.( – + 300% ) Hjerne, Fysikk

Posts tagged ‘Evolusjon’

Evolusjon

Evolusjonsfaktorer :

Man regner vanligvis med at mennesket har fem sanser; Syn, hørsel, lukt, smak og følesansen. I tillegg benyttes begreper som dynamisk sanskinestetisk sans(bevegelsessans) og statisk sans (balanse) :

(Syn).

< >< >< >< >

(Hørsel, lukt, smak og følesansen) : Siden solen slår automatisk vel, tyngdekraften har en bestemt retning… ?

takk

Stikkordsky