.( – + 300% ) Hjerne, Fysikk

Posts tagged ‘Intuisjon’

Intuisjon : 99 %

Mistanken går i en bestemt retning

Kompassen alltid hadde en bestemt retning.

Solen står for mer enn 99 % av solsystemets masse og energien som den utstråler støtter nesten alt liv på Jorden gjennomfotosyntese siden starten på alt liv på Jorden. Varmen som solen genererer styrer klimaet ogværet vi har på Jorden.

takk

Stikkordsky