.( – + 300% ) Hjerne, Fysikk

Posts tagged ‘Hastighet’

Kapasitet,hastighet

Kjernen ergo nøytron,nøytron som spalter kjernen så hvorfor kjernen og spaltes.

Albert Einstein : Det finnes ingen momentane vekselvirkninger i naturen…

takk

Stikkordsky