.( – + 300% ) Hjerne, Fysikk

Hjernen og energi :

Tyngdekraften har en bestemt retning.
Du kan høre alt, og du kan se alt, men du kan ikke bevege en eneste del av kroppen din.
Hvis du er heldig, kan du blunke med øynene.

* ?

( Corpus pineale ) “tredje øyet”
( Corpus callosum ) “Hjernebjelken”
3+7=10

*H2O , et molekyl vann består av to hydrogenatomer og et oksygenatom.

*Stephen Hawking: – Universet ble ikke skapt av Gud

Hvem argumenterer en med ?

takk
zohre

Comments on: "Hjernen og energi : Locked-in" (56)

 1. Stephen Hawking lider av amyotrofisk lateralsklerose, en sykdom som binder ham til rullestolen og har tatt fra ham alle muligheter til å kommunisere direkte med omverdenen. Han arbeider derfor med en spesiell språkcomputer som blir styrt av Hawkings øyne og enkelte muskler i ansiktet. Dette setter ham i stand til å holde foredrag, føre samtaler og mer.
  Han er særlig kjent for sine arbeider om sorte hull og for å forbinde den generelle relativitetsteorien med kvantemekanikken…

  takk
  zohre

 2. Sorte hull er objekter med en så stor konsentrasjon av masse at deres tyngdekraft hindrer alt i å unnslippe. Tyngdekraftfeltet er så sterkt at unnslipningshastigheten overgår lyshastigheten. Dette innebærer at ingenting, ikke engang elektromagnetisk stråling, eller lys kan unnslippe hullets tyngdekraft, derav ordet «sort» eller «svart» hull.

  takk
  zohre

 3. Debatten pågår fortsatt det vil si alle er under 300% :
  Det finnes formelsamlinger som omfatter matematikk , fysikk, kjemi …

  takk
  zohre

 4. Descartes‘ feiltakelse av António Rosa Damásio professor i nevrologi minner oss om renessansen.

  Stephen Hawking: – Universet ble ikke skapt av Gud

  Hvem argumenterer en med ?

  takk
  zohre

 5. Dum ,’stum’ , vanføre bli friske

  Objektiv/subjektiv

  Du kan høre alt, og du kan se alt, men du kan ikke bevege en eneste del av kroppen din.
  Hvis du er heldig, kan du blunke med øynene.

  takk
  zohre

 6. Jeg velger å himle med øynene. I hvert fall inntil videre.

  Takk og på gjensyn
  MS

 7. @Marita_Synnestvedt

  Da peker du mot degselv.

  I like måte og snakkes

  takk
  zohre

 8. Tyngdekraften har en bestemt retning.
  Vann er det eneste stoffet på jorden som kan eksistere som is, væske og gass ved temperaturer og trykk som finnes på jordoverflaten.

  takk
  zohre

 9. Takket være Stephen Hawking: – Universet ble ikke skapt av Gud

  takk
  zohre

 10. .( 0 – + )300%
  Hjerneslag , Hjernesvulst , Hjernehinnebetennelse , Epilepsi ,…
  Alzheimers sykdom , Demens ,…
  Nevrologiske sykdommer Også inkluderer blant annet:
  Multippel sklerose
  Hydrocephalus (vannhode)
  Parkinsons sykdom
  Infeksjonssykdommer i nervesystemet, f.eks. Borreliose
  Døgnrytmeforstyrrelser
  Sykdommer i det perifere nervesystemet
  Muskelsykdommer
  Migrene

  takk
  zohre

 11. «Stephen Hawking: – Universet ble ikke skapt av Gud»

  Hvor har du det sitatet fra?

 12. @Cecilia

  Fra hjerneforskning F.eks

  takk
  zohre

 13. @Cecilia

  Locked-in syndrome :
  Du kan høre alt, og du kan se alt, men du kan ikke bevege en eneste del av kroppen din.
  Hvis du er heldig, kan du blunke med øynene. Å være fanget i en dykkerdrakt, mens ånden er fri og flyr avsted som en sommerfugl.

  Så Stephen Hawking er særlig kjent for sine arbeider om sorte hull og for å forbinde den generelle relativitetsteorien med kvantemekanikken…

  takk
  zohre

 14. Fra hjerneforskning?
  Sludder!

  Send link!

  Jeg har lest Hawking : Gud er ikke nødvendig for å skape et univers. De fysiske lovene er nok i seg selv, sier han.

  Det sitatet jeg finner på nettet er:

  «Because there is a law such as gravity, the universe can and will create itself
  from nothing. Spontaneous creation is the reason there is something rather than nothing, why the universe exists, why we exist.»

  Dette er det sitatet verden ønsker å se, men det er tatt ut av sammenhengen. Det sier ingenting om hvor massen (the matter) kommer fra. Massen kan ikke skape seg selv av ren gravitasjon… for uten masse, ingen gravitasjon. Massen er altså nødt til å ha et opphav.

  Ånd er kanskje det eneste som kan eksistere uten å bli påvirket av de kjente fysiske lovene.

 15. Og det er ikke nødvendig å moderere meg!
  Jeg fører et dannet språk! 🙂

 16. @Cecilia

  Debatten pågår fortsatt det vil si alle er under 300% :
  Det finnes formelsamlinger som omfatter matematikk , fysikk, kjemi …
  Nevrologiske sykdommer Også inkluderer blant annet:
  Multippel sklerose
  Hydrocephalus (vannhode)
  Parkinsons sykdom
  Infeksjonssykdommer i nervesystemet, f.eks. Borreliose
  Døgnrytmeforstyrrelser
  Sykdommer i det perifere nervesystemet
  Muskelsykdommer
  Migrene

  takk
  zohre

 17. Hjernen og energi
  Rom og tid er absolutt.

  takk
  zohre

 18. Siden tyngdekraften har en bestemt retning så

  Rom og tid er absolutt.

  takk
  zohre

 19. .( 0 – + )300%
  AQP0 (Aquaporin 0 )300%

  * ?

  ( Corpus pineale ) “tredje øyet”
  ( Corpus callosum )
  “Hjernebjelken”

  3+7=10
  Siden tyngdekraften har en bestemt retning så
  Rom og tid er absolutt.

  takk
  zohre

 20. Kanskje på tide å bruke hjernen, for ikke å snakke om energien, på et nytt innlegg?

 21. @Marita_Synnestvedt

  For da ville vi kjenne Guds hensikt.

  takk
  zohre

 22. Det skal nok mer enn et sølle innlegg til for å kjenne Guds hensikt, er jeg redd.

 23. @Marita_Synnestvedt

  Japp vel, hjernen er energi siden solen slår automatisk så tyngdekraften har en bestemt retning men, ?

  takk
  zohre

 24. Iflg vingemutterteorien, ja. Men på grunn av den lave sols forbigående lave vingehastighet, så har det ingen relevans for situasjonen på våre breddegrader.

 25. @Marita_Synnestvedt

  Først å lokalisere energien i hjernen så det kan jeg være glad for det.

  takk
  zohre

 26. Å lokalisere energien i hjernen ?

  takk
  zohre

 27. Å lokalisere energien i hjernen : Altså denne blinde lamme apen

  takk
  zohre

 28. Det har ingen hensikt å fortsette diskusjonen,
  siden konglekjertelen eller epifysen ,( corpus pineale ) har ikke noe særlig funksjon i
  hjernen så en hjerneforskning er forgjeves liksom hjernen gradvis avkjøles.

  Altså denne blinde lamme apen

  takk
  zohre

 29. Når Gud snakker, vil ørene oppfange lydbølger og bringe informasjonen til hjernen.

  takk
  zohre

 30. Zohre!

  Prøv å tenk deg no at mennesket (med sin hjerne og sin ånd)=100% (kven forstår noko over 100%?)

  Hjernen&materielle menneske=30% (max)

  Åndemenneske=70%

  Vi lever berre i ein 30% verden (max….mangen berre 10-20% )

  Tenk deg no at hjernebevisstheita = jordiske Egoet (10-30% bevisstheit)

  Hjertebevisstheita= Ditt ekte deg (70-100% bevisstheit)

  Hjernen kan aldri oppnå 100% utan at hjertefølelsen (som er gudommeleg)….er innvolvert….

  100% energi=gudommeleg energi=Kjærleiksenergi via Hjertet…..

  Vi er i dag styrt av egoet via hjernen (materiell atyrelse)……..målet burde vere å finne hjertet vårt og bli styrt av kjærleik via intuisjonen (åndeleg styrelse via eins gudommelege kontakt)….

  ?

 31. @Nøkkerosa

  300% = 3

  Er det intuisjonen som forårsaker uenigheter og alle disse nevrologiske sykdommene for eksempel ,

  takk
  zohre

 32. @Nøkkerosa

  Guddommelige kontakt går via Gud og ikke via mennesket .

  Kanskje derfor har menneskene og særlig vitenskapsmenn forskjellige interesser om Gud , ånd og om hverandre.

  Hjernen kan ikke være kun 100% siden

  Sensoriske systemer
  Synssystemet
  Luktesansen
  Smakssansen
  Hørselssystemet
  Somatosensorisk system
  Motorisk system
  Assosiative områder

  er fordelt på to halvdeler (hemisfærer).

  takk
  zohre

 33. Zohre!

  Hadde alle følt sin intuisjon (hjertefølelse) hadde det vore fred på jorda trur eg……og «gudommeleg» kontakt må gå begge vegar sidan dette handler om energier slik eg tenker meg dette. Vi er alle eindel av noko større …..noko som er ein medfødt gave….

  Kor mangen prosenter hjernen er er ikkje so viktig. Det som er viktig er korleis vi brukar denne hjernen å tenke med…og det viktigaste er å oppnå balanse mellom hjernehalvdelane trur eg…….slik at ein verken er i den høgre eller den venstre halvdel……men balanset 🙂

  Og eg trur at vi har slike problemer på jorda i dag fordi vi brukar hjernen For masse utan å ta med hjertet…….og i hjernen styrar «egoet»…..i hjertet styrar «ditt høgare deg» (som er åndeleg)…..

  ……….og «Gud» finner ein i sitt hjerte…..ikkje i hjernen……..slik tenker eg meg det

  Hadet godt Zohre 🙂

 34. @Nøkkerosa

  Å forbinde sorte hull ( Objekter med en så stor konsentrasjon av masse at deres tyngdekraft hindrer alt i å unnslippe. Tyngdekraftfeltet er så sterkt at unnslipningshastigheten overgår lyshastigheten og hjernen særlig når det gjelder nevrologiske sykdommer ,

  .( 0 – + )300%

  Hjerneslag , Hjernesvulst , Hjernehinnebetennelse , Epilepsi ,…
  Alzheimers sykdom , Demens ,…
  Nevrologiske sykdommer Også inkluderer blant annet:
  Multippel sklerose
  Hydrocephalus (vannhode)
  Parkinsons sykdom
  Infeksjonssykdommer i nervesystemet, f.eks. Borreliose
  Døgnrytmeforstyrrelser
  Sykdommer i det perifere nervesystemet
  Muskelsykdommer
  Migrene

  er energikrevende ergo hjernen er energi men, er den er det lokalisert ?

  Nøkkerosa snakkes

  takk
  zohre

 35. Du kan ikke argumentere vel, hverken ånd eller hjernen eier du liksom dyret.

  takk
  zohre

 36. Likhetstegnet mellom ( Corpus pineale ) “tredje øyet” og universet ble ikke skapt av Gud forbinder en med hjernen ergo energi.

  takk
  zohre

 37. Energiloven: Energi kan verken skapes eller forsvinne, kun overføres fra én energiform til en annen.

  Energi (fra gresk ενέργεια (energeia), styrke) er evnen til å utføre arbeid, hvor arbeid er definert som kraft anvendt gjennom en strekning.

  takk
  zohre

 38. .( 0 – + )300%
  Likhetstegnet mellom ( Corpus pineale ) “tredje øyet” og universet ble ikke skapt av Gud forbinder en med hjernen ergo energi.

  Energiloven: Energi kan verken skapes eller forsvinne, kun overføres fra én energiform til en annen.
  Energi (fra gresk ενέργεια (energeia), styrke) er evnen til å utføre arbeid, hvor arbeid er definert som kraft anvendt gjennom en strekning.

  takk
  zohre

 39. Dum ,’stum’ , vanføre bli friske :

  Epilepsi
  Amyotrofisk lateralsklerose (ALS)

  Likhetstegnet mellom ( Corpus pineale ) “tredje øyet” og universet ble ikke skapt av Gud forbinder en med hjernen ergo energi.

  Energiloven: Energi kan verken skapes eller forsvinne, kun overføres fra én energiform til en annen.

  takk
  zohre

 40. Tankelesermaskin skal hjelpe lamme

  Denne blinde lamme apen :

  takk
  zohre

 41. Tyngdekraften har en bestemt retning , siden solen slår automatisk.

  …Kvantemekanikk er den grenen av fysikken som beskriver atomer, molekyler, og oppbygningen av disse. I sin mest komplette form prøver den å beskrive oppbygningen av all materie og stråling. Alle naturkrefter unntatt gravitasjon har i dag en kvantemekanisk beskrivelse.

  …Sorte hull er objekter med en så stor konsentrasjon av masse at deres tyngdekraft hindrer alt i å unnslippe. Tyngdekraftfeltet er så sterkt at unnslipningshastigheten overgår lyshastigheten. Dette innebærer at ikke noe, ikke engang elektromagnetisk stråling eller lys, kan unnslippe hullets tyngdekraft, derav ordet «sort» hull.

  takk
  zohre

 42. Tyngdekraften har en bestemt retning , siden solen slår automatisk.

  Hvor arbeid er definert som kraft anvendt gjennom en strekning.

  takk
  zohre

 43. Debatten pågår fortsatt det vil si alle er under 300% :
  Det finnes formelsamlinger som omfatter matematikk , fysikk, kjemi …

  takk
  zohre

 44. Cogito ergo sum :
  Den som har skjult seg godt, har levd godt.

  takk
  zohre

 45. Thalamus er en subcorticalt beliggende struktur i hjernen. Strukturen ligger i diencephalon ( mellomhjernen ) i bakre ( posterior ) del av forhjernen og består av ca. 22 kjerner. Thalamus er involvert i bearbeiding av sanseinntrykk og styrer sensorisk integrering (syn og hørsel – NB! Ikke lukt).

  Du kan høre alt, og du kan se alt, men du kan ikke bevege en eneste del av kroppen din.
  Hvis du er heldig, kan du blunke med øynene.

  * ?
  ( Corpus pineale ) “tredje øyet”
  ( Corpus callosum ) “Hjernebjelken”
  3+7=10
  *H2O , et molekyl vann består av to hydrogenatomer og et oksygenatom.

  takk
  zohre

 46. Tilbake til hjernen ,

  Banebrytende stamcelleforskning gav blind jente evnen til å se.

  Tankelesermaskin skal hjelpe lamme

  Denne blinde lamme apen :

  takk
  zohre

 47. Energiloven: Energi kan verken skapes eller forsvinne, kun overføres fra én energiform til en annen.

  Tilbake til hjernen ,
  Banebrytende stamcelleforskning gav blind jente evnen til å se.
  Tankelesermaskin skal hjelpe lamme ,
  Denne blinde lamme apen :

  takk
  zohre

 48. Du kan høre alt ,
  Læren om behandlingen av øresykdommer

  4.Vann
  Hørelsen eller høresansen er en av menneskets traditionelle fem sanser og vedrører evnen til at høre lyd – mest med øret. Mennesket kan opfatte lyd med frekvenser fra ca. 20 til 20.000 hertz ,

  1.Ild

  2.Jord
  3.Luft
  Synssenteret ligger helt bakerst i hjernen. Her blir nerveimpulsene fra netthinnen behandlet og tolket. Sanseinntrykket blir sammenlignet med tidligere synsinntrykk og det er denne tolkningen som gir synsinntrykket mening.

  takk
  zohre

 49. Høyre hemisfære 100%
  Venstre hemisfære 100%
  Hjernebjelken (corpus callosum) 100%

  1.Ild

  2.Jord
  3.Luft
  4.Vann

  takk
  zohre

 50. Smerte og behag er de verktøyene som organismen trenger for at instinktive og ervervede strategier skal fungere effektivt.

  takk
  zohre

 51. Denne blinde lamme apen ,
  Debatten pågår fortsatt det vil si alle er under 300% :
  Det finnes formelsamlinger som omfatter matematikk , fysikk, kjemi …

  takk
  zohre

 52. Enhver tanke som fødes (blir ord) er skaperen av alt som skjer. vi kan velge å la tanken være gud, altså skaperen, eller vi kan velge å ikke bruke fri vilje, instrumentet vi trenger for å være gud.
  Ergo trengs ingen gud bare et energetisk samspill mellom vår tanke og vår vilje, for å skape et univers vi kan velge å leve i.

 53. @Snurremegrundt

  Å lokalisere energien i hjernen : Altså denne blinde lamme apen

  takk
  zohre

 54. @Snurremegrundt

  Er det et energetisk samspill mellom vår tanke og vår vilje som sier det finnes Gud eller universet ble ikke skapt av Gud :

  takk
  zohre

 55. Dette er vanskelig, men jeg vet jo at energi ikke forsvinner, bare får nye uttrykk og dimensjoner,

  Et filosofisk spørsmål er jo om vi HAR fri vilje+

 56. @Starlett

  Tilbake til hjernen ,
  Banebrytende stamcelleforskning gav blind jente evnen til å se.
  Tankelesermaskin skal hjelpe lamme
  Denne blinde lamme apen :

  takk
  zohre

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Stikkordsky