.( – + 300% ) Hjerne, Fysikk

Posts tagged ‘Stillhet’

Gjennomsiktig

Stillhet er et totalt eller relativt fravær av lyd.

Stillhet er et totalt eller relativt fravær av lys.

Energi : transparent (  av trans- og lat. parere ‘være synlig’ )

takk

Stikkordsky