.( – + 300% ) Hjerne, Fysikk

Posts tagged ‘MTV Video Music Awards’

Jeg leste E ergo er jeg.

English: Orbital gyrus. 日本語: 眼窩回。前頭葉にある脳回のひとつ。

«0»  «Æ»

Les ( Eghra )

Vi mennesker er født med ca. 130 milliarder hjerneceller…

300 000 km/s

Relativitetsteorien bygger på et postulat om at lysets hastighet skal være konstant for alle observatører og uforanderlig under enhver koordinattransformasjon…

0=0
1=1
+=?
-=-

Hva er skjønnhet? Dvergen

Hjernens egen skjønnhetsflekk er funnet.

Dette et vakkert sted i hjernen ( medial orbitofrontal cortex ):

http://www.nrk.no/vitenskap-og-teknologi/1.7710630

Siden skjønnhetsflekken er funnet i hjernen så kan denne flekken kalles for referanse såkalt referansesystem ( kardinalvokal ).

 
 
 
takk
zohre

Stikkordsky