.( – + 300% ) Hjerne, Fysikk

Posts tagged ‘Tidsperspektiv’

Tidsperspektiv

Det er en følge av tanken om at tyngde og treghet er en og samme ting : Jeg tenker, derfor er jeg : (E = mc²) :

Ordet ubevissthet danner begrepene ydmykhet og styrke :

takk

Stikkordsky