.( – + 300% ) Hjerne, Fysikk

Posts tagged ‘Overlegenhet’

Overlegenhet

kjennskap er likevekt og Kjemisk likevekt er en tilstand for reversible (at de to motsatte reaksjonene er spontane samtidig.


Konsentrasjonen av stoffene i en kjemisk likevekt er like stor mens bindingene endres.
< > < > < >
takk

Stikkordsky