zohre

 160. أمواج الدماغ.

  El encéfalo.

  Elektroencefalo.

  Hjernen (gresk: encephalon, «i hode») er kontrollsenteret i sentralnervesystemet hos dyr. De fleste dyr har hjernen i hodet, nær hovedsanseapparatet og munnen. Mens alle virveldyr har nervesystem med hjerne, har virvelløse dyr enten nervesystem med en sentralisert hjerne eller samlinger av ganglier. Hjernen er ekstremt kompleks, menneskehjernen inneholder 10-100 milliarder nerveceller, og hver av dem er koblet til rundt 10 000 andre [1]. Dette enorme antallet sammenkoblinger gjør menneskehjernen i stand til å vise intelligens…

  http://no.wikipedia.org/wiki/Hjerne

  takk
  zohre

 161. EEE : ?
  EE : ?

  Siden hjernen konstant flyter i vann altså 0 så evnen til å lese altså E :

  :Vi hører vann men, hvordan så vi script.

  «0» og «E»
  300 000 km/s

  0=Vann
  1=E
  ?

  takk
  zohre

 162. Hvordan så vi script.

  «0» og «E»

  EEE ?
  EE ?
  E ?

  takk
  zohre

 163. EEE ?
  EE ?
  E ?

  takk
  zohre

 164. C*C*C = Corpus callosum

  C*C = Ekspressiv og Impressiv

  C = Lysets hastighet

  EEE ?
  EE ?
  E ?

  takk
  zohre

 165. «0» og «E»

  Hvordan så vi script ?

  C*C*C = Corpus callosum

  C*C = Ekspressiv og Impressiv

  C = Lysets hastighet

  EEE ?
  EE ?
  E ?

  takk
  zohre

 166. ?
  Elektroencefalogram (EEG)

  EEE ?
  EE ?
  E ?

  takk
  zohre

 167. : En bølge er et foranderlig felt, som transporterer energi, men ikke materie.

  ?
  Elektroencefalogram (EEG)

  EEE ?
  EE ?
  E ?

  takk
  zohre

 168. (EEE) ?

  Bevissthetens mysterium ,
  Det er færre koblinger til å sende synsinntrykkene til hjernebarken, enn det er koblinger fra hjernebarken og tilbake i synsbanen…

  takk
  zohre

 169. Hvordan så vi script ?

  (EEE) ?

  Bevissthetens mysterium ,
  Det er færre koblinger til å sende synsinntrykkene til hjernebarken, enn det er koblinger fra hjernebarken og tilbake i synsbanen…

  takk
  zohre

 170. (((EEE)))?

  EEG er nyttig ved undersøkelse for flere tilstander, og etter hendelser som krever utredning.

  Epilepsi og besvimelse.
  søvnforstyrrelse
  personlighetsforandring eventuelt som del av akutt psykiatrisk sykdom.
  spiseforstyrrelse
  koma og hjernedød.
  Overvåkning ved elektrosjokkbehandling…

  http://no.wikipedia.org/wiki/Elektroencefalogram

  takk
  zohre

 171. EEE
  EEG
  EMG
  EKG

  ?

  Elektroencefalogram
  Elektromyografi
  Elektrokardiogram

  takk
  zohre

 172. ???
  Hvordan så vi script :

  EEE
  EEG
  EMG
  EKG

  ?

  Elektroencefalogram
  Elektromyografi
  Elektrokardiogram

  takk
  zohre

 173. أمواج الدماغ

  ???
  Hvordan så vi script :

  EEE
  EEG
  EMG
  EKG

  ?

  Elektroencefalogram
  Elektromyografi
  Elektrokardiogram

  takk
  zohre

 174. تخطيط أمواج الدماغ.
  Elektroencefalogram.

  أمواج الدماغ.
  ???
  Hvordan så vi script :

  EEE
  EEG
  EMG
  EKG

  ?

  Elektroencefalogram
  Elektromyografi
  Elektrokardiogram

  takk
  zohre

 175. Script :

  Ennå kjenner forskerne bare til de negative effektene av vannkanalene vi alle har i hjernen…

  Bevissthetens mysterium ,
  Det er færre koblinger til å sende synsinntrykkene til hjernebarken, enn det er koblinger fra hjernebarken og tilbake i synsbanen…

  تخطيط أمواج الدماغ.
  أمواج الدماغ.

  Hvordan så vi script :

  EEE
  EEG
  EMG
  EKG

  ?

  Elektroencefalogram
  Elektromyografi
  Elektrokardiogram

  takk
  zohre

 176. EEEEEEEEEE
  0123456789

  takk
  zohre

 177. Fisjon og fusjon ved nevrotransmitter substance,

  En bølge er et foranderlig felt, som transporterer energi, men ikke materie,

  Siden hjernen kun er språk så en fusjon og en fisjon må ha en fellesnevner.

  Siden språk er makt så en fusjon og en fisjon må ha en fellesnevner.

  takk
  zohre

 178. ?

  .( 0 – + )300%

  Hjernen 300% + ånd

  Cogito ergo sum,Corpus pineale

  takk
  zohre

 179. Bevissthetens mysterium :

  ?

  .( 0 – + )300%

  Hjernen 300% + ånd

  Cogito ergo sum,Corpus pineale

  takk
  zohre

 180. Vi hører vann men, hvordan så vi script.

  Teorien om alt brukes om en framtidig teori innen hjernen,fysikk.

  Bevissthetens mysterium :

  ?

  .( 0 – + )300%

  Hjernen 300% + ånd

  Cogito ergo sum,Corpus pineale

  takk
  zohre

 181. «0» og «E»
  300 000 km/s

  Vi hører vann men, hvordan så vi script.

  Teorien om alt brukes om en framtidig teori innen hjernen,fysikk.

  Bevissthetens mysterium :

  ?

  .( 0 – + )300%

  Hjernen 300% + ånd

  Cogito ergo sum,Corpus pineale

  takk
  zohre

 182. «0» og «E»
  300 000 km/s

  «0» og «1»
  300 000 km/s

  takk
  zohre

 183. Albert Einstein : Det finnes ingen momentane vekselvirkninger i naturen…

  «0» og «E»
  300 000 km/s

  «0» og «1»
  300 000 km/s

  takk
  zohre

 184. En gravitasjonslinse dannes når et ekstremt massivt legeme, slik som et sort hull, mørk materie eller en nøytronstjerne bøyer lyset som passerer den.
  Denne kan brukes til å identifisere ellers usynlige legemet når speilbilder oppstår når objektet som bøyer strålene ligger mellom observatør og kilde. Dette er den vanligste metoden for å oppdage ellers usynlig legemer som sorte hull og nøytronstjerner.
  Til og med solen bøyer lysstråler, noe som kan observeres ved en solformørkelse.
  Denne astronomirelaterte artikkelen er dessverre kort eller mangelfull, og du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.

  http://no.wikipedia.org/wiki/Gravitasjonslinse

  takk
  zohre

 185. Gravitasjonslinse :

  «0» og «E»
  300 000 km/s

  Vi hører vann men, hvordan så vi script.

  Teorien om alt brukes om en framtidig teori innen hjernen,fysikk.

  Bevissthetens mysterium :

  ?

  .( 0 – + )300%

  Hjernen 300% + ånd

  Cogito ergo sum,Corpus pineale

  takk
  zohre

 186. Siden tyngdekraften har en bestemt retning vel, avstanden det er konstant :

  ( Å tenke, Syn, Smak, Hørsel, Lukt, følesans…) : Siden solen slår automatisk vel, tyngdekraften har

  en bestemt retning. ? ?

  Gravitasjonslinse :

  «0» og «E»
  300 000 km/s

  Vi hører vann men, hvordan så vi script.

  Teorien om alt brukes om en framtidig teori innen hjernen,fysikk.

  Bevissthetens mysterium :

  ?

  .( 0 – + )300%

  Hjernen 300% + ånd

  Cogito ergo sum,Corpus pineale

  takk
  zohre

 187. 0123456789
  EEEEEEEEEE

  Albert Einstein : Det finnes ingen momentane vekselvirkninger i naturen…

  takk
  zohre

 188. Pars compacta inneholder nevroner som hos mennesket har fargen sort, p.g.a. pigment nevromelanin som tiltar med alderen. Denne pigmenteringen kan ses som en distinkt svart stripe i hjernesnitt, og er opphavet til navnet som er gitt til dette området i hjernen. Nevronene i dette området har spesielt lange og tykke dendritter (François et al.)…

  http://no.wikipedia.org/wiki/Substantia_nigra

  takk
  zohre

 189. EEG : Epilepsi og besvimelse.
  søvnforstyrrelse
  personlighetsforandring eventuelt som del av akutt psykiatrisk sykdom.
  spiseforstyrrelse
  koma og hjernedød.
  Overvåkning ved elektrosjokkbehandling…

  takk
  zohre

 190. Ånd er makt.
  Språk er makt.
  Kunnskap er makt.

  EEE :

  takk
  zohre

 191. EEE: Fisjon og fusjon ved nevrotransmittere, også kalt transmittersubstanser,

  Ånd er makt.
  Språk er makt.
  Kunnskap er makt.

  takk
  zohre

 192. E: Ånd er makt.
  E: Språk er makt.
  E: Kunnskap er makt.

  EEE : ?

  takk
  zohre

 193. Fisjon: ?

  E: Ånd er makt.
  E: Språk er makt.
  E: Kunnskap er makt.

  EEE: Fisjon og fusjon ved nevrotransmittere, også kalt transmittersubstanser,

  takk
  zohre

 194. Den som klarest skiller oss fra alle andre dyr…språk :

  «0» og «E»
  300 000 km/s

  den som klarest skiller oss fra Gud og dyr ?

  takk
  zohre

 195. ?
  E: Ånd er makt.
  E: Språk er makt.
  E: Kunnskap er makt.

  EEE: Fisjon og fusjon ved nevrotransmittere, også kalt transmittersubstanser,

  Den som klarest skiller oss fra alle andre dyr…språk :

  «0» og «E»
  300 000 km/s

  den som klarest skiller oss fra Gud og dyr ?

  takk
  zohre

 196. Hvordan så vi script.

  ELZ.

  takk
  zohre

 197. Væren og tid. Sein und Zeit.

  ELZ : ?

  Hvis Zeit ( Tid ) er biblioteket og den peker rett frem så hva som peker på E. som er den første bokstaven ?

  Vel, hvordan hjernen så ELZ. altså Sein und Zeit.

  Da må være 3 bokstaver altså.

  ?

  takk
  zohre

 198. الوجود والزمان. Sein und Zeit.

  Teorien om alt brukes om en framtidig teori innen hjernen,fysikk.

  takk
  zohre

 199. ELZ.
  Albert Einstein : Det finnes ingen momentane vekselvirkninger i naturen…

  Væren og tid. Sein und Zeit.

  ELZ : ?

  Hvis Zeit ( Tid ) er biblioteket og den peker rett frem så hva som peker på E. som er den første bokstaven ?

  Vel, hvordan hjernen så ELZ. altså Sein und Zeit.

  Da må være 3 bokstaver altså.

  ?

  takk
  zohre

 200. ELZ :

  El : er arabisk ( إل ) og er Koran.

  El : kortord for elektrisk, elektrisitets-, elektro , elbil, elenergi, elverk ,…

  Z : er tid ( زمن ) Zeit.

  takk
  zohre

 201. e (matematikk)

  Den matematiske konstanten e er det unike reelle tallet som er slik at funksjonen ex har samme verdi som stigningstallet til tangentlinjen for alle verdier av x. Mer generelt er de eneste funksjonene som er lik sin egen deriverte, av typen Kex hvor K er en konstant. Funksjonen ex defineres som eksponentialfunksjonen, og den naturlige logaritmen er funksjonens inverse. Tallet e kan også defineres som grunntallet til den naturlige logaritmen, (i dette tilfellet defineres logaritmen ved hjelp av et integral,) som grensen til en bestemt følge eller som summen av en bestemt rekke…

  http://no.wikipedia.org/wiki/E_(matematikk)

  takk
  zohre

 202. Sein und Zeit.
  الوجود والزمان

  Siden Zeit ( Tid ) er tyngdekraften og denne kraften har en bestemt retning så ?

  takk
  zohre

 203. Hvis Zeit ( Tid ) er biblioteket og den peker rett frem så hva som peker på E. som er den første bokstaven ?

  Siden Zeit ( Tid ) er tyngdekraften og denne kraften har en bestemt retning så ?

  takk
  zohre

 204. Da sa Gud: Det bli lys! Og det ble lys.

  ( نظرية كل شيء ) Teorien om alt.

  ( الوجود والزمان ) Sein und Zeit.

  takk
  zohre

 205. ?
  E: Ånd er makt.
  E: Språk er makt.
  E: Kunnskap er makt.

  Da sa Gud: Det bli lys! Og det ble lys.

  ( نظرية كل شيء ) Teorien om alt.

  ( الوجود والزمان ) Sein und Zeit.

  takk
  zohre

 206. ELZ : ?

  E: Ånd er makt.
  E: Språk er makt.
  E: Kunnskap er makt.

  Da sa Gud: Det bli lys! Og det ble lys.

  ( نظرية كل شيء ) Teorien om alt.

  ( الوجود والزمان ) Sein und Zeit.

  takk
  zohre

 207. EZ : ?

  E: Ånd er makt.
  E: Språk er makt.
  E: Kunnskap er makt.

  Da sa Gud: Det bli lys! Og det ble lys.

  ( نظرية كل شيء ) Teorien om alt.

  ( الوجود والزمان ) Sein und Zeit.

  takk
  zohre

 208. EZ :

  Venstre hjernehemisfære : E

  Høyre hjernehemisfære : Z

  takk
  zohre

 209. Da sa Gud: Det bli lys! Og det ble lys.

  ( الوجود والزمان ) Sein und Zeit.

  ( نظرية كل شيء ) Teorien om alt.

  EZ :

  Venstre hjernehemisfære : E

  Høyre hjernehemisfære : Z

  takk
  zohre

 210. EZ :

  Da sa Gud: Det bli lys! Og det ble lys.

  ( الوجود والزمان ) Sein und Zeit.

  ( نظرية كل شيء ) Teorien om alt.

  EZ :

  Venstre hjernehemisfære : E

  Høyre hjernehemisfære : Z

  takk
  zohre

 211. @LYSVING

  ( الوجود والزمان ) Sein und Zeit.

  Siden Z er også arabisk så passer godt til E som er den første bokstav i Koran.

  takk
  zohre

 212. Siden tid er tyngdekraften altså Z altså igjen biblioteket så ?

  takk
  zohre

 213. @LYSVING

  Takk for det.

  takk
  zohre

 214. Absolute, flyter sann og matematisk tid til og fra sin egen natur er ensartet og uten referanse til noen ytre objekt.»

 215. @LYSVING

  Siden tid er tyngdekraften altså Z altså igjen biblioteket så ?

  takk
  zohre

 216. @LYSVING

  EZ ?

  Men, jeg er ikke helt sikkert.
  0123456789
  EEEEEEEEEE

  takk
  zohre

 217. @LYSVING

  Nei.
  Z er bakken og E er den første bokstav.

  For å gå må en lese bakken altså har tyngdekraften en bestemt retning.

  takk
  zohre

 218. ? Hvordan så vi script.

  EZ :

  Da sa Gud: Det bli lys! Og det ble lys.

  ( الوجود والزمان ) Sein und Zeit.

  ( نظرية كل شيء ) Teorien om alt.

  EZ :

  Venstre hjernehemisfære : E

  Høyre hjernehemisfære : Z

  takk
  zohre

 219. ?

  Venstre hjernehemisfære : E

  Høyre hjernehemisfære : Z

  takk
  zohre

 220. Venstre : E

  Høyre : Z ( Tid ).

  takk
  zohre

 221. EEE :

  Venstre : E

  Høyre : Z ( Tid ).

  takk
  zohre

 222. Hvordan leste hjernen E?

  Siden Z er tyngdekraften.

  takk
  zohre

 223. Hvis du kan jeg kan si det kanskje?

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Stikkordsky