.( – + 300% ) Hjerne, Fysikk

Posts tagged ‘Erverve’

Erverve

Deduksjon

Induksjon

Sammenhengende

Anerkjennelse

Resultat av tankemessig bearbeiding av erfaringer komme til sannhets erkjennelse

Høyre gjøre oppmerksom på venstre og venstre påpeker på NORD så SØR .

Venstre gjøre oppmerksom på høyre : Reposting

Jeg ser derfor er jeg :

Høyre gjøre oppmerksom på venstre og venstre påpeker på NORD så SØR .

Nullpunktet :

kompassen alltid hadde en bestemt retning… ?

takk

Stikkordsky