.( – + 300% ) Hjerne, Fysikk

Posts tagged ‘Utgangspunktet’

Utgangspunktet

Med stedsangivelsen da hastigheten som det er siktet så utgangspunktet fortsatt det er å sikte .

Overbevissthet

Fusjon : H2O

Fisjon : Oksygen

Taleren avrundet innlegget elegant ved å vende tilbake til utgangspunktet.

Hvorfor sa du så høyt :
«Cogito ergo sum» Jeg tenker, derfor er jeg

takk
zohre

Stikkordsky