.( – + 300% ) Hjerne, Fysikk

Posts tagged ‘Energisk’

Energisk

Hjernen 300 % + ånd

3+7=10

3+3+3+1=10

Hjernebjelken ( Corpus callosum ) konstantccc

( Å tenke, Syn, Smak, Hørsel, Lukt, følesans…) : Siden solen slår automatisk vel, tyngdekraften har en bestemt retning. … ? underbevissthet

takk

Stikkordsky