.( – + 300% ) Hjerne, Fysikk

Posts tagged ‘Paralyse’

Paralyse

( Følesans )

( Syn, Smak, Hørsel, Lukt, ) : Siden solen slår automatisk vel, tyngdekraften har en bestemt retning. … ?

Følelse Berøringssansen er over hele kroppen, mens de andre sansene er på et spesielt sted. Man kan f.eks kjenne det hvis man får et vepsestikk, da blir det sendt signaler til hjernen, og man kjenner smerte.

Tyngdekraften gjør at vi faller til bakken. Slår det deg ? 300 % ?

Hvis en faller til bakken vel, ikke kan klage på noen enn seg selv eller så den er 1 % .

takk

Stikkordsky