.( – + 300% ) Hjerne, Fysikk

Posts tagged ‘3 og 2’

Hat : Spalt

Hjernen  har  ( 5 )  lapper og flyter i vann :  Somatosensoriske system : Smerte , Behag

a2 + b2 = c2

Siden hjernen er smerte og behag så smerte det er den tredje og behag det er den andre :

fisjon  /  fusjon

takk

zohre

Stikkordsky