.( – + 300% ) Hjerne, Fysikk

Energiloven

Høyre hemisfære  100%
Venstre hemisfære  100%
Hjernebjelken (corpus callosum) 100%

Denne blinde lamme apen ,

Blind 100%

Lam 100%

Ape 100%

Debatten pågår fortsatt det vil si alle er under 300% :

Det finnes formelsamlinger som omfatter matematikk , fysikk, kjemi …

takk
zohre

Comments on: "Energiloven" (227)

 1. Energiloven: Energi kan verken skapes eller forsvinne, kun overføres fra én energiform til en annen.
  Energi (fra gresk ενέργεια (energeia), styrke) er evnen til å utføre arbeid, hvor arbeid er definert som kraft anvendt gjennom en strekning.

  takk
  zohre

 2. ? hvor arbeid er definert som kraft anvendt gjennom en strekning.

  takk
  zohre

 3. Hei Zohre

  Dei fleste brukar ca 90% av venstre hjernehalvdel og ca 10% av høgre hjernehalvdel som blir 100% (also ca 30% av hjernekapasiteten er i bruk).

  Jorda vi lever på er blitt missbrukt og utnytta fordi dei fleste mennesker «bur» i sin venstre hjernehalvdel……og lar dermed «egoet» styre sitt liv («hjernebevisstheit»). «Egoet» tar utan å gi…..

  Ved å balansere sine hjernehalvdelar i sentrum av hjernen under hjernebjelken og ta meir i bruk hjernekjertlane kan ein «flytte ut» av hjernen og «inn» i sitt hjerte og dermed styre hjernen frå hjertet («hjertebevisstheit»)……då ført vil ein kunne klare å bruke dei resterandes 70% av hjernen trur eg da…….

  Bevisstheit (ånd) er også energi…..men dennes «styrke» er potensiell uendeleg…..men svært begrensa i dag sidan vi har latt vårt «ego» ha kontrollen over «bevisstheita» vår……….

  eller hur?

 4. @Nøkkerosa

  Skader i høyre hjernehalvdel vil gi seg utslag i venstre kroppshalvdel, skader i venstre hjernehalvdel vil gi seg utslag i høyre kroppshalvdel. Skader i venstre hjernehalvdel vil kunne gi språk- og talevansker…

  Det vanligste er at taleevnen svikter hvis høyre side av kroppen er lammet.

  takk
  zohre

 5. @Nøkkerosa

  Hva er et holdepunkt ,

  takk
  zohre

 6. @Nøkkerosa

  Hvor er hjertet ?
  Hjertet erstattes : …
  KUNSTIG HJERTE
  HJERTETRANSPLANTASJON
  Hjertetransplantasjon vil si overføring av hjerte fra en død person til et levende individ som har en dødelig hjertelidelse….

  takk
  zohre

 7. Hjertet er det første fysiske organet som blir laga i eit foster meg forstått……det er eins senter frå naturens side.

  Men «senteret» var også før hjertet blei laga…og det er dette senteret som var Før hjertet blei laga som er eins senter (heilt ned til «egget»). Det er i utgangspunktet noko «ufysisk» (som eit «svart hull» eller som «energivegen» til det ein kom ifrå, det gudommelege som skapar).

  Ved hjertetransplantasjon tipper eg at «sjela» (hjertebevisstheit/ånd) vil forbli i sin kropp og flytte inn i sitt nye hjerte. For den er ikkje det fysiske hjertet…..den berre brukar hjerteorganet som sin «arbeidsplass»………..

  Men so er jo berre dette mine tankar kring dette slik eg «ser det for meg» personleg……men ikkje veit eg…….og ord kan missforståast….hjernen er også begrensa ved å tenke ofte i ord og ikkje i bilder….eller «følelser»..

 8. @Nøkkerosa

  Å lokalisere energien i hjernen : Altså denne blinde lamme apen

  takk
  zohre

 9. @Nøkkerosa

  .( 0 – + )300%

  Solen slår automatisk.
  De fire elementene ild, jord , luft , vann binder sammen med ett atom som det må være null altså dette punktet .

  takk
  zohre

 10. Elektroner betyr fargene men, en underskudd på intellekt erstattes kun med den hvite fargen.

  takk
  zohre

 11. Zohre!

  Veit ikkje heilt kva du meinar med ditt svar…..du skriver for lite forståeleg for at eg kan forstå din tankegang? Du brukar for få ord og følelsar? Bruk tankane dine og ikkje det som er nedskreve………….?

  Sola er vår ytre energikilde….men kanskje er den også vår indre energikilde……….solas forandringer vil påverke menneska på jorda…….sola er i dag i forandring (som vår Jord er)………..og vårt indre vil og forandre seg i takt med solas og jordas energiforandringar trur eg….

  Vårt hjerte er vårt kontaktpunkt til både jorda og sola…..trur eg…vi energibaner vi i dag ikkje forstår….

  Det du kallar «den blinde lamme ape» ville eg kalle «dei 3 vise aper» (Japansk mytologi): den eine dekkar sine auge og ser ikkje ondt, den andre dekkar sine øyrer og høyrer ikkje ondt, den 3 dekkar sin munn og snakkar ikkje ondt….

  Men ein kan også i desse 3 vise aper sjå eit anna budskap som er følgande: (der ein tenker seg apene som mennesker). Bildet av apene blir så snudd på hauet: Dei som ikke vil sjå, dei som ikke vil høyre og dei som ikke vil ta ordet mot urett…..

  Vi er kanskje i dag «sjølve bildet» av desse 3 aper…..og vi velger sjølv kva vi vil gjere…..vi kan i dag lære oss å «sjå. høyre og snakke» Rett…..pga visdommen som kjeme til oss no…………?

  Dei 4 elementa er slik eg har lært det basert på kundulinichakraene: først Jord (vi får våre energier frå vår Moder Jord ), så er det Vann (som er foreining av kunnskap til einheit og visdom?), så er det Ild (kontroll over våre tankar) så er det Luft (som er Hjertet som flyr)………..»Dragen» inneheld alle desse 4 elementer sidan den lever på jorda, svømmer i vannet, sprutar ild og flyr i lufta…..(eins indre «drage » ein må temme..)

  Alle desse elementer er både fysiske og åndelege og kjeme igjen utifrå eins «nullpunkt» som er biledlegsett Hjertet (eins eige fysiske energistart…)….og alt handlar om å lære å forstå Seg sjølv (sin hjertebevisstheit/høgare sjølv)……som ein skule på jorda…

  Men igjen…..kun mine tankar kring dette,,,,

 12. Totalt låst i syndrom er en versjon av låst-in syndrom der øynene er lammet også. Det er resultatet av en hjernestammen lesjon der ventrale (fremre) del av pons er skadet.

  takk
  zohre

 13. @Nøkkerosa

  Grunnet er matematikk , fysikk, kjemi ,

  det algebraiske språket som jeg debatterer med meg selv så det kan være litt uforståelig.

  Jeg er glad at du er med debatten.

  takk
  zohre

 14. @Nøkkerosa

  Locked-in syndrome :
  Du kan høre alt, og du kan se alt, men du kan ikke bevege en eneste del av kroppen din.
  Hvis du er heldig, kan du blunke med øynene. Å være fanget i en dykkerdrakt, mens ånden er fri og flyr avsted som en sommerfugl.

  takk
  zohre

 15. Zohre!

  Takk for svar.
  Du må ikkje gløyme biologi (læren om livet) Zohre. Matematikk er eindel av biologien. Ei eggcelle vil dele seg til 64 deler før dei ulike cellene begynner å spesialisere seg, Heilag geometri er matematisk biologi…hehe

  Vi er i dag «låst» inne i vår hjerne via relgionanes «fangedrakter» og vitenskapens «fangedrakter»…….fordi ingen av dei tar med heile bildet….

  Det må vi sjølve gjere……ved å klare å kome oss «ut» av hjernens indoktrinerte tankegang påført oss av samfunnet rundt oss………..(indirekte oss sjølv),,,,

  God Jul ønskast deg Zohre 🙂

 16. @Nøkkerosa

  Rekkefølgene :

  1.Ild

  2.Jord
  3.Luft
  4.Vann

  takk
  zohre

 17. @Nøkkerosa

  Først å lokalisere energien i hjernen så det kan jeg være glad for det.

  takk
  zohre

 18. @Nøkkerosa

  Tilbake til hjernen ,
  Banebrytende stamcelleforskning gav blind jente evnen til å se.
  Tankelesermaskin skal hjelpe lamme
  Denne blinde lamme apen :

  GOD JUL og snakkes

  takk
  zohre

 19. Ånden er ikke fri og flyr ikke avsted.

  takk
  zohre

 20. Ånden er ikke fri og flyr ikke avsted altså
  hjernen konstant flyter i vann.

  Rekkefølgene :

  1.Ild

  2.Jord
  3.Luft
  4.Vann

  takk
  zohre

 21. Blind 100%
  Lam 100%
  Ape 100%

  Lam og ape : vanfør , hårkledt dyr som er dyktig til å klatre , uselvstendig person , herme etter

  takk
  zohre

 22. Einstein ordnet med hastighet og i tillegg ordnet Descartes med åndelig mottaker , hva venter vi fortsatt på da :

  Blind 100%
  Lam 100%
  Ape 100%

  Lam og ape : vanfør , hårkledt dyr som er dyktig til å klatre , uselvstendig person , herme etter

  takk
  zohre

 23. @Nøkkerosa

  Du må ikke glemme å kommentere noe som hukommelsen , ”Hippocampus” ber en om det.

  takk
  zohre

 24. Rekkefølgene :
  1.Ild

  2.Jord
  3.Luft
  4.Vann

  Hippocampus er en struktur medialt i tinninglappen i storehjernen, som har funksjoner knyttet til hukommelse og romlig orientering. Navnet er fra latin, og betyr sjøhest, hvilket gjenspeiler hippocampus’ utseende når en ved disseksjon lager horisontale snitt…

  Hippocampus har en høy energiomsetting. Ved svikt i oksygentilførsel til hjernen (anoksi eller hypoksi) kan hippocampus ta skade før andre deler av hjernen. Ved hjertestans og nærdrukning ser man derfor ofte at hukommelsesproblemer kan prege symptombildet, mens andre kognitive funksjoner er relativt bedre bevart.

  takk
  zohre

 25. Rekkefølgene :

  1.Ild , venstre
  4.Vann , Høyre

  2.Jord
  3.Luft

  Rekkefølgene :
  1.Ild

  2.Jord
  3.Luft
  4.Vann

  takk
  zohre

 26. forskning.no

  :

  Vi bruker faktisk hele hjernen. Selv om det ikke alltid føles sånn. Så hvis du tror at vi bare bruker ti prosent av hjernen til vanlig, er det kanskje på tide å begynne å tenke med alle dine små grå.

  takk
  zohre

 27. ?
  H2O , et molekyl vann består av to hydrogenatomer og et oksygenatom.

  Rekkefølgene :
  1.Ild , Vann , Venstre
  4.Vann , Høyre

  1.Ild

  2.Jord
  3.Luft
  4.Vann

  takk
  zohre

 28. @Nøkkerosa
  …du skriver for lite forståeleg for at eg kan forstå din tankegang? Du brukar for få ord og følelsar? Bruk tankane dine og ikkje det som er nedskreve………….?

  ______________

  takk
  zohre

 29. Brocas område : Språklig formuleringsevne

  Wernickes område : Språklig forståelse

  ?
  H2O , et molekyl vann består av to hydrogenatomer og et oksygenatom.

  Rekkefølgene :
  1.Ild , Vann , Venstre
  4.Vann , Høyre

  1.Ild

  2.Jord
  3.Luft
  4.Vann

  takk
  zohre

 30. Ape 100%
  : hårkledt dyr som er dyktig til å klatre , uselvstendig person , herme etter…

  Brocas område : Språklig formuleringsevne

  Wernickes område : Språklig forståelse

  Høyre hemisfære 100%
  Venstre hemisfære 100%
  Hjernebjelken (corpus callosum) 100%
  Blind 100%
  Lam 100%

  takk
  zohre

 31. Ape 100%
  : hårkledt dyr som er dyktig til å klatre , uselvstendig person , herme etter…

  ?

  H2O , et molekyl vann består av to hydrogenatomer og et oksygenatom.

  Rekkefølgene :
  1.Ild , Vann , Venstre
  4.Vann , Høyre

  1.Ild

  2.Jord
  3.Luft
  4.Vann

  takk
  zohre

 32. Hjernen 300%

  Ånd

  H2O , et molekyl vann

  takk
  zohre

 33. Ape 100%

  Hjernen 300%

  Ånd

  H2O , et molekyl vann

  takk
  zohre

 34. Ape 100%
  Hjernen 300%
  Ånd
  H2O , et molekyl vann

  .( 0 – + )300%

  Solen slår automatisk.
  De fire elementene ild, jord , luft , vann binder sammen med ett atom som det må være null altså dette punktet .

  takk
  zohre

 35. @Adolph

  Gjerne men, 100% eller hjernen 300%

  takk
  zohre

 36. Ape 100%
  Hjernen 300%
  Ånd
  H2O , et molekyl vann

  .( 0 – + )300%

  Solen slår automatisk.
  De fire elementene ild, jord , luft , vann binder sammen med ett atom som det må være null altså dette punktet .

  ?

  H2O , et molekyl vann består av to hydrogenatomer og et oksygenatom.

  Rekkefølgene :
  1.Ild , Vann , Venstre
  4.Vann , Høyre

  1.Ild

  2.Jord
  3.Luft
  4.Vann

  takk
  zohre

 37. * ?
  ( Corpus pineale ) “tredje øyet”
  ( Corpus callosum ) “Hjernebjelken”
  3+7=10

  Ape 100%
  Hjernen 300%
  Ånd
  H2O , et molekyl vann

  .( 0 – + )300%

  Solen slår automatisk.
  De fire elementene ild, jord , luft , vann binder sammen med ett atom som det må være null altså dette punktet .

  ?

  H2O , et molekyl vann består av to hydrogenatomer og et oksygenatom.

  Rekkefølgene :
  1.Ild , Vann , Venstre
  4.Vann , Høyre

  1.Ild

  2.Jord
  3.Luft
  4.Vann

  takk
  zohre

 38. http://vgbno31652.vgb.no/?p=871

  * ?

  ( Corpus pineale ) “tredje øyet”
  ( Corpus callosum ) “Hjernebjelken”
  3+7=10

  Ape 100%
  Hjernen 300%
  Ånd
  H2O , et molekyl vann

  .( 0 – + )300%

  Solen slår automatisk.
  De fire elementene ild, jord , luft , vann binder sammen med ett atom som det må være null altså dette punktet .

  ?

  H2O , et molekyl vann består av to hydrogenatomer og et oksygenatom.

  Rekkefølgene :
  1.Ild , Vann , Venstre
  4.Vann , Høyre

  1.Ild

  2.Jord
  3.Luft
  4.Vann

  takk
  zohre

 39. Luft 200%, eller ape jord, da skulle det bli 300% ånd?

  takk
  adolph

 40. @Adolph

  Stemmer det med ape .

  En ny kommentar bes om det

  takk
  zohre

 41. Parkinsons sykdom er en nevrodegenerativ sykdom som rammer substantia nigra (et område i basalgangliene)…

  Parkinsons sykdom skyldes at kjerner i hjernen (basalgangliene) som skal regulere hvilke bevegelsessignaler som får lov til å komme fra hjernebarken til muskelnervecellene, er for «strenge» i sin regulering. Dette skyldes bortfall av dopaminproduserende celler i substantia nigras pars compacta (en del av basalgangliene). Dopamin brukes i hjernen til å overføre bestemte signaler mellom hjerneceller, og bortfallet av cellene som produserer dopamin gir en mangel på denne viktige nevrotransmitteren. Cellene i substantia nigra hemmer vanligvis en annen del av basalgangliene: corpus striatum, som igjen skal hemme Globus Pallidus. Dette fører til at basalgangliene gir for kraftig hemming av thalamus, som vanligvis skal sørge for at det kommer flere bevegelsesimpulser fra hjernebarken (skjematisk fremstilling av hva som faktisk skjer i basalgangliene). Resultatet blir at pasienten får redusert evne til å starte, stoppe og utføre myke bevegelser (se symptomer under). Ved Huntingtons sykdom er årsaken det motsatte: at basalgangliene utøver for lite hemming av thalamus…

  takk
  zohre

 42. Ubalanse
  Balanse

  3+7=10

  En base er et kjemisk stoff som er i stand til å ta opp et hydrogenion, typisk vil dette være ioner med negativ ladning, da hydrogenionet er positivt ladd.

  En syre (ofte representert ved den generelle formelen HA [H+A−]) blir vanligvis beskrevet som et kjemikalie som øker vannets hydrogenionekativitet når det blir løst ut.

  takk
  zohre

 43. Dum ,’stum’ , vanføre bli friske :

  Epilepsi
  Amyotrofisk lateralsklerose (ALS)
  Parkinsons sykdom/ Parkinsonisme

  takk
  zohre

 44. Corpus striatum
  * ?
  ( Corpus pineale ) “tredje øyet”
  ( Corpus callosum ) “Hjernebjelken”
  3+7=10

  takk
  zohre

 45. Sorte hull er objekter med en så stor konsentrasjon av masse at deres tyngdekraft hindrer alt i å unnslippe. Tyngdekraftfeltet er så sterkt at unnslipningshastigheten overgår lyshastigheten. Dette innebærer at ingenting, ikke engang elektromagnetisk stråling, eller lys kan unnslippe hullets tyngdekraft, derav ordet «sort» eller «svart» hull.

  takk
  zohre

 46. Ubalanse
  Balanse

  3+7=10

  ( Corpus striatum ) » »

  * ?

  ( Corpus pineale ) “tredje øyet”

  ( Corpus callosum ) “Hjernebjelken”

  3+7=10

  takk
  zohre

 47. Rekkefølgene :
  1.Ild , Vann , Venstre
  4.Vann , Høyre

  1.Ild

  2.Jord
  3.Luft
  4.Vann

  Ubalanse
  Balanse

  3+7=10

  ( Corpus striatum ) ” ”

  * ?

  ( Corpus pineale ) “tredje øyet”

  ( Corpus callosum ) “Hjernebjelken”

  3+7=10

  takk
  zohre

 48. Stille innom og hilser..
  Ønsker Zohre en riktig God Jul.
  Takk.
  E.B.

 49. @Erta-Berta

  I like måte.

  Ha en riktig God Jul Erta-Berta

  takk
  zohre

 50. Rekkefølgene :

  1.Ild , Vann , Venstre
  4.Vann , Høyre

  1.Ild

  2.Jord
  3.Luft
  4.Vann

  Rekkefølgene :

  ( Corpus pineale ) “tredje øyet”

  ( Corpus callosum ) “Hjernebjelken”

  ( Corpus striatum ) ” ”

  Ubalanse
  Balanse

  3+7=10

  takk
  zohre

 51. Energiloven :

  Rekkefølgene :

  1.Ild , Vann , Venstre
  4.Vann , Høyre

  1.Ild

  2.Jord
  3.Luft
  4.Vann

  Rekkefølgene :

  ( Corpus pineale ) “tredje øyet”

  ( Corpus callosum ) “Hjernebjelken”

  ( Corpus striatum ) ” ? ”

  Ubalanse
  Balanse

  3+7=10

  takk
  zohre

 52. Siden har konglekjertelen eller epifysen ,( corpus pineale ) ikke noe særlig funksjon i hjernen og i tillegg fungerer hjernen uten hjernebjelken ( Corpus callosum ) som den skal så en hjerneforskning er forgjeves liksom hjernen gradvis avkjøles.

  Siden tyngdekraften har en bestemt retning så

  Rom og tid er absolutt.

  takk
  zohre

 53. ( Corpus striatum )
  ” ? ”

  Ubalanse
  Balanse

  3+7=10

  Siden har konglekjertelen eller epifysen ,( corpus pineale ) ikke noe særlig funksjon i hjernen og i tillegg fungerer hjernen uten hjernebjelken ( Corpus callosum ) som den skal så en hjerneforskning er forgjeves liksom hjernen gradvis avkjøles.

  Siden tyngdekraften har en bestemt retning så

  Rom og tid er absolutt.

  takk
  zohre

 54. Stephen Hawking: – Universet ble ikke skapt av Gud.

  Altså en enorm energiutfoldelse mellom ALS-pasientene og Parkinson-pasientene.

  takk
  zohre

 55. Tid og rom er absolutt.

  Ånden er ikke fri og flyr ikke avsted.

  takk
  zohre

 56. Siden tyngdekraften har en bestemt retning så

  Rom og tid er absolutt.

  Ånden er ikke fri og flyr ikke avsted.

  takk
  zohre

 57. ? hvor arbeid er definert som kraft anvendt gjennom en strekning.

  Siden tyngdekraften har en bestemt retning så

  Rom og tid er absolutt.

  Ånden er ikke fri og flyr ikke avsted.

  takk
  zohre

 58. ( Corpus striatum )
  ” ? ”

  Ubalanse
  Balanse

  3+7=10

  ? hvor arbeid er definert som kraft anvendt gjennom en strekning.

  takk
  zohre

 59. Debatten pågår fortsatt det vil si alle er under 300% :
  Det finnes formelsamlinger som omfatter matematikk , fysikk, kjemi …

  takk
  zohre

 60. Universet blir vanligvis definert som alt som eksisterer; universet er tid og rom, alle former for materie, energi og bevegelsesmengde, samt de fysiske lovene og konstantene som kontrollerer det. Begrepet universet kan i enkelte sammenhenger også referere til for eksempel kosmos, verden eller naturen.

  takk
  zohre

 61. Et ion (gresk: ἰόν, «en som går») er et elektrisk ladd atom. Et positivt ladd ion, kation, oppstår når et atom har underskudd på elektroner, mens et negativt ladd ion, anion, oppstår når et atom har overskudd på elektroner. Ioner med motsatte ladninger tiltrekker hverandre og kan danne ionebindinger. Metaller danner positivt ladde ioner, altså kationer. Danningen av ioner blir kalt ionisering.

  takk
  zohre

 62. Hver tanke, hver fornemmelse, hver bevegelse og hvert hjerteslag beror på ionekanaler.

  takk
  zohre

 63. 300% :

  Nevrologiske sykdommer :

  Hjerneslag , Hjernesvulst , Hjernehinnebetennelse , Epilepsi ,…
  Alzheimers sykdom , Demens ,…
  Nevrologiske sykdommer Også inkluderer blant annet:
  Multippel sklerose
  Hydrocephalus (vannhode)
  Parkinsons sykdom
  Infeksjonssykdommer i nervesystemet, f.eks. Borreliose
  Døgnrytmeforstyrrelser
  Sykdommer i det perifere nervesystemet
  Muskelsykdommer
  Migrene

  300% :

  Universet blir vanligvis definert som alt som eksisterer; universet er tid og rom, alle former for materie, energi og bevegelsesmengde, samt de fysiske lovene og konstantene som kontrollerer det. Begrepet universet kan i enkelte sammenhenger også referere til for eksempel kosmos, verden eller naturen…

  300% :

  Denne blinde lamme apen ,
  Blind 100%
  Lam 100%
  Ape 100%

  ?

  takk
  zohre

 64. 1.Ild , Vann , Venstre
  4.Vann , Høyre

  1.Ild

  2.Jord
  3.Luft
  4.Vann

  ( Corpus pineale ) “tredje øyet”

  ( Corpus callosum ) “Hjernebjelken”

  ( Corpus striatum ) ” ? ”

  takk
  zohre

 65. @LYSVING

  1.Ild

  2.Jord
  3.Luft
  4.Vann

  takk
  zohre

 66. det mangler en

 67. @LYSVING

  Debatten pågår fortsatt det vil si alle er under 300% :
  Det finnes formelsamlinger som omfatter matematikk , fysikk, kjemi …

  takk
  zohre

 68. 300% :

  Hver tanke, hver fornemmelse, hver bevegelse og hvert hjerteslag beror på ionekanaler.

  takk
  zohre

 69. Ånden er ikke fri og flyr ikke avsted.

  300% :

  Hver tanke, hver fornemmelse, hver bevegelse og hvert hjerteslag beror på ionekanaler.

  takk
  zohre

 70. Slipp ånden fri 🙂

 71. @LYSVING

  Ikke slipp ånden fri.

  takk
  zohre

 72. Ikke slipp ånden fri.

  Corpus striatum
  * ?
  ( Corpus pineale ) “tredje øyet”
  ( Corpus callosum ) “Hjernebjelken”
  3+7=10

  takk
  zohre

 73. Nevrodegenerativ :

  Ikke slipp ånden fri.

  Corpus striatum
  * ?
  ( Corpus pineale ) “tredje øyet”
  ( Corpus callosum ) “Hjernebjelken”
  3+7=10

  takk
  zohre

 74. Ånden er fri.

 75. @LYSVING

  Ånden er hos deg.

  takk
  zohre

 76. Kvantemekanikk er den grenen av fysikken som beskriver atomer, molekyler, og oppbygningen av disse. I sin mest komplette form prøver den å beskrive oppbygningen av all materie og stråling.

  -Vi ønsker å få en bedre forståelse av det som kalles nevrodegenerative lidelser. Dette inkluderer både vanlige lidelser som rammer hjernen, Alzheimers sykdom og Parkinsons sykdom, men også akutte sykdommer slik som hjerneslag,…

  takk
  zohre

 77. Energiloven

  Ubalanse
  Balanse

  3+7=10

  Ikke slipp ånden fri.

  ( Corpus striatum )
  * ?
  ( Corpus pineale ) “tredje øyet”
  ( Corpus callosum ) “Hjernebjelken”
  3+7=10

  takk
  zohre

 78. -Vi ønsker å få en bedre forståelse av det som kalles nevrodegenerative lidelser. Dette inkluderer både vanlige lidelser som rammer hjernen, Alzheimers sykdom og Parkinsons sykdom, men også akutte sykdommer slik som hjerneslag,…

  takk
  zohre

 79. Ennå kjenner forskerne bare til de negative effektene av vannkanalene vi alle har i hjernen.

  -Vi ønsker å få en bedre forståelse av det som kalles nevrodegenerative lidelser. Dette inkluderer både vanlige lidelser som rammer hjernen, Alzheimers sykdom og Parkinsons sykdom, men også akutte sykdommer slik som hjerneslag,…

  takk
  zohre

 80. Talmud , betyr studium, og Talmuds formål er studiet av Torahen , Mosebøkene (både den muntlige og den skriftlige).

  Talamus , Mottar for eksempel synsinntrykk og auditive inntrykk .

  takk
  zohre

 81. ? hvor arbeid er definert som kraft anvendt gjennom en strekning.

  Kjernen ergo nøytron,nøytron som spalter kjernen så hvorfor kjernen og spaltes.

  Albert Einstein : Det finnes ingen momentane vekselvirkninger i naturen…

  takk
  zohre

 82. .( 0 – + )300%
  AQP0( vannkanal null )

  Energiloven :

  Ubalanse
  Balanse

  3+7=10

  Ikke slipp ånden fri.

  ( Corpus striatum )
  * ?

  ( Corpus pineale ) “tredje øyet”

  ( Corpus callosum ) “Hjernebjelken”

  3+7=10

  takk
  zohre

 83. Energiloven :
  ? hvor arbeid er definert som kraft anvendt gjennom en strekning.

  .( 0 – + )300%
  AQP0( vannkanal null )

  Energiloven :

  Ubalanse
  Balanse

  3+7=10

  Ikke slipp ånden fri.

  ( Corpus striatum )
  * ?

  ( Corpus pineale ) “tredje øyet”

  ( Corpus callosum ) “Hjernebjelken”

  3+7=10

  takk
  zohre

 84. Å slippe ånden fri. Ånden er fri fra før.

 85. @LYSVING

  Vil du værsåsnill å fordype en

  takk
  zohre

 86. Jeg klarer ikke å forklare det.

 87. @LYSVING

  Da ånden er ikke fri ellers da hjernen din kunne fly avsted

  takk
  zohre

 88. Ånden er fri, ikke hjernen.

 89. @LYSVING

  Gud er fri.

  Mennesker er ikke frie altså hver tanke, hver fornemmelse, hver bevegelse og hvert hjerteslag beror på ionekanaler.

  takk
  zohre

 90. Nei Gud er heller ikke fri, ånden er fri.

 91. @LYSVING

  Nå snakker vi sammen det vil si hjernen kommuniserer med ens selv ergo ånden.

  Gud er fri og overalt.

  takk
  zohre

 92. ånden er utenfor hjernen.

 93. @LYSVING

  Gud er ånden og sier at jeg gav av min ånd til dere så den er inn i hjernen og den kan ikke nå Gud.

  takk
  zohre

 94. nei Gud og ånd er to forskjellige ting.

 95. @LYSVING

  Gud og ånd er ett i ett.

  Men, Gud sier at jeg gav litt av ånden og kunnskapen min til dere ergo mennesket er ikke Gud men, skal oppsøke Gud så en åndelig prosess er å nå.

  takk
  zohre

 96. Mennesket oppsøker ånden.

 97. @LYSVING

  Ja , mennesket søker til ånd derfor.

  takk
  zohre

 98. Jesus er ikke Gud.

  takk
  zohre

 99. Nei jesus er ikke Gud.

 100. @LYSVING

  Mennesket er ikke Gud men, ånden er Gud .

  takk
  zohre

 101. Mennesket er ikke Gud, men ikke ånden heller.

 102. @LYSVING

  Mennesket er ikke Gud siden Gud er fri og overalt ( Ser og hører )

  og mennesket er ikke ånd heller siden hjernen er et apparat i tillegg.

  takk
  zohre

 103. Gud er ikke fri. Ånden er i mennesket, men utenfor hjernen.

 104. @LYSVING

  Gud er fri , overalt og .

  Ånden er i hjernen men, hjernen er ikke fri og overalt.

  takk
  zohre

 105. Ånden er ikke i hjernen. Og hadde Gud vært fri ville vi vært fri også.

 106. @LYSVING

  Gud og mennesker er forskjellige.

  Litt av Guds ånd og kunnskap det har vi i oss og den skal en være ydmyk til.

  takk
  zohre

 107. En skal være ydmyk til sannheten.

 108. @LYSVING

  Sannheten er kunnskapen og den også krever ydmykhet en.

  takk
  zohre

 109. Da må en tie.

 110. @LYSVING

  Vel, ånden er ikke fri .

  takk
  zohre

 111. jo-ånden er fri.

 112. @LYSVING

  Ånden din er hos deg.

  Hvor ellers er den nå ?

  takk
  zohre

 113. Jo hos meg og overalt, men ikke i hjernen.

 114. @LYSVING

  Er ånden din er overalt , hvis ja så ett operativsystem er ikke nå overalt heller ?

  takk
  zohre

 115. Jeg snakker med deg vel.

 116. @LYSVING

  Du snakker egentlig med deg selv og jeg altså har ett operativsystem som forbinder oss.

  Den er ånden ja .

  takk
  zohre

 117. Nei. Hjernen snakker sammen ikke ånden.

 118. @LYSVING

  Siden hjernen har litt av Guds ånd og Guds kunnskap så snakker en med ens selv.

  takk
  zohre

 119. En snakker ikke i ånden med hjernen. Men en kan speile seg ja ved å snakke med den andre.

 120. ?

  Ubalanse
  Balanse

  3+7=10

  En base er et kjemisk stoff som er i stand til å ta opp et hydrogenion, typisk vil dette være ioner med negativ ladning, da hydrogenionet er positivt ladd.

  En syre (ofte representert ved den generelle formelen HA [H+A−]) blir vanligvis beskrevet som et kjemikalie som øker vannets hydrogenionekativitet når det blir løst ut.

  takk
  zohre

 121. @LYSVING

  Nettopp.

  Nå snakker jeg med deg , meg selv og Gud.

  Altså den åndelig prosess.

  takk
  zohre

 122. Ånden er fortsatt utenfor hjernen.

 123. @LYSVING

  Så ånden er ikke fri da og flyr ikke avsted.

  takk
  zohre

 124. Jo jeg sier jo den er Og hvis jeg vil kan den fly av sted:)

 125. @LYSVING

  Ånden er i hjernen men, hjernen er ikke overalt og Gud som er overalt og i oss.

  takk
  zohre

 126. @LYSVING

  Hvis ånden din er fri og kan den fly avsted så din ånd kan ikke forårsaker noe som helst for andres tro , kjærlighet , og håp heller ?

  Med andre ord da er den begrenset til ,

  takk
  zohre

 127. Ånden er i din hjerne nå.

 128. Min er utenfor.

 129. @LYSVING

  Min ånd og din ånd er av det samme.

  Guds ånd er utenfor og overalt .

  takk
  zohre

 130. kanskje det, men min er utenfor min hjerne nå

 131. @LYSVING

  Hvis den var utenfor hjernen din så den skulle være annerledes.

  Men, hjernen som vanlig trenger den som er nødvendig for en.

  takk
  zohre

 132. Den venter på at jeg skal komme til den.

 133. @LYSVING

  Menneskene er i en åndelig prosess.

  takk
  zohre

 134. Mennesket er IKKE

  Gud
  Ånd
  Legeme
  Dyr
  Gjenstand
  Ord

  ?

  takk
  zohre

 135. Tyngdekraften har en bestemt retning så

  Rom og tid er absolutt.

  takk
  zohre

 136. Stephen Hawking: – Universet ble ikke skapt av Gud.

  Hjernen har ikke en enkelt CPU , » Central processing unit «. , som bearbeider hver kommando i rekkefølge. I stedet har den milioner av bearbeidere som samarbeider på samme tid…

  takk
  zohre

 137. Universet :

  U / symbol for atomær masseenhet

  N /symbol for nano-

  Nanometer er en SI-enhet for måling av avstand.

  Tyngdekraften har en bestemt retning så

  Rom og tid er absolutt.

  takk
  zohre

 138. Nanometer er en SI-enhet for måling av avstand.

  Siden tyngdekraften har en bestemt retning vel, avstanden er konstant :

  takk
  zohre

 139. Universet :

  U / symbol for atomær masseenhet

  N /symbol for nano-

  I / tid , rom

  Vers / versus ‘vending’)

  pro et contra

  takk
  zohre

 140. Nøytron, elektrisk nøytral partikkel med masse 1,008 665 u (u er den atomære masseenhet), litt tyngre enn hydrogenatomet.

  ? hvor arbeid er definert som kraft anvendt gjennom en strekning.

  Kjernen ergo nøytron,nøytron som spalter kjernen så hvorfor kjernen og spaltes.

  Albert Einstein : Det finnes ingen momentane vekselvirkninger i naturen…

  takk
  zohre

 141. Sykdomstegn : Hjerneslag ,

  – Synsproblemer. Selv om det ikke er noe galt med øynene, kan en person med slag bli ute av stand til å motta synsinntrykk fra én side. Selv legger en som regel ikke merke til dette. Det vanligste er at slike symptomer oppstår hvis venstre side av kroppen er lammet…

  takk
  zohre

 142. Det vanligste er at taleevnen svikter hvis høyre side av kroppen er lammet.

  Det vanligste er at synsevnen svikter hvis venstre side av kroppen er lammet…

  takk
  zohre

 143. Rekkefølgene :
  1.Ild , Vann , Venstre
  4.Vann , Høyre

  1.Ild

  2.Jord
  3.Luft
  4.Vann

  Ikke slipp ånden fri.

  ( Corpus striatum )
  * ?

  ( Corpus pineale ) “tredje øyet”

  ( Corpus callosum ) “Hjernebjelken”

  3+7=10

  Det vanligste er at taleevnen svikter hvis høyre side av kroppen er lammet.

  Det vanligste er at synsevnen svikter hvis venstre side av kroppen er lammet…

  takk
  zohre

 144. Ubalanse
  Balanse

  3+7=10

  Rekkefølgene :
  1.Ild , Vann , Venstre
  4.Vann , Høyre

  1.Ild

  2.Jord
  3.Luft
  4.Vann

  Ikke slipp ånden fri.

  ( Corpus striatum )
  * ?

  ( Corpus pineale ) “tredje øyet”

  ( Corpus callosum ) “Hjernebjelken”

  3+7=10

  Det vanligste er at taleevnen svikter hvis høyre side av kroppen er lammet.

  Det vanligste er at synsevnen svikter hvis venstre side av kroppen er lammet…

  takk
  zohre

 145. Thalamus er involvert i bearbeiding av sanseinntrykk og styrer sensorisk integrering (syn og hørsel – NB! Ikke lukt)…

  Dopamin brukes i hjernen til å overføre bestemte signaler mellom hjerneceller, og bortfallet av cellene som produserer dopamin gir en mangel på denne viktige nevrotransmitteren. Cellene i substantia nigra hemmer vanligvis en annen del av basalgangliene: corpus striatum, som igjen skal hemme Globus Pallidus. Dette fører til at basalgangliene gir for kraftig hemming av thalamus, som vanligvis skal sørge for at det kommer flere bevegelsesimpulser fra hjernebarken (skjematisk fremstilling av hva som faktisk skjer i basalgangliene)…

  ?

  takk
  zohre

 146. …kraftig hemming av thalamus, som vanligvis skal sørge for at det kommer flere bevegelsesimpulser fra hjernebarken (skjematisk fremstilling av hva som faktisk skjer i basalgangliene)…

  ?

  takk
  zohre

 147. ? Hjernen har ikke en enkelt CPU , ” Central processing unit “. , som bearbeider hver kommando i rekkefølge. I stedet har den milioner av bearbeidere som samarbeider på samme tid…

  …kraftig hemming av thalamus, som vanligvis skal sørge for at det kommer flere bevegelsesimpulser fra hjernebarken (skjematisk fremstilling av hva som faktisk skjer i basalgangliene)…

  ?

  takk
  zohre

 148. Å lokalisere energien i hjernen : Altså denne blinde lamme apen

  Ape 100%

  takk
  zohre

 149. ‘vending’

  Gå flere vendinger etter vann ,

  Endret retning ,

  takk
  zohre

 150. Atommasse er den gjennomsnittlige massen av alle isotopene til et grunnstoff slik det forekommer i naturen, …
  Nanometer er en SI-enhet for måling av avstand…

  takk
  zohre

 151. Solen :
  …Ved fusjon gjøres omtrent 700 mill tonn hydrogen om til 695 mill tonn helium i sekundet, mens 5 mill tonn blir omgjort til elektromagnetiske bølger, i hovedsak gammastråling…

  takk
  zohre

 152. Isotoper

  Det er tre kjente naturlige isotoper av hydrogen, 1H, 2H og 3H. Andre svært ustabile isotoper (4H til 7H) av hydrogen har blitt framstilt i laboratorier, men disse er ikke observert i naturen…

  takk
  zohre

 153. Å lokalisere energien i hjernen : Altså denne blinde lamme apen

  Ape 100%

  ‘vending’

  Gå flere vendinger etter vann ,

  Endret retning ,

  Isotoper :

  En isotop (gresk isos – lik, topos – plass, sted) er en alternativ form av et grunnstoff.

  Det er tre kjente naturlige isotoper av hydrogen, 1H, 2H og 3H. Andre svært ustabile isotoper (4H til 7H) av hydrogen har blitt framstilt i laboratorier, men disse er ikke observert i naturen…

  takk
  zohre

 154. I sekundet ,
  …Ved fusjon gjøres
  omtrent 700 mill tonn hydrogen om til 695 mill tonn helium…

  …kraftig hemming av thalamus, som vanligvis skal sørge for at det kommer flere bevegelsesimpulser fra hjernebarken (skjematisk fremstilling av hva som faktisk skjer i basalgangliene)…

  ?

  Hver tanke, hver fornemmelse, hver bevegelse og hvert hjerteslag beror på ionekanaler.

  takk
  zohre

 155. I sekundet ,

  Ape 100%
  Hjernen 300%

  .( 0 – + )300%

  takk
  zohre

 156. .( 0 – + )300%

  Cellenes vannporer – akvaporinene

  Terminologi
  Akvaporinenes terminologi har tidligere vært svært uklar, og en mer logisk klassifisering er derfor etter hvert blitt oppbygd . Hittil har man funnet ti ulike akvaporiner som er nummerert fra AQP0 til AQP9 (11). I tillegg til de ovenfor beskrevne er et såkalt AQP9L nylig blitt funnet…

  takk
  zohre

 157. I sekundet ,

  .( 0 – + )300%

  Hjernen 300% + ånd

  Cogito ergo sum,Corpus pineale

  takk
  zohre

 158. I sekundet ,

  .( 0 – + )300%

  Hjernen 300% + ånd

  Cogito ergo sum,Corpus pineale

  I sekundet ,

  Ape 100%
  Hjernen 300%

  .( 0 – + )300%

  ?

  takk
  zohre

 159. Osmose : ‘trykk, støt’

  Kosmos :«ordnet verden»

  Kaos : «avgrunn», «svelg»

  .( 0 – + )300%

  takk
  zohre

 160. I sekundet ,

  Osmose : ‘trykk, støt’

  Kosmos :«ordnet verden»

  Kaos : «avgrunn», «svelg»

  .( 0 – + )300%

  takk
  zohre

 161. Forskjellig hastighet og med varierende volum,

  …I fremtiden kan måling av akvaporinkonsentrasjonen kanskje gi et mer detaljert og differensiert bilde og tilføre viktig kunnskap om væskebalansen ved ulike fysiologiske og patologiske tilstander, f.eks. nyre-, hjerte- og leversvikt…

  takk
  zohre

 162. Treghet : det at en stoffmasse vil motsette seg å bli satt i bevegelse eller få hastigheten forandret,…

  Hastighet : maskinen har trinnløs regulering av hastigheten

  takk
  zohre

 163. ( Corpus striatum )
  * ?

  ( Corpus pineale ) “tredje øyet”

  ( Corpus callosum ) “Hjernebjelken”

  Treghet : det at en stoffmasse vil motsette seg å bli satt i bevegelse eller få hastigheten forandret,…

  Hastighet : maskinen har trinnløs regulering av hastigheten

  takk
  zohre

 164. I sekundet ,
  …Ved fusjon gjøres
  omtrent 700 mill tonn hydrogen om til 695 mill tonn helium…

  …kraftig hemming av thalamus, som vanligvis skal sørge for at det kommer flere bevegelsesimpulser fra hjernebarken (skjematisk fremstilling av hva som faktisk skjer i basalgangliene)…

  ?

  Hver tanke, hver fornemmelse, hver bevegelse og hvert hjerteslag beror på ionekanaler.

  ( Corpus striatum )
  * ?

  ( Corpus pineale ) “tredje øyet”

  ( Corpus callosum ) “Hjernebjelken”

  Treghet : det at en stoffmasse vil motsette seg å bli satt i bevegelse eller få hastigheten forandret,…

  Hastighet : maskinen har trinnløs regulering av hastigheten

  takk
  zohre

 165. Ordet algebra har vi fått fra det arabiske ordet «al-jabr», som betyr å gjenopprette eller gjøre fullstendig. Den arabiske matematikeren Al-Khwârizmî (ca. år 800 e.Kr), brukte ordet om en operasjon han utførte for å forenkle likninger…

  takk
  zohre

 166. Cogito ergo sum,Corpus pineale fører oss til ny kjennskap om hjernen og
  algebra såkalt “ENHET”

  takk
  zohre

 167. Det vanligste er at taleevnen svikter hvis høyre side av kroppen er lammet.

  takk
  zohre

 168. …Sorte hull er objekter med en så stor konsentrasjon av masse at deres tyngdekraft hindrer alt i å unnslippe. Tyngdekraftfeltet er så sterkt at unnslipningshastigheten overgår lyshastigheten…

  Det vanligste er at taleevnen svikter hvis høyre side av kroppen er lammet.

  takk
  zohre

 169. …Tyngdekraftfeltet er så sterkt at unnslipningshastigheten overgår lyshastigheten…

  takk
  zohre

 170. ÅND

  HJERNEN 300%

  Energiloven , …Tyngdekraftfeltet er så sterkt at unnslipningshastigheten overgår lyshastigheten…

  takk
  zohre

 171. Siden hjernen uten hjernebjelken ( Corpus callosum ) fungerer som den skal så en hjerneforskning er forgjeves liksom hjernen gradvis avkjøles.

  Det vanligste er at taleevnen svikter hvis høyre side av kroppen er lammet.

  Det vanligste er at synsevnen svikter hvis venstre side av kroppen er lammet…

  takk
  zohre

 172. Språket som en artsspesifikk egenskap hos mennesket, den som klarest skiller oss fra alle andre dyr…

  Språk og taleforstyrrelser :

  Afasi ,
  Dysartri ,
  Hjerneslag og drypp ,
  Demenstilstander ,
  Hjernesvulst ,
  Kronisk subduralt hematom ,
  Multippel sklerose ,
  Parkinsons sykdom ,
  Cerebral parese ,
  Amyotrofisk lateralsklerose ( ALS ) ,

  takk
  zohre

 173. Det vanligste er at synsevnen svikter hvis venstre side av kroppen er lammet…

  Det vanligste er at taleevnen svikter hvis høyre side av kroppen er lammet…

  Språket som en artsspesifikk egenskap hos mennesket, den som klarest skiller oss fra alle andre dyr…

  Språk og taleforstyrrelser :

  Afasi ,
  Dysartri ,
  Hjerneslag og drypp ,
  Demenstilstander ,
  Hjernesvulst ,
  Kronisk subduralt hematom ,
  Multippel sklerose ,
  Parkinsons sykdom ,
  Cerebral parese ,
  Amyotrofisk lateralsklerose ( ALS ) ,

  takk
  zohre

 174. Rekkefølgene :
  1.Ild , Vann , Venstre
  4.Vann , Høyre

  1.Ild

  2.Jord
  3.Luft
  4.Vann

  Det vanligste er at synsevnen svikter hvis venstre side av kroppen er lammet…

  Det vanligste er at taleevnen svikter hvis høyre side av kroppen er lammet…

  Språket som en artsspesifikk egenskap hos mennesket, den som klarest skiller oss fra alle andre dyr…

  Språk og taleforstyrrelser :

  Afasi ,
  Dysartri ,
  Hjerneslag og drypp ,
  Demenstilstander ,
  Hjernesvulst ,
  Kronisk subduralt hematom ,
  Multippel sklerose ,
  Parkinsons sykdom ,
  Cerebral parese ,
  Amyotrofisk lateralsklerose ( ALS ) ,

  takk
  zohre

 175. den som klarest skiller oss fra alle andre dyr…

  Språk

  takk
  zohre

 176. :Stephen Hawking Universet ble ikke skapt av Gud.

  Altså en enorm energiutfoldelse mellom ALS-pasientene og Parkinson-pasientene.

  Rekkefølgene :
  1.Ild , Vann , Venstre
  4.Vann , Høyre

  1.Ild

  2.Jord
  3.Luft
  4.Vann

  Det vanligste er at synsevnen svikter hvis venstre side av kroppen er lammet…

  Det vanligste er at taleevnen svikter hvis høyre side av kroppen er lammet…

  Språket som en artsspesifikk egenskap hos mennesket, den som klarest skiller oss fra alle andre dyr…

  Språk og taleforstyrrelser :

  Afasi ,
  Dysartri ,
  Hjerneslag og drypp ,
  Demenstilstander ,
  Hjernesvulst ,
  Kronisk subduralt hematom ,
  Multippel sklerose ,
  Parkinsons sykdom ,
  Cerebral parese ,
  Amyotrofisk lateralsklerose ( ALS ) ,

  takk
  zohre

 177. Fusjon og fisjon ved nevrotransmittere, også kalt transmittersubstanser, er kjemiske forbindelser som overfører en nerveimpuls fra en nervecelle til en annen nervecelle i koblingen/synapsen mellom to nerveceller…

  Eksempler på nevrotransmitter

  Serotonin
  Dopamin
  Noradrenalin
  GABA
  Glutamat
  Acetylkolin

  takk
  zohre

 178. 1234

  ( Corpus striatum )
  * ?

  ( Corpus pineale ) “tredje øyet”

  ( Corpus callosum ) “Hjernebjelken”

  Fusjon og fisjon ved nevrotransmittere, også kalt transmittersubstanser, er kjemiske forbindelser som overfører en nerveimpuls fra en nervecelle til en annen nervecelle i koblingen/synapsen mellom to nerveceller…

  Eksempler på nevrotransmitter

  Serotonin
  Dopamin
  Noradrenalin
  GABA
  Glutamat
  Acetylkolin

  takk
  zohre

 179. 1234

  ( Corpus striatum )
  * ?

  ( Corpus pineale ) “tredje øyet”

  takk
  zohre

 180. Ubalanse
  Balanse

  3+7=10

  ( 1234 )

  ( Corpus striatum )
  * ?

  ( Corpus pineale ) “tredje øyet”

  takk
  zohre

 181. …én av to mulige verdier, vanligvis representert ved «0» og «1», «sann» og «usann», «av» og «på» eller en hvilken som helst annen kombinasjon av to gjensidig utelukkende tilstander…

  takk
  zohre

 182. ( Corpus striatum )
  * ?

  ( Corpus pineale ) “tredje øyet”

  «0» og «1», «sann» og «usann», «av» og «på»

  takk
  zohre

 183. 0010 1010 0001 1101
  0011 1100 1010 1111
  0101 0110 1101 0101
  1101 1111 0010 1001

  takk
  zohre

 184. …den som klarest skiller oss fra alle andre dyr…

  Språk :

  Ubalanse
  Balanse

  3+7=10

  ( 1234 )

  ( Corpus striatum )
  * ?

  ( Corpus pineale ) “tredje øyet”

  0010 1010 0001 1101
  0011 1100 1010 1111
  0101 0110 1101 0101
  1101 1111 0010 1001

  «0» og «1», «sann» og «usann», «av» og «på»

  takk
  zohre

 185. <å lokalisere energien i hjernen : Altså denne blinde lamme apen :

  …den som klarest skiller oss fra alle andre dyr…

  Språk :

  Ubalanse
  Balanse

  3+7=10

  ( 1234 )

  ( Corpus striatum )
  * ?

  ( Corpus pineale ) “tredje øyet”

  0010 1010 0001 1101
  0011 1100 1010 1111
  0101 0110 1101 0101
  1101 1111 0010 1001

  «0» og «1», «sann» og «usann», «av» og «på»

  takk
  zohre

 186. Innom med en Nyttårshilsen på den siste dag i 2010
  Ønsker Zohre Ett riktig godt nyttår.
  2011.
  🙂

 187. @Erta-Berta

  Jeg ønsker deg kjære
  Erta-Berta et helt nydelig nyttår!

  takk
  zohre

 188. «0» og «1», «sann» og «usann», «av» og «på»

  takk
  zohre

 189. 0 av. på 1 ?

 190. Av og på 01.

 191. @LYSVING

  0 eller 1. er vann.

  takk
  zohre

 192. O og 1 er vann.

 193. @LYSVING

  Av og på
  Sann og usann

  0 eller/og 1

  …den som klarest skiller oss fra alle andre dyr…

  Språk

  takk
  zohre

 194. 0 er nytt univers, og sorte hull også?

 195. @LYSVING

  For en gangs skyld å tenke eller å snakke enn å bli sint

  takk
  zohre

 196. av og på av og på. Det går ikke å være av uten å være på?

 197. @LYSVING

  Tyngdekraftfeltet er så sterkt at unnslipningshastigheten overgår lyshastigheten.

  takk
  zohre

 198. @LYSVING

  ( 1234 )

  ( Corpus striatum )
  * ?

  ( Corpus pineale ) “tredje øyet”

  Corpus striatum , motor-systemer og at en utgivelse av denne hemmingen tillater en motor system for å bli aktive…

  takk
  zohre

 199. 0 er ingenting.

 200. Ingenting eksiterer ikke.

 201. @LYSVING

  0 eksisterer altså tyngden har en ( 0 ) bestemt retning.

  takk
  zohre

 202. Fordi tyngen er foranderlig.

 203. @LYSVING

  Tyngden har en / 0 bestemt retning ellers hvordan skal vi ha det en jord ?

  takk
  zohre

 204. Men jorden er jo foranderlig.

 205. @LYSVING

  Varmen under føttene er ikke foranderlige , språket ?

  takk
  zohre

 206. Da vet jeg ikke.

 207. @LYSVING

  Språket :

  Stephen Hawking: – Universet ble ikke skapt av Gud.

  Altså en enorm energiutfoldelse mellom ALS-pasientene og Parkinson-pasientene.

  takk
  zohre

 208. Jeg mener da språket er foranderlig.

 209. som alt annet.

 210. Om to år tenker han sikkert noe annet.

 211. @LYSVING

  Så…den som klarest skiller oss fra alle andre dyr…

  Språk :

  Ubalanse
  Balanse

  3+7=10

  ( 1234 )

  ( Corpus striatum )
  * ?

  ( Corpus pineale ) “tredje øyet”

  takk
  zohre

 212. @LYSVING

  Da sa Gud: Det bli lys! Og det ble lys.

  Så…den som klarest skiller oss fra alle andre dyr…

  Språk :

  takk
  zohre

 213. @LYSVING

  Språket.

  Å tenke på å si :
  si ergo

  takk
  zohre

 214. Tanker er usynlige.

 215. @LYSVING

  Ubalanse
  Balanse

  3+7=10

  ( 1234 )

  ( Corpus striatum )
  * ?

  ( Corpus pineale ) “tredje øyet”

  takk
  zohre

 216. Hva sa den?

 217. @LYSVING

  Sa at hva en <å lokalisere energien i hjernen : Altså denne blinde lamme apen :

  …den som klarest skiller oss fra alle andre dyr…

  eller

  takk
  zohre

 218. ?Elektroner betyr fargene men, en underskudd på intellekt erstattes kun med den hvite fargen.

  ? hvor arbeid er definert som kraft anvendt gjennom en strekning.

  ÅND

  HJERNEN 300%

  Energiloven , …Tyngdekraftfeltet er så sterkt at unnslipningshastigheten overgår lyshastigheten…

  takk
  zohre

 219. ( Corpus pineale ) “tredje øyet”

  Kamera i bakhodet – ”The 3rd I”

  Bakhodelapp, eller occipitallobe, Lat. lobus occipitalis, strukturelt område i hjernen. En av fire hjernelapper i storehjernen. Lokalisert bakerst i hjernen. Inneholder funksjoner for synsprossessering, synsbarken (visuell cortex) er i hjernebarken på bakhodelappen…

  takk
  zohre

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Stikkordsky