.( – + 300% ) Hjerne, Fysikk

Posts tagged ‘Reposting’

Viktigste grunnlaget

Varm eller kald.
Høyre gjøre oppmerksom på venstre så den er den største
mulige hastigheten liksom lav temperatur : Venstre gjøre
oppmerksom på høyre : Reposting
( Å tenke, Syn, Smak, Hørsel, Lukt, følesans…) : Siden solen slår automatisk vel, tyngdekraften har en bestemt retning. … ?

Samtidighet : Partikler i bevegelse.

Samtidighet : Partikler i ro.

Samtidighet : Partikler i ro og bevegelse

( evnen til å kjenne/føle ) og språkforståelse :


Mistanken går i en bestemt retning

kompassen alltid hadde en bestemt retning. … ?

takk

Stikkordsky