.( – + 300% ) Hjerne, Fysikk

Posts tagged ‘Statisk’

Energi ( C * C * C )

Konstant  ( C * C * C ) : Konstant

Konstant  ( C * C ) : Konstant

Konstant  ( C ) :       ?

Energi 3

 

 

 

takk

zohre

Energi ( 3 )

Energi ( 3 )  ?

Energi ( 2 )

Energi ( 1 )

takk

zohre

Energi ( 2 )

Hjernen konstant flyter i vann :

Homeostase (homøostase) (av gresk homeo, gjøre lik med) betegner den tendensen enorganisme har til å opprettholde en konstant, indre likevekt for temperatur, blodtrykk,væskevolum, konsentrasjon av salter og lignende, til tross for at de ytre påkjenninger er varierende.

Energi   ( 1 )

E = mc² :

E er masseenergi

M er gjenstandens masse

C, en konstant

² betyr(c×c)

Solen er bygd opp av 74 % hydrogen, 25 % helium, mens resten er spor av tyngre grunnstoffer. Solen er ca. 4,6milliarder (109) år gammel og omtrent midt ihovedserien.[4] Ved fusjon gjøres omtrent 700 mill tonn hydrogen om til 695 mill tonn helium i sekundet, mens 5 mill tonn blir omgjort til elektromagnetiske bølger, i hovedsak gammastråling.

Hjernen 300 % + ånd :

Hvorfor sa du så høyt :

«Cogito ergo sum» Jeg tenker,derfor er jeg  :

Det vil si kattepusen imiterer men, ikke den blinde lamme apen  : NH3

Siden tyngdekraften har en bestemt retning vel,  avstanden det er konstant :

( Å tenke, Syn, Smak, Hørsel, Lukt, følesans…) : Siden solen slår automatisk vel, tyngdekraften har

en bestemt retning. ? ?

takk

zohre

Energi ( 1 )

Energi   ( 1 )  Energi   ( 2 )   Energi   ( 3 )

3+7=10

E = mc² :

E er masseenergi

M er gjenstandens masse

C, en konstant

² betyr(c×c)

Energi :

Hjernen 300 % + ånd :

Hvorfor sa du så høyt :

«Cogito ergo sum» Jeg tenker,derfor er jeg  :

Det vil si kattepusen imiterer men, ikke den blinde lamme apen  : NH3

Siden tyngdekraften har en bestemt retning vel,  avstanden det er konstant :

( Å tenke, Syn, Smak, Hørsel, Lukt, følesans…) : Siden solen slår automatisk vel, tyngdekraften har

en bestemt retning. ? ?

takk

zohre

Stikkordsky