.( – + 300% ) Hjerne, Fysikk

Posts tagged ‘Varmen’

Varmen under føttene

Naturen#Solen

kompassen alltid hadde en bestemt retning… ?

Siden solen slår automatisk vel, tyngdekraften har en bestemt retning… ?

Hastighet er i fysikk definert som endring av posisjon per tid og dvs. at «hastighet» beskriver både «fart» og «retning» selvom «hastighet» normalt tillegges samme betydning som «fart » i dagligtalen.

takk

Stikkordsky